Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa sieci wod-kan w miejscowości Stepniczka 2021-12-15 14:11:07 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T. Kościuszki w Stepnicy 2021-12-15 14:10:02 Minął termin składania ofert
Budowa rowerowego toru asfaltowego pumptrack na terenie działki 568 w Stepnicy 2021-11-26 11:54:55 Minął termin składania ofert
Remont istniejących rurociągów technologicznych z studni do stacji uzdatniania na działce 26/2 obręb Miłowo 2021-11-18 13:36:47 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i A1 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy 2021-10-18 14:11:28 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i A1 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy 2021-08-26 12:03:39 Minął termin składania ofert
Budowa kontenerowej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2021-07-15 11:04:47 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie Gminy Stepnica 2021-06-23 14:29:41 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica 2021-04-06 15:09:54 Minął termin składania ofert
Plan Postępowań 2021-01-18 08:14:38 Minął termin składania ofert
Dostawa i konfiguracja klastra serwerów wraz z macierzą dyskową i systemem backupowym z wykorzystaniem serwera NAS wraz z oprogramowaniem oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 2020-12-17 12:17:33 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica 2020-12-23 13:51:33 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Stepnica 2020-12-02 18:46:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie odwiertu studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłowo i Widzieńsko 2021-01-20 12:44:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie odwiertu studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłowo i Widzieńsko - UNIEWAŻNIONY 2020-10-30 12:44:33 Minął termin składania ofert
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ?Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2020-11-16 14:02:11 Minął termin składania ofert
Remont mola spacerowego na plaży w Stepnicy etap II 2020-10-02 13:08:01 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym (osiedle Akacjowe) 2020-10-28 09:23:39 Minął termin składania ofert
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ?Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 UNIEWAŻNIONY 2020-10-02 14:22:07 Minął termin składania ofert
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ?Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - UNIEWAŻNIONY 2020-09-03 12:40:59 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Stepnica 2020-08-26 14:20:19 Minął termin składania ofert
Rozbudowa parterowej części budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2020-08-11 14:08:44 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym - UNIEWAŻNIONY 2020-07-07 14:54:17 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY 2020-07-07 14:53:46 Minął termin składania ofert
Budowa miasteczka drogowego - rowerowego w Stepnicy 2020-07-07 10:21:42 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stepnica 2020-05-22 12:35:24 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stepnica UNIEWAŻNIONY 2020-05-05 18:17:55 Minął termin składania ofert
Remont budynku po ENEA w Stepnicy 2020-05-20 09:51:26 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy etap II 2020-05-12 12:37:40 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na rok 2020 2020-02-26 09:15:12 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-03-09 12:08:46 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 2020-01-15 11:12:02 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK 2020-03-30 13:50:31 Minął termin składania ofert
?Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)? 2019-12-04 15:26:07 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1 2019-12-03 11:32:23 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1 UNIEWAŻNIONY 2019-10-04 11:15:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dz. nr 116 obręb Racimierz w miejscowości Łąka 2019-11-06 12:31:45 Minął termin składania ofert
Remont mola spacerowego na plaży w Stepnicy etap I 2019-09-20 12:24:17 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1 UNIEWAŻNIONY 2019-09-18 14:53:58 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bocznego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu na łodzi motorowej 2019-07-11 13:34:45 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 337 i 131/14 obręb geodezyjny Stepnica-1 2019-08-07 14:03:14 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż dwóch poidełek" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" 2019-05-14 09:28:18 Minął termin składania ofert
Organizacja Naukowej Zielonej Szkoły dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) 2019-05-20 12:31:47 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE p.n. ?Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w postaci fartuszków i chustek ? bandamek kuchennych oraz plecaczków-worków na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen? 2019-02-11 09:10:04 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na rok 2019 2019-01-29 12:53:11 Minął termin składania ofert
Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) 2019-02-07 10:21:29 Minął termin składania ofert
Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)-UNIEWAŻNIONY 2018-12-20 11:21:50 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK 2019-01-02 13:30:28 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - szczegóły dostępne pod adresem http://bip.gok.stepnica.pl/zamowienia/pokaz/37 2018-11-27 08:14:41 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - UNIEWAŻNIONY 2018-12-20 11:32:48 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe ?Dostawa aparatów fotograficznych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)? 2018-11-16 14:52:36 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dostawa tabletów dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) 2018-11-15 11:20:08 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. ?Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka? 2018-11-09 14:22:49 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe ? Sprzedaż, dostawa materiałów doposażenia pracowni wraz z montażem na potrzeby realizacji projektu ?W drodze do sukcesu? realizowany przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu ? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) 2018-10-26 12:57:59 Minął termin składania ofert
Przygotowanie, dowóz własnym środkiem transportu i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM ) 2018-11-05 08:56:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka 2018-11-06 13:24:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu z gminy Stepnica 2018-08-29 10:17:08 Minął termin składania ofert
Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Leśna 3 Racimierz 2018-09-12 14:42:10 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dietetycznych na potrzeby realizacji projektu " Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen? 2018-08-28 11:33:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż dwóch poidełek" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" 2018-07-17 13:15:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Organizacja zawodów sportowych" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" 2018-07-11 15:17:00 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Prowadzie zajęć ciało odżywianie ruch na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" 2018-07-10 10:44:01 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy- Dostawa konstrukcji stalowej i pokrycia dachu do budowy stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY 2018-08-17 11:17:55 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY 2018-08-17 11:16:56 Minął termin składania ofert
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko 2018-08-01 09:50:35 Minął termin składania ofert
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko - UNIEWAŻNIONY 2018-06-15 12:07:11 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek z krótkim rekawem na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" 2018-05-09 14:34:27 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa transportowa na dowóz i odwóz uczniów i ich opiekunów na zawody sportowe oraz dowóz i odwóz uczestników konferencji podsumowującej na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gusunde Kinder In gesunden Kommunen" 2018-04-30 14:35:25 Minął termin składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej jako zaplecza socjalnego, miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Łąka 2018-10-04 10:55:26 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2018-04-18 12:24:40 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy UNIEWAŻNIONY 2018-04-04 14:35:09 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na rok 2018 2019-01-29 12:51:31 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy UNIEWAŻNIONY 2018-03-05 13:59:06 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY 2018-02-09 13:11:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy 2018-02-09 14:45:15 Minął termin składania ofert
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY 2018-01-30 13:27:28 Minął termin składania ofert
Zaoytanie ofertowe p.n. ?Sprzedaż i dostawa dwóch zestawów interaktywnych na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen? 2017-12-04 09:21:50 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen?-zapytanie ofertowe 2017-11-28 12:39:43 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stepnica 2018-01-08 13:52:59 Minął termin składania ofert
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY 2017-11-24 13:52:22 Minął termin składania ofert
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY 2017-10-20 14:07:41 Minął termin składania ofert
Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Stepnica - ZWR 2017-11-14 13:05:37 Minął termin składania ofert
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED 2017-11-07 12:31:15 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu istniejącego chodnika do UMiG w Stepnicy, istniejącego wjazdu do portu rybackiego, budowy studni rozprężnej ul. Portowa, remontu przyłącza kanalizacyjnego-zamówienie WR 2017-08-25 11:02:37 Minął termin składania ofert
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED - UNIEWAŻNIONY 2017-08-18 12:53:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy 2017-09-07 13:46:03 Minął termin składania ofert
Modernizacja instalacji technologicznych uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem prac remontowo ? budowlanych obiektu SUW w Widzieńsku, Gmina Stepnica 2017-06-22 13:37:11 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stepnica 2017-07-20 12:14:03 Minął termin składania ofert
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy 2017-05-11 14:42:40 Minął termin składania ofert
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY 2017-04-28 08:50:36 Minął termin składania ofert
Plan zamówień na 2017 rok 2017-03-10 13:22:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Z W R 2017-02-17 13:15:18 Minął termin składania ofert
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy UNIEWAŻNIONY 2 2017-04-06 11:37:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017-05-11 10:49:56 Minął termin składania ofert
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY 2017-02-15 14:41:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy 2017-03-03 14:59:44 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK 2016-12-23 13:08:50 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - unieważniony 2016-12-07 12:44:08 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy 2017-01-10 14:51:39 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy - unieważniony 2016-11-23 14:51:56 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Zygmunta Starego i ul. Mieszka I w Stepnicy 2016-11-23 14:25:20 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy-UNIEWAŻNIONY 2016-11-23 14:41:18 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: 1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej usytuowanych na działkach 65, 30 i 125/4 obręb geodezyjny Stepnica-1 2. Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami dla potrzeb działek 32/3, 35 obr. Miłowo 3. Budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działki nr 48 obr. Racimierz ? odprowadzenie wód popłucznych 4. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami w m. Kopice 2016-11-07 14:14:49 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 41, 32/3, 35, 111/4 obręb geodezyjny Miłowo - UNIEWAŻNIONY 2016-01-08 12:31:32 Minął termin składania ofert
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej w Stepniczce przy ul. Barnima II pod nr 18 2015-09-15 14:51:27 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Jarszewko, Żarnowo i Racimierz - gmina Stepnica 2015-10-02 14:59:47 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Stepniczka - zapytanie ofertowe 2015-06-02 14:34:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy 2015-06-16 09:55:39 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Stepniczka - unieważniony 2 2015-04-24 13:35:00 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Stepniczka UNIEWAŻNIONY 2015-04-09 09:42:06 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji tłocznej PE90 mm wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200 mm w miejscowości Miłowo 2015-05-06 12:03:37 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji elektrycznej wraz z budowa słupków do poboru energii wzdłuż brzegu Kanału Młyńskiego 2016-04-19 10:01:54 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji elektrycznej wraz z budowa słupków do poboru energii wzdłuż brzegu Kanału Młyńskiego -UNIEWAŻNIONY 2015-04-09 12:13:05 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej średnicy dy 110 mm PE o długości 94,00 mb z hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej średnicy dy 0,2 mm PVC o długości 76,50 mb na trenie działek 91/4, 145/20, 145/22, 145/10 obręb geodezyjny Stepniczka 2015-07-07 11:28:59 Minął termin składania ofert
Budowa slipu-punktu czerpania wody do celów ppoż. z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjnego w m. Czarnocin 2015-01-08 12:19:37 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch obiektów użyteczności publicznej usługowej, Bosmanówek ? w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2016-03-07 08:43:31 Minął termin składania ofert
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, zewnętrznej instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej na ul. Bolesława Śmiałego, ul. Królowej Jadwigi i Mieszka I w Stepnicy, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni ścieków wraz zasilaniem elektrycznym oraz sieci wodociągowej na ul. Bolesława Chrobrego w Stepnicy. 2016-01-08 12:25:43 Minął termin składania ofert
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Stepnicy 2015-01-21 12:47:50 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch obiektów użyteczności publicznej usługowej, Bosmanówek ? w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2014-12-02 14:19:25 Minął termin składania ofert
Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 450 mb w miejscowości Żarnówko 2015-05-27 10:45:32 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica 2014-11-03 15:26:48 Minął termin składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy 2014-10-23 10:24:44 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 43 obręb Stepniczka wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym 2014-08-07 12:47:16 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Stepnica 2014-09-25 10:23:05 Minął termin składania ofert
Remont ul. Rybackiej w Stepnicy - budowa parkingu 2014-07-30 15:21:20 Minął termin składania ofert
1. Remont odcinka ul. Jagiellońskiej w Stepnicy 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. 392 dr w Żarnowie 2014-06-13 14:29:24 Minął termin składania ofert
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Stepnicy 2014-11-20 12:49:01 Minął termin składania ofert
Organizacja wycieczki edukacyjnej do stolicy dla uczniów/uczennic Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 2014-04-22 08:19:21 Minął termin składania ofert
Rozbudowa falochronu wejściowego w basenie rybackim w porcie Stepnica 2014-01-11 07:24:49 Minął termin składania ofert
Utwardzenie działki nr 683 w miejscowości Żarnowo - cmentarz 2013-12-03 08:24:16 Minął termin składania ofert
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 200 PCV o długości 1096,00 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 90 PE o długości 302,00 mb w działkach nr 91/4, 152, 154/52, 176/1, 176/7 w obrębie geodezyjnym Stepniczka. 2. Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji od projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie ogródków działkowych w miejscowości Stepniczka. 2013-12-03 08:22:06 Minął termin składania ofert
1. Budowa przystani jachtowej w basenie Rybackim w Stepnicy 2. Dokończenie zabudowy korony ścianki na lewym brzegu Kanału Młyńskiego w Stepnicy 3. Remont slipu na kanale Młyńskim w Stepnicy 4. Remont drogi ul. Rybackiej w Stepnicy 2015-02-02 14:36:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi ul. Bolesława Śmiałego i ul. Królowej Jadwigi w Stepnicy, gmina Stepnica. 2013-10-04 08:07:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na dz. nr 68/4 dr w m. Zielonczyn, gmina Stepnica ? budowa chodnika. 2013-09-23 11:21:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 0745Z (1010Z) polegająca na budowie chodników i zjazdów z drogi publicznej w m. Żarnowo, gmina Stepnica. 2013-09-23 12:53:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjne i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach 8, 9, 11/1, 7/1 i 4/42 obr. Bogusławie, Gmina Stepnica. 2013-09-12 13:54:07 Minął termin składania ofert
Przygotowanie posiłków wraz z dostawą dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu 2013-08-23 13:10:59 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAWIE, dz. nr 4/29dr, 4/25dr, 4/2dr-obręb Bogusławie, gmina Stepnica. 2013-08-21 14:31:29 Minął termin składania ofert
Dostawa łodzi ratowniczej na potrzeby OSP w Stepnicy 2013-08-07 15:15:11 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych w stacji uzdatniania wody w m. Miłowo i m. Łąka 2013-08-09 14:49:46 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica 2013-06-25 10:59:01 Minął termin składania ofert
Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do Stepnicy (port) ? ETAP I i II 2013-06-25 12:29:07 Minął termin składania ofert
1. Remont ul. Dworcowej w Stepnicy 2. Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Żarnowo 2013-06-25 16:10:33 Minął termin składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stepnica 2013-05-24 13:39:49 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławie,Gmina Stepnica 2013-06-11 12:17:31 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarnowie dz. nr 458 obręb Racimierz 2013-06-07 13:41:03 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa ulicy Przemysława w Stepnicy dz. nr 445 dr - obręb Stepnica. 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 79 dr w miejscowości Bogusławie ,dz. nr 79 dr, 125/4 dr - obręb Stepnica. 3. Remont chodników na terenie osiedla 40-lecia PRL w Stepnicy, dz. nr 672/13dr, 272/4, 277/1, 276/3, 276/4, 272/5, 274/1, 272/6, 672/10, 672/7, 671/5dr, 278/39, 278/38, 278/37, 278/36, 278/35, 278/34, 278/33, 278/32-obręb Stepnica. 2013-05-16 10:03:39 Minął termin składania ofert
REMONT ODCINKA ULICY NA DZ. NR 684/3 W STEPNICY, dz. nr 684/3 dr, 365/3, 365/56 dr -obręb Stepnica 2014-01-13 10:33:31 Minął termin składania ofert
Budowa budynku garażowego straży pożarnej w Czarnocinie, gmina Stepnica 2013-04-29 14:02:27 Minął termin składania ofert
Organizacja wycieczki edukacyjnej do stolicy dla uczniów/uczennic Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 2013-04-17 12:54:18 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla OSP w Stepnicy 2013-04-15 14:20:57 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP w Stepnicy 2013-04-10 11:25:50 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi w Czarnocinie ? dz. nr 29/4 dr, 30 dr ? obręb Czarnocin, gmina Stepnica. 2. Przebudowa drogi w Stepniczce - dz. nr 38 dr, 43 dr - obręb Stepniczka gmina Stepnica. 3. Budowa drogi publicznej z rowem odparowującym w Łące - dz. nr 24 - obręb Racimierz - gm. Stepnica 2013-03-28 13:53:35 Minął termin składania ofert
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Racimierzu, Gmina Stepnica 2014-07-16 20:03:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę rachunków bankowych Gminy Stepnica (podstawowego i pomocniczych) wraz z podległymi jednostkami budżetowymi i organizacyjnymi gminy. 2012-12-06 08:46:37 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług zbiorowego zaopatrywania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarządzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez okres 4 lat 2013-10-07 10:05:44 Minął termin składania ofert
Usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu, szkolenie beneficjentów końcowych w ramach projektu: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica ? etap II? 2013-02-18 11:09:55 Minął termin składania ofert
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzieniu, Gmina Stepnica 2013-09-12 13:48:04 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego 2012-10-09 15:48:19 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopice, Gmina Stepnica 2012-11-12 08:36:03 Minął termin składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- budynek B w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica 2012-10-30 13:25:48 Minął termin składania ofert
Przygotowanie i dowóz własnym środkiem transportu posiłków dla uczniów Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 2012-09-28 15:06:43 Minął termin składania ofert
Dostawa tablic interaktywnych do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w ramach projektu Rozwiń skrzydła - zapytanie poniżej 14.000 euro 2012-09-05 08:14:23 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej z AC na PE/PVC na Osiedlu za kolejką w Stepnicy 2. Remont chodników w miejscowości Stepnica ul. Mokra, Jagiellońska, Sportowa, Wojska Polskiego, Bolesława Domańskiego, dz. nr 612/8, 579/2, 608, 624, 590, 578, 598/5 2012-10-18 10:26:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do złożenia przez Gminę Stepnica wniosku dotyczącego miejscowości Stepnica statusu miasta 2012-09-10 15:17:07 Minął termin składania ofert
Zatrudnienie nauczycieli/nauczycielek w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów/ uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych i warsztatów przedmiotowych w ramach projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? 2012-09-10 14:11:01 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa maszyny wielofunkcyjnej ? zamiatarki chodnikowej/kosiarki wraz ze szkoleniem personelu 2012-09-25 09:07:37 Minął termin składania ofert
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy - UZUPEŁNIENIE 2012-11-21 23:30:46 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu : Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy 2012-08-21 08:00:51 Minął termin składania ofert
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy 2012-07-31 08:17:32 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Bogusławie dz. nr 125/1 dr, 79 dr, Gmina Stepnica 2012-08-20 11:28:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci kablowej 0,4kV i oświetlenia terenu nabrzeża 2012-08-23 14:03:15 Minął termin składania ofert
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej Estrady plenerowej w Stepnicy, ul. Portowa, dz. nr 418/6 2012-08-07 12:40:37 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa ulic w miejscowości Bogusławie dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr, 4/50 dr, Gmina Stepnica 2. Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka dz. nr 118/7 dr, Gmina Stepnica 2012-07-20 13:48:12 Minął termin składania ofert
Budowa boiska do gry w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej w Gąsierzynie, Gmina Stepnica 2012-07-30 09:15:00 Minął termin składania ofert
Budowa sieci światłowodowej na terenie Stepnicy 2012-09-06 15:21:49 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż saniatariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy. 2012-06-25 14:41:27 Minął termin składania ofert
Remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy 2012-07-03 13:06:14 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy 2012-05-30 14:39:33 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi ul. Kościelna w Żarnowie - budowa chodnika, Gmina Stepnica 2. Przebudowa drogi w Jarszewku, dz. nr 33,40 43, 58 dr, obręb Jarszewko, Gmina Stepnica 3. Przebudowa drogi w Łące, dz. nr 25 dr, 35 dr, obręb Racimierz, dz. nr 26/12 ? obręb Żarnowo, Gmina Stepnica 2012-06-22 12:06:53 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Stepniczce, dz. Nr 103 dr, 115 dr, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2. Przebudowa ul. Łąkowej w Racimierzu, dz. Nr 254 dr, obręb Racimierz, Gmina Stepnica 2012-07-03 12:30:42 Minął termin składania ofert
Zakup materiałów betonowych do budowy placów i dróg 2012-05-14 14:12:49 Minął termin składania ofert
Rozbiórka drewnianej ścianki szczelnej na nabrzeżach w basenie Kolejowym w porcie w Stepnicy 2012-05-09 12:18:44 Minął termin składania ofert
1.Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 mm o długości 950,40 mb oraz przebudowę sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 1014,30 mb, w działkach nr 811, 655, 78 i 438 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Racimierz, w miejscowości Żarnówko, gm. Stepnica ? kategoria obiektu XXVI 2. Przebudowa drogi w Żarnówku, obręb Racimierz, Zielonczyn gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811 2013-05-29 09:57:33 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu: Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem do budynku zespołu edukacyjnego i infrastrukturą w m. Stepnica 2012-05-02 09:27:27 Minął termin składania ofert
Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem do budynku zespołu edukacyjnego i infrastrukturą w m. Stepnica 2012-05-14 11:57:06 Minął termin składania ofert
Budowa obiektu sportowego Skateparku w Stepnicy. 2012-05-02 14:43:44 Minął termin składania ofert
Zakup sprzętu medycznego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu na potrzeby Szpitala w Goleniowie 2012-04-11 11:45:35 Minął termin składania ofert
Remont i rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy w Stepnicy ul. T.Kościuszki 4, 72-112 Stepnica 2012-03-22 13:21:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działek nr 22, 14, 83 i 46 obr. geod. Jarszewko, gmina Stepnica 2017-12-15 12:34:16 Minął termin składania ofert
Budowa drogi dojazdowej do stacji paliw w Stepnicy 2012-01-27 11:56:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego: 1. ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, Obręb Stepnica, Gmina Stepnica 2. ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica 3. ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, obręb Stepnica, Gmina Stepnica 4. Żarnowo, ul. Podgórna, dz. Nr 687, 710, Gmina Stepnica 5. ul. Krótka, ul. Parkowa, obręb Stepnica, Gmina Stepnica 6. obręb Bogusławie, dz. Nr 4/25, 4/42, 4/37, Gmina Stepnica 2017-10-09 08:56:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Kościelnej w Żarnowie ? wymiana wodociągu 2011-12-23 11:25:48 Minął termin składania ofert
Zakup średniego samochodu ratowniczo- gasniczego 2011-11-07 13:05:57 Minął termin składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? budynek A w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica 2012-01-26 13:11:15 Minął termin składania ofert
Remont lokalu siłowni oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z uporządkowaniem instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Niepodległości 35 w Racimierzu, Gmina Stepnica 2011-10-27 14:25:47 Minął termin składania ofert
Montaż płyt granitowych na ścianie urnowej ? cmentarz w Stepnicy 2011-10-18 15:26:00 Minął termin składania ofert
1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0721Z w miejscowości Piaski Małe 2.Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0721Z w miejscowości Stepniczka 2011-10-13 14:15:02 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji sanitarnych do stacji paliw w Stepnicy 2011-10-07 16:31:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi- budowa chodnika przy ul. Adama Mickiewicza w Gąsierzynie, Gmina Stepnica 2011-10-13 13:24:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy 2011-10-07 15:58:13 Minął termin składania ofert
Remont placu przed wejściem do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy 2011-09-21 14:22:58 Minął termin składania ofert
Przebudowa dachu wraz ze zmianą elewacji budynku przystanku PKS w Stepnicy, Gmina Stepnica 2011-09-21 14:23:33 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsierzyno, Gmina Stepnica 2012-10-19 10:50:40 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2011 do 30 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Stepnica 2011-08-31 12:28:20 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Stepnica 2011-08-05 10:30:37 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w Czarnocinie 2011-07-14 15:49:12 Minął termin składania ofert
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy 2016-05-16 12:28:15 Minął termin składania ofert
Rozbiórka schodów z podestem przy bocznym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Stepnicy oraz budowa nowych schodów z podestem i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych 2011-07-22 12:18:53 Minął termin składania ofert
Remont muru oporowego na cmentarzu w Stepnicy 2011-06-30 11:12:51 Minął termin składania ofert
Zabudowa korony umocnienia brzegowego brzeg południowy lewy Kanału Młyńskiego w Stepnicy 2012-11-20 13:07:59 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie, dostawa i montaż masztów kratowych, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu, szkolenie beneficjentów końcowych w ramach projektu: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica? 2012-07-06 11:35:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Łąka, gmina Stepnica 2011-06-27 13:00:48 Minął termin składania ofert
Zabudowa korony umocnienia brzegowego ? brzeg południowy lewy Kanału Młyńskiego w Stepnicy 2011-06-01 14:48:48 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej osiedla mieszkaniowego w Stepnicy 2011-06-13 11:20:20 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowosci Bogusławie do Stepnicy (port) 2011-06-01 14:13:36 Minął termin składania ofert
Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Stepnica 2012-01-17 09:14:50 Minął termin składania ofert
Zakup materiałów drogowo- betonowych 2011-03-29 13:38:19 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Stepnica 2011-04-05 11:28:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w Kopicach- dz. nr 109, 182 i 172 2011-04-07 12:12:39 Minął termin składania ofert
Remont chodników w miejscowosci Bogusławie, Gmina Stepnica-etap I 2011-04-05 12:33:31 Minął termin składania ofert
Remont dwóch lokali przy ulicy Portowej 5 w Stepnicy, budowa wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch lokalach wraz z przebudową instalacji dla trzech lokali mieszkalnych przy ulicy Portowej 5 w Stepnicy 2011-03-29 13:23:48 Minął termin składania ofert
Remont instalacji elektrycznej oraz remont i budowa instalacji telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy- Etap II 2011-04-29 10:11:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi do przystani w Kopicach, Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków, przyłączami wodociągowymi i wod-kan w Kopicach 2011-03-17 12:46:14 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Stepnicy 2011-01-28 14:05:36 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw w miejscowości Stepnica 2010-11-25 09:19:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica 2011-01-18 11:21:35 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw w miejscowości Stepnica 2010-11-03 14:49:48 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie, dostawa i montaż masztów kratowych, usługa dostępu do internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu, szkolenie beneficjentów końcowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica 2011-11-22 09:12:54 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Stepnicy 2010-09-29 13:46:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Leśnej wraz z wymianą sieci wodociagowej w Racimierzu oraz przebudowa ulicy Podgórnej w Żarnowie wraz z wymianą sieci wodociągowej 2010-10-08 15:26:53 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej z biblioteką w miejscowosci Racimierz, Gmina Stepnica 2012-04-02 12:35:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Parkowej i Krótkiej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalziacji sanitarnej w Stepnicy 2010-10-05 13:51:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa chodnika w miejscowości Miłowo, Gmina Stepnica 2010-10-05 08:52:16 Minął termin składania ofert
Budowa 12 placów zabaw na terenie Gminy Stepnica 2012-01-17 13:45:52 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica 2010-10-05 08:48:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2010-09-21 08:39:37 Minął termin składania ofert
Zmiana kolorystyki elewacji oraz roboty termomodernizacyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stepnicy oraz Sali Gimnastycznej w Racimierzu 2010-10-05 08:49:02 Minął termin składania ofert
Budowa boisk sportowych w miejscowosciach Stepnica, Stepniczka, Miłowo, Łąka i Czarnocin 2013-04-12 13:52:37 Minął termin składania ofert
Zakup środków dydaktycznych dla Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy 2011-01-20 09:28:28 Minął termin składania ofert
Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 2010-08-18 14:15:50 Minął termin składania ofert
Remont dwóch lokali przy ulicy Portowej 5 w Stepnicy 2010-09-02 14:55:53 Minął termin składania ofert
Remont wyciągu łodzi rybackich oraz remont umocnienia brzegu w Porcie Rybackim w Stepnicy 2014-03-21 10:36:54 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, gmina Stepnica w ramach programu Radosna Szkoła 2010-08-20 09:30:45 Minął termin składania ofert
Dostarczanie posiłków na dożywaianie uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu 2010-07-20 08:45:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica 2010-07-16 12:40:51 Minął termin składania ofert
Budowa budynku garażowego dwustanowiskowego w Stepnicy 2010-08-02 09:41:52 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czewrca 2011 r. na terenie Gminy Stepnica 2010-07-21 17:40:10 Minął termin składania ofert
Zakup kostki typu POLBRUK, krawężników oraz obrzeży 2010-07-14 16:03:04 Minął termin składania ofert
Remont instalacji elektrycznej oraz remont i budowa instalacji telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy 2016-05-16 12:56:29 Minął termin składania ofert
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Stepnicy 2011-03-07 15:24:36 Minął termin składania ofert
Odnowienie elewacji, docieplenie ścian i stropodachów budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i Gimnazjum w Stepnicy 2016-05-16 12:51:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulic: do osiedla w Czarnocinie, Wojska Polskiego i Łąkowej w Stepnicy, remont ulicy Polnej w Stepnicy" 2010-07-21 17:50:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa kotłowni opalanej gazem na opalaną gazem i olejem opałowym wraz z budową magazynu paliwa w budynku Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Gimnazjum w Stepnicy 2010-07-05 11:21:42 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Stepnica 2010-07-14 16:03:33 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków gospodarczych wraz z instalacjami na terenie Portu Rybackiego w Stepnicy 2010-07-13 18:18:32 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, gmina Stepnica w ramach programu Radosna Szkoła 2010-06-28 14:47:42 Minął termin składania ofert
Utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest w Gminie Stepnica 2010 2010-12-29 09:37:43 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łąka, gmina Stepnica 2010-07-01 16:52:13 Minął termin składania ofert
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompowniami ścieków, lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączem wodociągowym w miejscowości Widzieńsko i Budzień 2014-02-28 11:09:17 Minął termin składania ofert
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 2010-06-17 13:50:57 Minął termin składania ofert
Budowa przyłącza kanalziacji sanitarnej i wodociągowej oraz remont placu targowego w Stepnicy 2010-04-21 10:29:44 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych- przebudowa dróg w Gminie Stepnica 2010-04-19 16:24:07 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Bocznej w Żarnowie -dojazd do gruntów rolnych 2010-04-21 13:15:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulic na Osiedlu 40 Lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy 2010-04-19 16:37:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy oraz Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy 2013-08-08 13:57:53 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na: Przebudowie i modernizacji plaży publicznej w Stepnicy i Rozbudowie i modernizacji przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy 2010-03-01 10:13:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac planistycznych na potrzeby Gminy Stepnica 2010-01-22 09:17:26 Minął termin składania ofert
Budowa estrady plenerowej z zadaszeniem w Stepnicy, Remont harcówki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy 2010-02-17 10:36:55 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych przebudowy ulic w gminie Stepnica 2010-01-22 09:01:34 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Antoniego Ludwiczaka i Mokrej w Stepnicy 2012-03-13 08:26:08 Minął termin składania ofert
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 4 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010 r. na terenie Gminy Stepnica 2009-12-31 09:39:32 Minął termin składania ofert
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica 2009-11-05 13:41:13 Minął termin składania ofert
Rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie 2009-11-26 11:32:32 Minął termin składania ofert
Zakup kostki typu POLBRUK, krawężników oraz obrzeży 2009-10-07 10:22:03 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin, Kopice i Stepnica 2012-04-13 12:49:55 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Staropolskiej w miejscowości Łąka, gmina Stepnica 2009-10-20 12:12:24 Minął termin składania ofert
Zakup nowego samochodu służbowego typu furgon dla Urzędu Gminy w Stepnicy z przeznaczeniem dla Staży Gminnej 2009-08-11 14:01:26 Minął termin składania ofert
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica 2009-08-11 12:38:28 Minął termin składania ofert
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Racimierz, Gmina Stepnica 2009-08-11 12:39:18 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Władysława Jagiełły w Stepnicy wraz z kanalizacją deszczową i budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu 40 Lecia PRL w Stepnicy 2009-08-11 12:38:58 Minął termin składania ofert
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica 2009-07-07 12:52:08 Minął termin składania ofert
Rozbiórka istniejącej dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej, adaptacja części parteru budynku Szkoły z dobudową pomieszczeń dydaktycznych na cele Gimnazjum w miejscowości Stepnica ul. Krzywoustego 4 2011-06-09 11:10:59 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kuchni szkolnej na 4 samodzielne lokale mieszkalne w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4 2009-07-17 11:23:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania-Przystań jachtowa Kanał Młyński w Stepnicy 2009-12-08 09:46:03 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jarszewko, Gmina Stepnica 2012-12-17 10:40:06 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Kościelnej w Żarnowie 2012-12-17 10:34:53 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Rybackiej w Stepnicy 2012-12-17 10:24:39 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stepnicy 2014-11-19 10:21:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy- budowa muru oporowego po stronie zachodniej (na odcinakach od A do M) wraz z instalacją wodociągową 2008-04-25 09:44:47 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy -budowa muru oporowego po stronie zachodniej (na odcinkach od A do M) wraz z instalacją wodociągową. 2008-03-07 09:04:38 Minął termin składania ofert
Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy-remont ogrodzenia oraz budowa instalacji sanitarnej zewnętrznej 2007-10-18 13:59:00 Minął termin składania ofert
Remont budynku głównego i wiaty z portiernią oraz remont nawierzchni placowych w Porcie Rybackim w Stepnicy 2007-08-27 10:14:55 Minął termin składania ofert
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stepnicy ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów 2007-07-12 12:19:55 Minął termin składania ofert
Podczyszczeniowe roboty czerpalne w porcie w Stepnicy 2007-06-06 12:54:50 Minął termin składania ofert
Zakup wózka widłowego 2009-09-16 10:06:46 Minął termin składania ofert
Remont portu rybackiego w Stepnicy 2007-05-16 12:21:07 Minął termin składania ofert
Rekonstrukcja ostrogi brzegowej 2007-03-29 14:28:19 Minął termin składania ofert
Zakup wytwornicy lodu 2007-03-21 08:51:38 Minął termin składania ofert
Wywóz nieczystości 2007-03-05 10:58:56 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego 2007-03-12 15:30:08 Minął termin składania ofert
Rekonstrukcja ostrogi 2007-03-21 08:52:06 Minął termin składania ofert
Pogłębienie portu 2007-02-23 09:56:08 Minął termin składania ofert
Budowa domu przedpogrzebowego w Żarnowie 2007 r. 2009-05-25 14:17:02 Minął termin składania ofert
Prace planistyczne 2006-12-22 15:17:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie-przewozy szkolne 2006-12-12 14:57:51 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu - Gimnazjum 2009-06-01 15:45:07 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu - Dom przedpogrzebowy 2007-05-07 14:36:00 Minął termin składania ofert