Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów Mariola Kwiryng 2022-01-19 09:42:10 dodanie dokumentu
Zmiana rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego Nr 86 Koła Łowieckiego DZIK w Świnoujściu Izabela Marian 2022-01-18 11:01:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku Izabela Marian 2022-01-17 10:46:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru Mariola Kwiryng 2022-01-14 07:54:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne Izabela Marian 2022-01-12 14:01:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica Anna Humieja 2022-01-11 11:05:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica Anna Humieja 2022-01-11 11:02:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica Maciej Herman 2022-01-10 12:41:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica Maciej Herman 2022-01-10 12:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica Izabela Marian 2022-01-10 11:51:54 dodanie dokumentu
Mariola Kwiryng 2022-01-09 19:32:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2022-01-05 09:30:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Sportowej 4 w Stepnicy Daria Grądz 2022-01-05 09:05:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Izabela Marian 2022-01-03 14:41:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2022-01-03 13:52:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 380.3 obręb Stepnica Anna Humieja 2021-12-31 14:20:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr F/42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Izabela Marian 2021-12-31 14:07:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2022 rok. Anna Sawa 2021-12-31 14:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. Izabela Marian 2021-12-31 13:56:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. Maciej Herman 2021-12-31 13:51:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. Maciej Herman 2021-12-31 13:23:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie gminne do zbycia i zamiany Daria Grądz 2021-12-31 13:15:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica Maciej Herman 2021-12-30 13:35:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica Izabela Marian 2021-12-30 12:24:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 11/2021 z dnia 30.12.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2021-12-30 12:24:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dot. polowania zbiorowego komercyjnego na zwierzynę łowną Koła Łowieckiego " ORZEŁ" w Świnoujściu Izabela Marian 2021-12-30 10:00:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Mariola Kwiryng 2021-12-30 09:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Izabela Marian 2021-12-30 09:22:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 379.3 Stepnica Anna Humieja 2021-12-29 14:46:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 369.8 obręb Stepnica Anna Humieja 2021-12-29 14:45:07 dodanie dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Izabela Marian 2021-12-27 14:39:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica Izabela Marian 2021-12-27 13:24:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Izabela Marian 2021-12-27 13:18:05 dodanie dokumentu
Oferta na dostawę art. biurowych i środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy Stepnica - termin składania ofert do 30.12.2021 r. Izabela Marian 2021-12-23 14:33:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia nieodpłatnie na mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po podmiocie nieprzerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi do KRS- tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dz. nr 122 o pow.0,12 ha Izabela Marian 2021-12-23 14:22:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 97,6 obręb Stepniczka Anna Humieja 2021-12-22 14:40:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencji Banku PKO BP SA Daria Grądz 2021-12-22 12:28:02 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Izabela Marian 2021-12-22 07:49:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2022 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Izabela Marian 2021-12-21 14:42:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr F/412021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" Izabela Marian 2021-12-21 14:36:56 dodanie dokumentu