Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dot.umorzonia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacji ) Kanału Królewskiego w miejs Jakub Duszczak 2006-03-21 15:42:39 dodanie dokumentu
Przetarg na budowę ścieżki rowerowej Jakub Duszczak 2006-03-20 15:01:12 dodanie dokumentu
Rok 2006 Jakub Duszczak 2006-03-20 14:59:54 dodanie dokumentu
Rok 2005 Jakub Duszczak 2006-03-20 14:59:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica informuje że w dniu 8.03.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia pole Jakub Duszczak 2006-03-08 12:36:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/290/06 w sprawie uchwalenia dziennych stawek opłaty targowej na ternie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-03-06 12:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/275/05 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:17:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/272/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/271/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Stepnica na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:14:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-03-06 12:13:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnetrznego zagrożenia państwa i wojny Jakub Duszczak 2006-02-28 13:03:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz procedury ich aktualizacji Jakub Duszczak 2006-02-27 14:33:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/295/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-27 14:32:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/294/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-27 14:31:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/293/06 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-27 14:30:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/292/06 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Stepnica na rok 2006 Jakub Duszczak 2006-02-27 14:29:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/291/06 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Stepnca na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-27 14:28:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/290/06 w sprawie uchwalenia dziennych stawek opłaty targowej na ternie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-27 14:28:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacja) Kanału Królewskiego Jakub Duszczak 2006-02-21 15:59:26 dodanie dokumentu
Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-21 14:03:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-20 13:07:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowośc Jakub Duszczak 2006-02-20 11:18:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-02-17 12:02:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Jakub Duszczak 2006-02-17 12:01:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Jakub Duszczak 2006-02-17 12:01:13 dodanie dokumentu
Obwiesczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci telefonicznej wraz z przyłączami przy ul. Kościuszki oraz Portowej w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-02-08 11:28:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu Jakub Duszczak 2006-02-07 15:46:45 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu Jakub Duszczak 2006-02-07 11:40:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu Jakub Duszczak 2006-02-07 11:39:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w drodze przetargu nieograniczonego oraz do oddania w dzierżawę i najem Jakub Duszczak 2006-02-06 16:05:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Stepnic Jakub Duszczak 2006-02-06 16:04:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie Jakub Duszczak 2006-02-06 16:03:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie wysokości cen i opłat za umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-06 16:00:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Jakub Duszczak 2006-02-03 13:25:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Jakub Duszczak 2006-02-03 13:24:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Jana III-go Sobieskiego w Stepnicy. Jakub Duszczak 2006-02-03 13:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/289/06 w sprawie Przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości gminnej położonej w obrebie Czarnocin Jakub Duszczak 2006-02-03 13:22:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/288/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-03 13:22:11 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXIV Jakub Duszczak 2006-02-03 13:21:08 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXIII Jakub Duszczak 2006-02-03 13:20:58 dodanie dokumentu