Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa przy Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy i została powołana na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.) zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

W skład GKRPA wchodzą:

 • Przewodniczący: Mariola Kwiryng
 • Członkowie: Beata Rogalska, Katarzyna Jędrzejewska, Barbara Kleszcz

Zakres zadań i świadczonej pomocy

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:
  1. powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
  2. motywowanie i kierowanie do leczenia,
  3. kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne itp.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
  • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego, a także przemoc w rodzinie,
  • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
  • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
  • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
  • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
  • kierowanie osób po przemocy do specjalistów,
  • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 1. pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 2. wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 3. współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
 1. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu.
 2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
  1. przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
  2. opracowywanie preliminarza wydatków z Funduszu GKRPA,
  3. szkolenie przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - koordynacja i czuwanie nad ich wykonaniem. Oba programy zatwierdza Rada Miejska.    

Zakres świadczonej pomocy:

 • motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych,
 • motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 51 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dn 17.04.2020 r. w spr. ustalenia Regulaminu GKRPA w Stepnicy.pdf (PDF, 721.73Kb) 2020-04-22 07:58:01 328 razy
2 zgłoszenie z klauzulą.pdf (PDF, 136.93Kb) 2019-12-10 10:28:55 338 razy
3 zgłoszenie 2017.pdf (, 201.01Kb) 2017-01-04 08:13:56 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 10-05-2016 11:55:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 10-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 22-04-2020 07:58:01