Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwały Rady Gminy - 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-03 13:20:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Jakub Duszczak 2006-01-31 09:59:17 dodanie dokumentu
obwiesczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Jakub Duszczak 2006-01-30 13:16:11 dodanie dokumentu
Zawiadomoienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 01.02.06 r. Jakub Duszczak 2006-01-26 15:54:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV, oraz złącza kablowego w miejscowości Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-18 13:17:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEPNICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej, oraz złącza kablowego w miejscowości Racimierz Jakub Duszczak 2006-01-18 12:16:43 dodanie dokumentu
2006 rok Jakub Duszczak 2006-01-18 12:15:25 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej podania o pracę na stanowisko ksiuęgowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-01-16 16:51:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-16 13:58:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/05 w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność Wójta Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-12 11:18:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/286/05 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-12 11:17:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/285/05 w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej Jakub Duszczak 2006-01-12 11:16:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/05 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-12 11:16:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/282/05 w sprawe Jakub Duszczak 2006-01-12 11:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/281/05 w sprawe Jakub Duszczak 2006-01-12 11:15:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/280/05 w sprawe zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-12 11:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1 Jakub Duszczak 2006-01-11 15:35:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Jakub Duszczak 2006-01-11 12:38:28 dodanie dokumentu
Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2006 r. Jakub Duszczak 2006-01-11 12:37:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pn. "przebudowa ulicy Chrobrego w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-01-09 16:05:31 dodanie dokumentu
WÓJT GMINY STEPNICA ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-01-09 12:47:44 dodanie dokumentu
Andrzej Wyganowski Jakub Duszczak 2006-01-09 10:17:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi Jakub Duszczak 2006-01-09 10:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/05 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Jakub Duszczak 2006-01-09 10:04:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłsza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Stepnica na rok 2006 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jakub Duszczak 2006-01-06 12:09:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/279/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Jakub Duszczak 2006-01-06 09:29:06 dodanie dokumentu
Budżet 2006 Jakub Duszczak 2006-01-06 09:20:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/278/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-01-05 15:09:53 dodanie dokumentu
Budżet na 2006 rok Jakub Duszczak 2006-01-05 13:48:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/284/05 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorz Jakub Duszczak 2006-01-05 13:46:47 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXII Jakub Duszczak 2006-01-05 13:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Jakub Duszczak 2006-01-04 15:13:14 dodanie dokumentu
Podatki - deklaracje i informacje podatkowe Jakub Duszczak 2006-01-04 11:33:21 dodanie dokumentu
Stawki opłat za lokale mieszkalne Jakub Duszczak 2006-01-04 11:08:00 dodanie dokumentu
wniosek o ustalenie,odtworzenie treści aktu zgonu Jakub Duszczak 2006-01-04 11:05:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/167/04 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Jakub Duszczak 2006-01-04 11:03:14 dodanie dokumentu
wzory formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Jakub Duszczak 2006-01-04 09:10:18 dodanie dokumentu
2006 rok Jakub Duszczak 2006-01-04 09:10:00 dodanie dokumentu
Wnioski do kart usług Jakub Duszczak 2005-12-30 12:26:12 dodanie dokumentu
Dyrektor Zespołu Szkólno-Przedszkolnego w Stepnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko KSIĘGOWY w Zespole Szklno-Przedszkolnym w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-12-30 11:45:51 dodanie dokumentu