Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa przy Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy i została powołana na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.) zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

W skład GKRPA wchodzą:

 • Przewodniczący: Mariola Kwiryng
 • Członkowie: Beata Rogalska, Katarzyna Jędrzejewska, Barbara Kleszcz

Zakres zadań i świadczonej pomocy

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:
  1. powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
  2. motywowanie i kierowanie do leczenia,
  3. kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne itp.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
  • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego, a także przemoc w rodzinie,
  • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
  • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
  • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
  • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
  • kierowanie osób po przemocy do specjalistów,
  • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 1. pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 2. wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 3. współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
 1. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu.
 2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
  1. przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
  2. opracowywanie preliminarza wydatków z Funduszu GKRPA,
  3. szkolenie przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - koordynacja i czuwanie nad ich wykonaniem. Oba programy zatwierdza Rada Miejska.    

Zakres świadczonej pomocy:

 • motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych,
 • motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zgłoszenie z klauzulą.pdf (PDF, 13KB) 2019-12-10 10:28:55 24 razy
2 zgłoszenie 2017.pdf (, 205832) 2017-01-04 08:13:56 385 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 10-05-2016 11:55:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 10-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 10-12-2019 10:28:55