Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr IX/114/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2020 r. Mariola Antoszczyk 2020-04-07 09:06:29 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr IX/114/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2020 r. Mariola Antoszczyk 2020-04-07 09:06:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/114/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2020 r. Mariola Antoszczyk 2020-04-07 09:05:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sz KOWR w Nowogardzie o przetargu na działki Mariola Antoszczyk 2020-04-07 08:47:39 dodanie dokumentu
Informacja i Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 2 kwietnia 2020r. Mariola Antoszczyk 2020-04-07 08:44:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-04-07 08:41:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2020 Brumistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10.03.2020 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy pełnomocnictwa do wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia pomieszczeń, terenów oraz ścian i urządzeń zagospodarowania terenu będących w ich dyspozycji Mariola Kwiryng 2020-04-03 08:12:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Mariola Antoszczyk 2020-04-01 13:56:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Mariola Kwiryng 2020-04-01 13:41:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Kwiryng 2020-04-01 13:39:53 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-04-01 11:01:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-04-01 11:00:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej przystań żeglarską na Kanale Młyńskim w Stepnicy Daria Grądz 2020-04-01 08:58:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnocin, będących własnością Gminy Stepnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców Daria Grądz 2020-04-01 08:58:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Mariola Antoszczyk 2020-03-31 13:55:01 dodanie dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2020-03-31 12:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-03-31 12:08:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-03-31 12:04:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-03-31 12:04:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 Mariola Kwiryng 2020-03-31 07:00:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy Mariola Kwiryng 2020-03-31 06:49:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica Daria Grądz 2020-03-30 10:04:52 dodanie dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego zank AP-1.7840.1-225-9.2019.WP Mariola Antoszczyk 2020-03-27 12:19:23 edycja dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego zank AP-1.7840.1-224-9.2019.WP Mariola Antoszczyk 2020-03-27 12:18:34 edycja dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego zank AP-1.7840.1-224-9.2019.WP Mariola Antoszczyk 2020-03-27 12:18:04 usunięcie załacznika
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego zank AP-1.7840.1-225-9.2019.WP Mariola Antoszczyk 2020-03-27 12:17:36 dodanie dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego zank AP-1.7840.1-224-9.2019.WP Mariola Antoszczyk 2020-03-27 12:16:05 dodanie dokumentu
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat - dz. nr 129 i 130 obręb Stepnica-1. Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:47:08 edycja dokumentu
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat - dz. nr 129 i 130 obręb Stepnica-1. Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:46:57 edycja dokumentu
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat - dz. nr 129 i 130 obręb Stepnica-1. Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:44:53 edycja dokumentu
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat - dz. nr 129 i 130 obręb Stepnica-1. Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:44:40 edycja dokumentu
Ogłoszenia (zakładka menu) Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:42:13 dodanie pozycji menu
Przetargi gospodarka nieruchomościami (zakładka menu) Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:38:13 dodanie pozycji menu
Pismo PKW z dn. 26.03.2020 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków OKW Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:35:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica, pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze Daria Grądz 2020-03-27 11:32:28 dodanie dokumentu
Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:25:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249) Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:24:58 dodanie dokumentu
Pismo PKW z dn. 26.03.2020 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków OKW Mariola Kwiryng 2020-03-27 11:22:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 30 marca 2020r. Mariola Antoszczyk 2020-03-27 08:21:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-03-26 09:37:49 dodanie dokumentu