Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie-przewozy szkolne


ZW.341-1/06 Stepnica, 2006-11-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przewozy szkolne na terenie Gminy Stepnica na potrzeby Gminy Stepnicy. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Stepnica z siedzibą Urząd Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Gmina Stepnica z siedzibą Urząd Gminy w Stepnicyulica Kościuszki 4 Kod 72-112www.stepnica.pl ug@stepnica.pl Godziny urzędowania poniedziałek 8,00 - 16,00 od wtorku do piątku 7,30 - 15,30 2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.stepnica.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy pok. Nr 6 - Sekretariat po dokonaniu wpłaty w wysokości 10zł brutto w kasie banku mieszczącej się w budynku urzędu lub przelewem na konto bankowe urzędu 70102048120000050200447870

4) Przedmiot oraz zakres zamówienia przedstawia poniższy harmonogram:

Harmonogram przewozów szkolnych

na terenie Gminy Stepnica od 2.01.2007r.

 

 

Przywozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy i Gimnazjum Nr 1 w Stepnicy od poniedziałku do piątku

 

2 kursy Czarnocin - Stepnica 48 km

 

I kurs godz. 7,10 - 55 dzieci

II kurs godz. 8,15 - 48 dzieci

 

 

Odwozy uczniów od poniedziałku do piątku

 

2 kursy Stepnica - Czarnocin -Stepnica 48 km

 

I kurs godz. 13,40 poniedziałek, wtorek, czwartek, -55 dzieci, środa - 37dzieci, piątek - 42 dzieci,

II kurs godz.14,25 poniedziałek, wtorek, czwartek.- 34 dzieci, środa - 36 dzieci, piątek - 20 dzieci.

 

 

1 kurs Stepnica -Żarnowo - Jarszewko - Widzieńsko - Stepnica 42 km

 

godz. 15,00 poniedziałek , wtorek , czwartek - 42 uczniów , środa.- 55 uczniów , piątek - 41 dzieci.

 

 

W piątki dodatkowo

 

 

godz. 12,45 Stepnica - Miłowo - Gasierzyno - Stepnica 23 km ( 39 dzieci )

 

 

 

Razem w tygodniu 713 km

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 60113100-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia:

02.01.2007r. do 22.12.2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu : W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki określone w SIWZ.

 

8) Informacja na temat wadium:zamawiający nie wymaga wadium9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium - cena za 1km przewozu uczniów Waga - 100%10) miejsce i termin składania ofert: W siedzibie zamawiającego - Gmina Stepnica z siedzibą Urząd Gminy w Stepnicyulica Kościuszki 4Kod 72-112Pokój nr Nr 6 - Sekretariatw terminie do dnia 07.12.2006r. do godz. 12,00 12) miejsce i termin otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego Gmina Stepnica z siedzibą Urząd Gminy w Stepnicyulica Kościuszki 4 Kod 72-112Pokój Nr 3 - sala posiedzeń

w dniu 07.12.2006r. o godz. 12,30 13) termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.01.2007r.

 

 

 

Gmina Stepnica z siedzibą Urząd Gminy w Stepnicy

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 26KB) 2006-11-24 09:54:49 26KB 384 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-11-24 09:54:49 116KB 82 razy
2 siwz-zalaczniki.zip (ZIP, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-11-24 09:57:24 18.KB 56 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie-wynik.doc (DOC, 19.KB) 2006-12-12 14:57:51 19.KB 380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 24-11-2006 09:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 24-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 12-12-2006 14:57:51