Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) - RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Stepnicy, 72-112
Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, tel. 91 418 85 21 wew. 37, adres e-mail: strazmiejska@stepnica.pl.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 504707087, mail: iod@stepnica.pl.
3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit.c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 928 z późn. zm.);

  • art. 6 ust. 1 lit.d RODO: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów

osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej np. odnośnie osób wymagających udzielenia pomocy,
osób zaginionych;

  • art. 6 ust. 1 lit.e RODO: dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora

w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
np. w obszarze ochrony środowiska, pomocy osobom bezdomnym.
4. Podanie przez Panią / Pana danych jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa Administrator. Jeżeli
odmówią Państwo podania swoich danych lub podadzą nieprawidłowe dane, Administrator nie będzie mógł
zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane,
a następnie przez okres wskazany w przepisach kancelaryjnych.
6. Dane osobowe są udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy RODO.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej
dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Stepnicy, 72-112
Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, tel. 91 418 85 21 wew. 37, adres e-mail: strazmiejska@stepnica.pl.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 504707087, mail: iod@stepnica.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów
zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn.
zm.) i innych przepisach.
4. Przysługuje Państwu prawo do:
? wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby
w wyniku przetwarzania jej danych osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa;
? żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 17-07-2019 15:27:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 17-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 25-05-2020 21:38:04