Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont portu rybackiego w Stepnicy


BG. 2227-6/07

 

Stepnica, 11.04.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remont budynku głównego i wiaty z portiernią w Porcie Rybackim w Stepnicy

na potrzeby Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl

ug@stepnica.pl

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek-Piątek 7.30-15.30

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

Po uprzednim powiadomieniu listownie, faksem.

Cena 20,00 zł .

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Planowana inwestycja obejmuje: Remont budynku głównego i wiaty z portiernią w Porcie Rybackim w Stepnicy oraz roboty instalacyjne wod. -kan. i elektryczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45.45.30.00, 45.33.20.00, 45.31.00.00

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

20.08.2007 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zgodnie ze SIWZ

 

 1. Informacja na temat wadium:

Wadium nie wymagane.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

Cena 100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 6 sekretariat

do dnia 15.05.2007 r. do godz. 10.00

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

 

 1. miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 3 sala konferencyjna

dnia 15.05.2007 r. o godz. 10.30.

 

 1. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.06.2007 r.

 

 1. informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

 1. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

 1. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

 

 

____________________________________

Gmina Stepnica

 

1

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 43.KB) 2007-04-12 15:39:56 43.KB 387 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 korekta_ksiazki_przedmiarow.doc (DOC, 20KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-12 15:40:31 20KB 85 razy
2 siwz_i_zalaczniki.doc (DOC, 254KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-12 15:39:56 254KB 78 razy
3 zalaczniki.zip (ZIP, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-12 15:40:12 4.4MB 82 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_uniewa_niemie_remont_portu.doc (DOC, 19.KB) 2007-05-16 12:21:07 19.KB 396 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 12-04-2007 15:39:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 16-05-2007 12:21:07