Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia, Informacje

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-09-11 12:36:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pn. " Przebudowa i remont gazociagu DN 500 Golenióe- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap I" 2019-09-04 13:04:28
Zawidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pn. " Przebudowa i remont gazociagu DN 500 Golenióe- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap I" 2019-09-04 12:59:50
Zawiadomienie o obradach VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-09-04 10:11:54
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-09-04 10:10:15
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki I Budzetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-09-04 10:06:46
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2019 r. pn."Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022" 2019-08-26 15:04:20
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2019 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2019-08-08 13:02:04
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy oraz V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-06-18 10:07:38
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka ? gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-29 10:09:09
Wstępny Plan Polowań Zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020 Koło Łowieckie Szarak Szczecin 2019-05-16 08:07:33
Sprawy dot. Gospodarki Łowieckiej 2019-05-14 11:24:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 2019-04-29 12:09:44
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 2019-04-26 09:16:34
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-04-26 09:09:12
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 2019-04-25 11:36:46
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-04-24 15:05:31
Roczny Plan Łowiecki KŁ "Dzik" na rok gospodarczy 2019-2020 obw. 2019-04-10 09:10:26
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-04-03 13:12:20
Roczny Plan Łowiecki WKŁ nr 263 "Orzeł " na lata 2019-2020 2019-04-03 09:40:20
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-04-01 14:56:52
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r. 2019-04-01 14:20:22
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka ? gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-27 11:46:34
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-03-12 15:31:14
Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-03-11 14:32:20
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budzetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-03-11 14:28:45
Uproszczone oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-02-28 11:39:38
Posiedzenie Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-02-14 08:45:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla inwestycji " Rozbudowa drogi wojewódzkiej 111 na odcinku Recław -Stepnica" 2019-02-07 12:23:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-01-24 12:23:43
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-01-24 12:22:13
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP w Stepnicy, w Czarnocinie i Żarnowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 13:44:50
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Stepnica w latach 2019-2022 2019-01-17 08:49:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów 2019-01-16 14:56:11
konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-01-09 21:29:20
Informacja Koła Łowieckiego "Szarak" w sprawie wielkoobszarowego polowania zbiorowego na dziki 2019-01-07 15:21:51
Obwieszczenie Zarządu Zlewni PGW w Stargadzie dla inwestycji " Rozbudowa drogi wojewódzkiej 111 w km 0-000- 23-200 na odcinku Recław Stepnica"- 2019-01-07 15:18:24
Informacja Koła Łowieckiego "Dzik" w sprawie polowania zbiorowego na dziki 2019-01-07 12:07:06
Informacja Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" w Świnoujsciu w spra dodatkowych polowań zbiorowych w obw. łowieckimNadleśnictwa Rokita nr 59 oraz nr 112 Nadlesnictwa Goleniów 2019-01-07 12:06:05
INFORMACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO "SZARAK" NT. INTERWENCYJNEGO POLOWANIA ZBIOROWEGO 2019-01-02 14:19:08
Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2018-12-31 12:51:45
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20 grudnia 2018 r. dotyczace postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi S3 na odcinku Miekowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudowa odcinka Mi,ekowo-Rzęśnica- budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" 2018-12-28 13:15:11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Sterpnicy 2018-12-13 12:01:30
Zawiadomienie o obradach II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-13 11:59:33
Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa nieodpłatie z mocy prawa mienia pozostałego p podmiocie nie przerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi- do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 505, 507, 491/1, 491/4 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica 2018-12-10 10:11:15
Informacja Koła Łowieckiego "Szarak" Szczecin nt. interwencyjnego polowania zbiorowego 2018-12-10 09:40:30
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019 rok 2018-12-07 14:17:04
Obwieszczenie SZ.RUZ.421.73.2018.BG dot. Budowy drogi S3 na odcinku Miekowo-koniec obw.Brzozowo wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" 2018-12-07 12:28:11
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. 2018-11-26 13:18:03
ZWIADOMIENIE O OBRADACH I SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY W DNIU 22 LISTOPADA 2018 R 2018-11-20 11:32:26
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" W Świnpoujściu na 2018/2019 2018-11-19 15:02:49
Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" w Świnoujściu rok 2018/2019 2018-11-06 13:59:34
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Koło Łowieckie "Orlik" Szczecin 2018-11-06 08:05:30
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 263 "Orzeł" Świnoujście 2018-11-05 15:14:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2018-10-30 12:01:09
Roczny Plan Polowań zbiorowych na rok 2017-2018 Koła Łowieckiego "Orlik" 2018-10-29 08:42:42
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" Świnoujście 2018-10-29 08:40:30
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-201 Koło Łowieckie "Szarak'Szczecin. Plan polowań na sezon łowiecki 2018-2019 2018-10-29 08:39:03
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Koło Łowieckie "Moczary" 2018-10-29 08:36:19
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koło Łowieckie "Dzik" Świnoujście 2018-10-29 08:34:10
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn."Program szczepień proilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022" 2018-10-17 12:34:19
Zawiadomienie o obradach XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 10 października 2018 r. 2018-10-04 13:00:04
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2018r. 2018-10-04 12:45:29
Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 2018-10-02 09:49:57
Informacja Starosty Goleniowskiego ws. zgłaszania miejsc na których mogą istnieć potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 2018-10-02 09:41:46
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2018-09-26 15:12:24
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm. ) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej ? Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Niepodległa - warsztaty malarskie. 2018-09-20 14:28:43
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 września 2018r. 2018-09-07 11:46:03
konsultacje społeczne Statut Gminy 2018-09-03 20:59:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds.Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 31 sierpnia 2018r. 2018-08-28 15:04:55
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-08-10 09:10:58
Zawiadomienie o obradach XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 sierpnia 2018 r.. 2018-08-01 12:37:37
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 7 sierpnia 2018 r. 2018-08-01 12:35:19
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzedu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-07-31 13:27:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stepnica? 2018-07-25 09:17:39
Zawiadomienie o obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 czerwca 2018 r.. 2018-06-13 08:04:02
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. 2018-06-13 07:56:34
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Wakacyjny festyn - Bezpieczne wakacje 2018-06-06 13:56:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, dz. nr 418/8, obręb Stepnica-1 2018-05-29 11:17:31
Ochrona danych osobowych RODO 2018-05-25 07:53:39
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej 2018-05-22 09:34:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-05-22 09:28:27
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2018-05-22 09:21:48
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 maja 2018 r. 2018-05-08 11:48:12
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2018-05-07 14:44:55
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2018-05-07 13:48:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2018-04-26 15:26:18
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". 2018-04-24 15:22:21
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2018-04-23 14:49:10
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2018-04-18 09:40:15
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-04-17 11:41:37
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 2018-04-09 12:48:17
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 2018-04-09 12:46:58
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 3 lat 2018-04-04 14:53:33
Zawiadomienie po obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej 2018-03-22 10:40:25
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2018-03-22 10:34:30
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-03-22 10:28:28
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 12 marca 2018 r. 2018-03-09 12:17:01
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej?. 2018-03-05 14:55:35
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". 2018-02-21 15:03:46
Ogłoszenie Burmistrza o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 2018-01-31 11:31:30
Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2018-01-29 09:16:22
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI DOTYCZACEJ ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 2018-01-23 14:47:41
Zawiadomienie o obradach XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 stycznia 2018 r. 2018-01-17 08:28:31
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 24 stycznia 2018 r. 2018-01-17 08:05:00
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica 2018-01-16 15:03:18
Zawiadomienie o o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 rok. 2018-01-05 11:08:54
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. 2018-01-03 11:50:24
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 16 do 23 stycznia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne w Gminie Stepnica projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-01-02 15:34:36
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach 2017-12-20 16:09:29
Konsultacje społeczne w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica 2017-12-19 17:56:39
Wykaz nieruchomości lokalowej użytkowanej, będącej własnością Gminy Stepnica przeznaczonej do dzierżawy na kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-12-18 13:06:35
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2017-12-07 15:23:44
Zawiadomienie o obradach XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 grudnia 2017 r. 2017-12-04 10:21:47
Zawiadomienie o wspólnym posiedzemiu Komisji ds.Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 grudnia 2017 r. 2017-12-04 10:13:11
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2017-12-01 09:01:20
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-11-23 09:38:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat 2017-11-16 11:47:16
Zawiadomienie o obradach XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 24 listopada 2017 r. 2017-11-09 14:59:06
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. 2017-11-09 14:54:45
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. 2017-11-09 14:52:32
Wyniki konsultacji ws. aktualizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. 2017-10-30 11:51:23
POROZUMIENIE W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA TERENU ŚCIEZKA ROWEROWA 2017-10-23 11:44:49
UPROSZCZONA oferta realizacji zadania publicznego 2017-10-12 08:44:43
Konsultacje - aktualizacja Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. 2017-10-12 08:21:35
Petycja ws. programu "Wzorowa Łazienka" 2017-09-06 15:16:25
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zamieszczeniu w Gazecie Goleniowskiej sprostowania dotyczącego informacji zawartych w programie "Interwencja" 2017-08-21 14:23:12
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej gminnej nieruchomosci gruntowej o numerze ewidencyjnym gruntów 41/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2017-08-10 14:59:38
Zawiadomienie o obradach XX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 3 sierpnia 2017 r. 2017-07-25 14:47:37
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 31 lipca 2017 2017-07-25 14:46:34
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 133/2017 budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki -Recław 2017-07-21 13:47:39
Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2017 r. 2017-06-19 12:53:45
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 czerwca 2017 r. 2017-06-19 12:43:42
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 16 maja 2017 r. 2017-05-12 12:02:30
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 29 marca 2017 r. 2017-03-23 09:58:41
Zawiadomienia posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. 2017-03-23 09:54:01
Zawiadomienie posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. 2017-03-23 09:51:32
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 22 marca 2017 r. 2017-03-17 12:38:57
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-02-09 12:38:49
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. 2017-02-09 12:35:48
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-01-30 09:02:49
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu 2017-01-20 12:20:48
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica. 2017-01-05 12:00:20
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2016-12-30 10:00:23
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2016-12-23 12:50:44
Zawiadomienie o obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 grudnia 2016 r. 2016-12-12 08:33:47
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 grudnia 2016 r. 2016-12-12 08:31:50
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 13 grudnia 2016 r. 2016-12-12 08:27:19
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 250/11, Stepnica-1, miasto Stepnica 2016-11-29 10:09:48
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2016-11-28 14:32:42
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gminnej dz. nr 98, obręb Racimierz, gmina Stepnica 2016-11-28 10:29:18
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. 2016-11-09 10:58:54
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. 2016-11-09 10:55:22
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. 2016-11-09 10:53:01
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). 2016-10-26 09:46:46
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). 2016-10-26 09:45:47
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. 2016-10-13 13:10:27
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o planowym przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana 9) 2016-09-22 11:18:35
Zawiadomienie o obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 30 września 2016 r. 2016-09-21 09:09:28
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 28 września 2016 r. 2016-09-21 09:06:34
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu i Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 28 września 2016 r. 2016-09-21 09:03:20
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2016-09-06 15:16:09
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2016-09-06 15:11:35
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2016-08-02 13:14:40
Zawiadomienie o obradach XIII Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy. 2016-07-27 13:51:33
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2016-07-27 13:49:50
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż zasłon do hali widowiskowo - sportowej w Stepnicy 2016-07-26 13:02:50
Uproszczona oferta realizacjhi zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-07-18 12:21:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3 2016-07-15 14:51:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana nr 7 i 8) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2016-07-08 13:04:38
Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomosci lokalowej przeznaczonej pod działalność żłobka lub przedszkola. 2016-07-05 11:49:37
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2016-06-23 15:28:14
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2016-06-23 14:30:15
Zawiadomienie o obradach XII Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy. 2016-06-21 09:48:12
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2016-06-21 09:46:03
Konsultacje społeczne Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 2016-06-16 12:30:18
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023?. 2016-06-14 13:34:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawe nieruchomosci lokalowej na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka lub przedszkola 2016-06-02 14:51:58
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego 2016-06-01 14:37:40
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu budowa i modernizacja ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy 2016-06-01 14:25:11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2016-05-11 10:07:29
Zapytanie ofertowe ?Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Stepnica?. 2016-04-29 15:31:49
Zawiadomienie o obradach XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 12 kwietnia 2016 r. 2016-04-04 15:15:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 11 kwietnia 2016 r. 2016-04-04 15:10:11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 kwietnia 2016 r. 2016-04-04 15:08:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Stepnicy. 2016-03-29 08:40:50
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 21 marca 2016 r. 2016-03-17 12:22:56
Konsultacje społeczne Gminny Program Wpierania Rodziny na lata 2016-2018 2016-03-17 09:11:56
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 marca 2016 r. 2016-03-15 09:39:50
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji, oświaty i wychowania 2016-03-10 15:23:19
Zawiadomienie o obradach X Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 lutego 2016 r. 2016-02-17 08:36:37
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu i Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 lutego 2016 r. 2016-02-17 08:34:53
Opinia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 9 lutego 2016r., w sprawie przydziału do zasiedlenia lokali mieszkalnych. 2016-02-15 09:07:51
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 9 lutego 2016 r. 2016-02-02 10:17:21
Zarządzenie Nr 3 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-01-29 14:15:46
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica 2016-01-19 12:03:23
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-12-30 21:30:03
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2015-12-30 13:22:51
Zawiadomienie RDOŚ w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy" 2015-12-21 14:36:26
ZAWIADOMIENIE O OBRADACH IX SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY W DNIU 21 GRUDNIA 2015 R. 2015-12-14 15:00:12
zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 grudnia 2015 r. 2015-12-14 14:56:49
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego 2015-12-01 15:29:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica na dzierżawę na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą nieruchomosci lokalowej przy ul. B. Krzywoustego 3B 2015-11-30 12:52:32
INFORMACJA W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016-2019. 2015-11-27 08:09:34
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2015-11-23 09:50:53
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2015-11-23 09:48:55
Zawiadomienie o obradach VIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2015-11-23 09:45:52
Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawe na okres 3 lat części Kanału Młyńskiego w Stepnicy z przeznaczeniem na prowadzenie przystani żeglarskiej 2015-11-18 14:46:31
Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2018 2015-11-03 15:25:18
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO za rok 2014 2015-11-03 12:04:25
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018. 2015-10-13 08:35:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat częsci nieruchomosci gminnej ( Kanału Młyńskiego)przeznaczonej na prowadzenie działalnosci przystani jachtowej. 2015-10-07 14:04:33
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO na terenie Gminy Stepnica 2015-09-29 13:26:11
Zawiadomienie o obradach VII sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2015 r. 2015-09-29 09:04:45
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 5 października 2015 r. 2015-09-29 08:59:56
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 28 września 2015 r. 2015-09-25 07:52:20
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gminnej stanowiącej Kanał Młyński w Stepnicy na okres 3 lat. 2015-09-22 11:44:39
Informacja o wynikach przeargu ustnego nieograniczonego części nieruchomosci gminnej stanowiącej Kanał Młyńsjki w Stepnicy, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2015-09-22 11:43:47
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawe na okres 3 lat nieruchomości gminnej stanowiącej Przystań Kapitana Roberta Hilgendorfa. 2015-09-22 11:42:24
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Recław -Goleniów na odcinku GPZ Recław położonym na działce nr 261/124 w obrębie Rocław na terenie gminy Wolin do GPZ Goleniów położonym na działce nr 102 w obrębie Goleniów 9 na terenie miasta Goleniów" 2015-09-03 13:12:41
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Uchwała RM NR V/51/15 2015-08-28 11:49:50
Nowe taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków 2015-08-12 13:39:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przeatrgu ustnym nieograniczonym na dzierżawe na okres 3 llat niżej opisanej nieruchomości gminnej przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani żeglarkiej. 2015-08-11 15:20:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat niżej opisanej nieruchomosci gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej. 2015-08-11 15:18:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnicao przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej. 2015-08-11 15:04:43
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 4 Sierpnia 2015r. 2015-07-29 13:01:49
Zawiadomienie o obradach VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2015-07-29 12:59:59
Informacja nt. wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży O/T Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 2015-06-25 11:28:33
Zawiadomienie o obradach V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 30 czerwca 2015 r. 2015-06-23 11:58:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 czerwca 2015 r. 2015-06-23 11:53:56
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 czerwca 2015 r. 2015-06-23 11:51:38
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gminnej przeznaczonej pod działalność przystani jachtowej. 2015-06-09 08:07:00
Obwieszczenie - konsultacje społeczne -Plan gospodarki niskoemisyjnej 2015-06-08 14:35:10
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, dz. nr 345/5, o. Stepnica-1. 2015-06-01 11:46:46
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gminnej nr 557, obręb Stepnica-1 2015-06-01 11:45:30
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18.05.2015 r. 2015-05-18 08:48:47
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Uchwała RM NR IV/36/15 2015-05-15 10:34:30
Aktualizacja projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica na kolejne 3 lata 2015-05-11 14:25:02
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomosci gminnej przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej. 2015-05-05 08:50:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym , ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomosci gminnej. 2015-04-24 11:03:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gminnej. 2015-04-22 09:46:46
Zawiadomienie o obradach IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 24 kwietnia 2015 r. 2015-04-16 14:42:38
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 22 kwietnia 2015 r. 2015-04-16 14:39:36
Zawiadomienie o posiedzieniu Komisji ds.Gospodarki i Budzetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 kwietnia 2015 r. 2015-04-16 14:36:49
Ogłoszenie Burmistrza miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej. 2015-04-10 09:12:41
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gminnej przeznaczonej pod budowę obiektów gastronomicznych zx częścią pensjonatową. 2015-04-10 09:11:36
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gminnej przeznaczonej pod budowę domków rekreacyjnych. 2015-04-10 09:10:03
Informacja dot. rocznych praktyk w Niemczech 2015-03-27 12:38:55
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 marca 2015 r, 2015-03-16 15:10:19
Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015 r 2015-03-13 09:14:30
Oferta na realizację zadania publicznego OSP Stepnica 2015-03-12 08:48:09
Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 2015-03-02 09:50:53
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2015-03-02 09:45:07
Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-02-16 13:14:13
Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2015-02-04 14:45:58
Ankieta do mapy aktywności 2015-01-26 09:30:50
Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-21 12:32:13
Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2015-01-21 12:30:04
Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 2015-01-20 12:21:41
Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2015-01-20 12:18:24
Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-01-20 12:15:28
Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-01-19 11:03:40
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-01-16 08:27:06
Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-13 08:52:52
Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-08 11:04:47
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-12-17 11:37:46
Zawiadomienie o obradach II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 grudnia 2014 r. 2014-12-15 08:17:37
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 grudnia 2014 r. 2014-12-15 08:16:29
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie" 2014-12-12 11:54:38
Zapytanie cenowe na: modernizację 70 zestawów komputerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica u beneficjentów końcowych projektu ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - etap II? 2014-12-10 08:41:42
ZAWIADAMIA SIE ZE W NIU 8 GRUDNIA O GODZ. 16,30 W SALI KONFERENCYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY STEPNICA ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY 2014-12-03 13:21:23
ZAWIADAMIA SIĘ ŻE W DNIU 8 GRUDNIA O GODZ. 16,00 W SALI KONFERENCYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY STEPNICA ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. GOSPODARKI I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY 2014-12-03 13:20:08
W DNIU 03.12.2014 O GODZ. 16,00 W SALI KONFERENCYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W STEPNICY ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH RADY MEJSKIEJ W STEPNICY 2014-12-03 09:59:54
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na okres 6 lat,część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 322, położona w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Stepnica. 2014-12-02 14:32:52
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat, lokalu nr 3, przy ul. Kolejowej 2, w mieście Stepnica, gmina Stepnica pod działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług. 2014-12-02 14:30:54
ZAWIADOMIENIE O OBRADACH I SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY W DNIU 27 LISTOPADA 2014 R. 2014-11-26 10:08:00
Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie" 2014-11-20 14:18:53
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki pod stacjonowanie jednostek pływających sportowo-żeglarskich - dokument stracił ważność 2014-11-17 12:13:58
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 10 lat działki pod budowę myjni samochodowej - dokument stracił ważność 2014-11-07 14:34:41
Zawaidomienie o obradach XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 14 listopada 2014r 2014-11-06 10:37:31
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 13 listopada 2014 r 2014-11-06 10:36:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, dotyczące przetargu na dzierżawę na okres 6 lat części działki niezabudowanej nr 322 obręb Miłowo, przeznaczonej pod działalność rolniczą - dokument stracił ważność 2014-10-28 14:58:12
Ogłoszenie przetarg - Lokal przeznaczony do dzierżawy na okres 3 lat, pod działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług, ul. Kolejowa 2.3 Stepnica 2014-10-28 14:55:59
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-10-11 08:24:50
Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 2014-10-08 09:42:59
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA dotyczące planowanego przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2014-10-01 11:58:28
Zawiadomienienie o obradach XXXIII sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 30 września 2014 r. 2014-09-24 11:44:30
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu i Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 26 września 2014 r. 2014-09-24 11:43:19
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-09-18 08:20:31
Oferta na realizację zadania publicznego - UKS Zalew Stepnica 2014-09-11 13:13:55
Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica - Lokal przeznaczony do dzierżawy na okres 3 lat, pod działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług, ul. Kolejowa 2.3 Stepnica 2014-09-10 08:10:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych w dniu 8 września 2014 r. 2014-09-08 11:41:29
Oferta na realizację zadania publicznego - UKS Zalew Stepnica 2014-09-06 13:14:20
Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 września 2014 r. dzierżawa na okres 10 lat działki pod budowę myjni samochodowej - dokument stracił ważność 2014-09-05 14:42:37
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego 2014-08-29 12:35:13
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci lokalowej , w miejscowosci Racimierz - dokument stracił ważność 2014-08-26 14:04:15
Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-08-21 10:14:47
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości lokalowej na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka i przedszkola - dokument stracił ważność 2014-08-18 14:42:02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego 2014-08-14 13:18:09
Nowe taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków 2014-08-07 12:13:12
Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-07-25 13:29:59
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat - lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą , usługowo - handlową w branży komupterowej i elektronicznej 2014-07-25 10:22:32
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat - lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą , usługowo - handlową w branzy złotniczo- jubilerskiej 2014-07-25 10:21:29
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat - lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu gabinetu rehabilitacyjnego 2014-07-25 10:19:59
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci lokalowej , w miejscowosci Racimierz 2014-07-25 10:18:08
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-07-25 08:59:01
ZAWIADOMIENIE O OBRADACH XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY W DNIU 1 SIERPNIA 2014 R. 2014-07-23 11:45:50
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI DS SPOŁECZNYCH I KOMISJI DS GOSPODARKI I BUDŻETU W DNIU 30 LIPCA 2014 R 2014-07-23 11:44:59
Ogloszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości lokalowej na okres 10 lat , z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka i przedszkola. 2014-07-17 14:06:47
KOMUNIKAR PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W GOLENIOWIE 2014-07-11 13:39:59
Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-07-09 08:49:49
Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-06-30 10:16:25
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 czerwca 2014 r. 2014-06-18 13:56:29
Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu i w dniu 23 czerwca 2014 r. 2014-06-18 13:55:16
Zawiadomienie o obradach XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 czerwca 2014 r. 2014-06-18 13:54:09
Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-06-16 11:58:46
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 20 lat częsci nieruchomosci gminnej 2014-06-10 15:31:25
Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-06-04 09:30:50
V edycja konkursu "Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo" 2014-05-26 10:35:17
w sprawie badań statystycznych z zakresu rolnictwa prowadzonych przez GUS 2014-05-26 10:32:23
Zaiadomienie o obradach XXX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 29 maja 2014 r. 2014-05-22 13:19:56
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 28 maja 2014 r. 2014-05-22 13:18:50
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 maja 2014 r 2014-05-22 13:17:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 maja 2014 r. 2014-05-22 13:15:39
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-05-16 14:47:15
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-05-09 08:57:30
Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-04-23 12:34:40
Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-04-22 09:02:19
Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-03-27 12:15:18
Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-03-27 12:12:57
Zawiadomienie o XXIX Obradach Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27.03.2014 r. 2014-03-24 07:37:10
zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds.Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu w dniu 25.03.2014 r. 2014-03-24 07:34:19
KOMUNUKAT W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PORZADKOWYCH 2014-03-18 09:11:42
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU kOMISJI DS. SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY 2014-03-12 07:47:34
Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-03-11 11:14:01
Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-03-06 12:08:12
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV. 2014-02-07 14:27:37
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-02-07 09:37:58
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-06 13:06:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 7 lutego 2014 r. 2014-02-05 07:41:34
Zawiadomienie o obradach XXVIII Sesji Rady Miesjkiej w Stepnicy w dniu 6 ltego 2014 r. 2014-01-30 10:19:51
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 3 lutego 2014 r. 2014-01-30 10:18:20
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 3 lutego 2014 r. 2014-01-30 10:16:38
Oferta dla młodych przedsiebiorców 2014-01-17 15:02:11
Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-01-03 10:09:16
Zarządzenie nr 83/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. 2013-12-18 09:58:48
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica 2013-12-17 09:42:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-11-25 14:39:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2013-11-21 14:19:22
Konsultacje społeczne 2013-11-20 22:02:14
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż sprzętu 2013-11-08 15:19:20
Konsultacje społeczne 2013-11-05 22:19:51
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 29 października 2013 r. 2013-10-21 13:22:47
Zawiadomienie o posiedzenui Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica w dniu 28 października 2013 r. 2013-10-21 13:17:36
Zawiadomienie o posiedzeni Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 25 października 2013 r. 2013-10-21 13:16:27
Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2013-10-16 13:45:30
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie znak WOOŚ-TŚ.4210.14.2013.AC.7 Z DNIA 07.10.2013 R. ORAZ Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie znak WOOŚ-TŚ.4210.14.2013.AC.8 Z DNIA 07.10.2013 R 2013-10-11 13:25:57
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu 2013-10-03 12:34:13
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2013 r. znak GN.II.7570.31.2013.6.JD 2013-09-24 09:28:09
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 23.09.2013r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2013-09-23 15:14:38
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23.09.2013r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bez przetargu nieruchomości gminnej 2013-09-23 14:57:29
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-09-19 09:37:41
Zawiadomienie o obradach XXIV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 6 września 2013 r. 2013-09-02 12:30:59
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu w dniu 5 września 2013 r. 2013-09-02 12:29:01
Zawiadomienie o posiedzeni Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 4 września 2013 r. 2013-09-02 12:27:41
Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-08-21 11:13:04
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2013-08-20 10:57:33
Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia komisji ds. społecznych. 2013-08-16 10:34:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 26 sierpnia 2013 r. 2013-08-09 15:57:28
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0745Z (NOWY 1010Z) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKÓW I ZJAZDÓW DROGI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻARNOWO, OBRĘB GEOD. RACIMIERZ, GM. STEPNICA 2013-07-23 13:28:32
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gminnej stanowiącej Kanał Młyński 2013-07-23 11:21:21
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-07-23 10:02:16
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę na okres 3 lat terenu Kanału młyńskiego 2013-07-19 14:42:40
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko, gmina Stepnica, a także o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. 2013-07-19 09:00:58
Konsultacje społeczne 2013-07-17 22:25:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znaK WOOŚ-TŚ.4210.14.2013.AC.3 WOOŚ-TŚ.4210.14.2013.AC.4 2013-06-25 10:08:27
OBWIESZCZENIA STAROSTY GOLENIOWSKIEGO W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA DOT WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0745Z ( NOWY NR 1010Z) POLEGAJACEJ NA BUDOWIE CHODNIKÓW I ZJADÓW DROGI PUBLICZNEJ W M. ŻARNOWO OBR. RACIMIERZ GM. STEPNICA 2013-06-25 10:05:37
Ogłoszenie- przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gminnej przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej 2013-06-21 14:42:59
ZAWIADOMIENIE O OBRADACH XXIII SESJI RADY GMINY STEPNICA W DNIU 27 CZERWCA 2013 R. 2013-06-17 12:18:24
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS GOSPODARKI I BUDŻETU W DNIU 25 CZERWCA 2013 R. ORAZ ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH RADY GMINY STEPNICA W DNIU 26 CZERWCA 2013 R. 2013-06-17 12:15:54
PRAKTYKI W NIEMCZECH DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY 2013-06-03 10:00:15
Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-05-28 14:31:31
INFORMACJA NADLEŚNICTWA GOLENIÓW W SPRAWIE LOTNICZEJ AKCJI CHEMICZNEGO OGRANICZENIA LICZEBNOŚCI SZKODLIWYCH OWADÓW LEŚNYCH 2013-05-23 07:59:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znaK WOOŚ-TŚ.4210.17.2012.AC.20 2013-05-23 07:57:06
zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica w dniu 24 maja 2013 r 2013-05-21 17:53:07
Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2013-05-17 13:41:51
Zawiadomienie o obradach XXII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 20 maja 2013 r. 2013-05-13 11:00:54
Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-04-29 07:58:20
Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-04-22 10:07:23
Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2013-04-22 10:04:39
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica w dniu 19 kwietnia 2013 r. 2013-04-17 12:05:17
Zawiadomienie o obradach XXI Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 23 kwietnia 2013 r. 2013-04-17 11:43:00
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2013-04-16 15:16:24
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-04-10 15:25:55
OGOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MIENIA WOJSKOWEGO W DNIU 17 .04.2013 I W DNIU 19.04.2013 R. W ODDZIALE TERENOWEJ AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W SZCZECINIE 2013-04-09 10:18:27
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-04-04 09:31:50
Porzadek wspólnego posiedzenia Komisji ds Gospodarki i Budżetu i Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 21 marca 2013 r. o godz. 14,00. Miejsce posiedzenia sala konferencyjna w urzędzie gminy 2013-03-19 13:04:14
Zawiadomienie o obradach XX Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 25 marca 2013 r. 2013-03-19 13:01:22
Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2013-03-12 14:01:13
Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-03-12 13:43:08
Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2013-03-07 13:06:30
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGODYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 28 LUTEGO 2013 R. 2013-03-05 12:06:28
Ankieta do mapy aktywności NGO 2013-02-22 11:09:38
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego 2013-02-08 14:49:58
Ogłoszenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmującego teren położony w obrębach Gąsierzyno, Kopice, Stepniczka, Miłowo, Zielonczyn, Stepnica. 2013-02-08 10:51:53
Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 13 lutego 2013 r. 2013-02-07 09:41:16
Zawiadomieni o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu rady Gminy Stepnica w dniu 11 lutego 2013 r. 2013-02-07 09:40:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 11 lutego 2013 r. 2013-02-07 09:39:23
XI EDYCJA OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO 2013-01-28 08:44:21
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2013-01-25 17:07:20
Ogłoszenie o przedłużeniu rozstrzygnięcia konkursu 2013-01-22 10:45:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmującego teren położony w obrębach Gąsierzyno, Piaski Małe, Kopice, Stepniczka, Miłowo, Stepnica. 2013-01-18 10:59:36
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-12-21 15:13:05
Zarządzenie w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie 2012-12-21 15:09:22
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 18 grudnia 2012 r. 2012-12-12 12:45:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki I Budżetu Rady Gminy Stepnica w dniu 14 grudnia 2012 r. 2012-12-12 12:44:36
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 14 grudnia 2012 r. 2012-12-12 12:43:30
Ogłoszenie konkursu na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie 2012-11-28 13:28:21
Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nabrzeża przeładunkowego Portu przeładunkowego w Stepnicy, z dnia 27.11.2012r. 2012-11-27 10:43:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu w dniu 21 listopada 2012 r. 2012-11-19 13:52:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 21 listopada 2012 r 2012-11-19 13:50:51
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 26 listopada 2012 r. 2012-11-19 13:43:07
Wyniki konsultacji projektu Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2012-11-19 12:35:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.11,2012 r. znak AP-7840.298-10.2012.AŚ informujące o wydaniu w dniu 19.10.2012 r. decyzji nr 251/2012 w sprawie zmiany decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji Świnoujście - Szczecinna terenie woj. zachodniopomorskiego 2012-11-07 12:54:57
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 2012-10-29 13:48:51
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nabrzeża południowego portu przeładunkowego w Stepnicy na okres 20 lat. 2012-10-25 14:12:19
Obwieszczenie z dnia 16 października 2012 r. Rdgionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w szczecinie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki wydanej dnia 16 stycznia 2012 r. znak WOOŚ-TŚ 4233.12.2011.KK.9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. " Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego" 2012-10-17 13:15:49
Zawiadomienie o obradach XVI Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 22 października 2012 r. 2012-10-16 14:12:53
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica w dniu 18 października 2012 r. 2012-10-16 14:11:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica część obrębu Bogusławie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2012-10-12 08:45:28
ZAPRASZENIE DO UCZESTNICTWA W SZKOLE ANIMATORÓW WIEJSKICH 2012-10-02 12:30:04
Ogłoszenie X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012-08-27 10:37:44
Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gminnej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Portu przeładunkowego polegającej na świadczeniu usług przeładunkowych.. 2012-08-21 09:51:54
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 25 LIPCA 2012 W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI NR 11/2012 Z DNIA 13 LIPCA 2012 R. ZNAK AP:7840.714-62012.WP 2012-07-31 13:15:38
URZAD STATYSTYCZNY W SZCZECIENIE - ZAWIADOMIENIE O OGÓLNOPOLSKICH ANKIETOWYCH BADANIACH ROLNICZYCH 2012-07-31 13:13:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budzetu w dniu 26 lipca 2012 r. 2012-07-23 08:25:33
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 26 lipca 2012 r 2012-07-23 08:24:27
Zawiadomienie o obradach XV Sesji rady Gminy Stepnica w dniu 31 lipca 2012 r. 2012-07-23 08:22:37
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nabrzeża południowego wraz ze stanowiskiem ro-ro w i pomieszczeniami biurowymi na terenie Portu Przeładunkowego w Stepnicy 2012-07-19 07:57:29
Zawiadomienie o obradach XIV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 27 czerwca 2012 r. 2012-06-22 09:49:47
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica w dniu 25 czerwca 2012 r. 2012-06-22 09:48:05
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Gminy Stepnica w dniu 25 czerwca 2012 r. 2012-06-22 09:46:43
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica w dniu 30 maja 2012 r. 2012-05-24 14:14:55
Zawiadomienie o obradach XIII Seji Rady Gminy Stepnica w dniu 31 maja 2012 r. 2012-05-24 14:10:06
Obwieszczenie Wojewody Zchodniopomorskiego w sprawie odbudowy wałów przeciwpowodziowych 2012-05-08 13:56:47
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2012-04-23 14:53:44
Informacja o zgłoszeniach do projektu usuwania azbestu w Gminie Stepnica 2012-04-20 09:58:03
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia znak BOII-1mfp/BP-772-23523/11/12 prostującego z urzędu błędy pisarskie w decyzji z dnia 29 lutego 2012 r. znak BOII-1mfp/BP-772-23-332/11/12 uchylajacej w części i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymujacej w mocy decyzję Wojewody zachodniopomorskiego Nr 2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. znak I.1-7180/2-14/10(aś), o ustaleniu lokalizcji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Gazociąg przemysłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPa relacji Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego". 2012-04-17 15:07:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.04.2012r., znak I.1.7840.1.98-1.2012.AŚ informujące o wszczęciu postępowania o zmianie Decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011r. 2012-04-13 15:33:22
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania postanowienia z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak BP4g-773/7-p/11 nr 3118, orzekajace sprostowanie omyłki w decyzji z dnia 15 marca 2012 r. znak BP4g-773/7/11 nr 3118 utrzymujacej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr 80/2011 znak I.I-7840/28-11/11(AŚ) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielrnia Operatorowi Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A z s. w Warszawie pozwolenia na budowe zamierzenia 'Budowa gazociągu przemysłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPa relacji Swinoujście Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego- odcinek od zespołu zaporowo-upustowego 2012-04-12 12:32:37
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie dot. wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie 2012-04-06 11:22:10
Ogłoszenie dot. transportu na spotkanie konsultacyjne w dniu 2 kwietnia 2012 r. 2012-03-28 11:11:48
Zawiadomienie o dyskusjach publicznych dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2012-03-26 14:24:23
Zawiadomienie o obradach XII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 29 marca 2012 r. 2012-03-21 14:36:29
Dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Stepnicy w roku szkolnym 2012/2013 2012-03-12 17:48:41
Ogłoszenie Wojta Gminy Stepnica o wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującej zmianę sposobu zagospodarowania terenów w częci obrębów ewidencyjnych Gąsierzyno, Piaski Małe, Stepniczka, Miłowo,i stepnica z przeznaczeniem na budowę farm wiartowych wraz ze strefami ich oddzialywania z zakazem zabudowy mieszkaniowej 2012-02-24 11:57:01
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie wykazu kapielisk na terenie Gminy Stepnica na 2012 r. 2012-02-15 10:20:38
Zawiadomienie o obradach XI Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 16 lutego 2012 r. 2012-02-15 10:13:44
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, dz. nr 128/11 i 128/12. 2012-02-09 14:34:25
Ogłosznie o przyznaniu dotacji 2011-12-21 15:25:35
zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2011-12-19 12:37:08
Zawiadomienie o obradach X Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 21 grudnia 2011 r. 2011-12-15 12:53:27
OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 2011-11-16 15:03:31
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Stepnica statusu miasta 2011-11-09 09:38:17
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 2011-11-08 07:37:50
Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-10-28 15:44:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczecia postepowania administracyjnego zierzajace do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzeką Iną Gowienicą i Kanałem Żarnowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie" 2011-10-28 15:06:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczecia postepowania administracyjnego zierzajace do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzeką Iną Gowienicą i Kanałem Żarnowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie" 2011-10-28 15:05:10
Zawiadomienie o obradach IX Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 4 listopada 2011 r. 2011-10-27 11:41:32
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem emwidencyjnym gruntów 156, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 2011-10-27 09:06:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczecia postepowania administracyjnego zierzajace do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzeką Iną Gowienicą i Kanałem Żarnowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie" 2011-10-20 13:08:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzeką Iną Gowienicą i Kanałem Żarnowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie" 2011-10-20 13:05:40
Budowa wieży telekomunikacyjnej na dz. nr 644 w Żarnówku obręb Racimierz przy działce drogowej nr 811 Gmina Stepnica 2011-10-14 13:54:36
zapytanie cenowe 2011-10-13 12:42:35
konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2011-10-10 22:02:01
Zawiadomienie o obradach VIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 11 października 2011 r. 2011-10-07 10:02:41
Owieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Szczecinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 2011-10-06 09:52:31
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki Nr 183/1, obręb Kopice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 183/1, obręb Kopice, a także o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań. 2011-09-23 10:25:19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej 2011-08-12 10:33:39
Zawiadomienie o obradach VII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 29 lipca 2011 r. 2011-07-25 13:05:10
Zawiadomienie o obradach VI Sesji Rady Gminy 2011-06-21 13:35:48
Zawiadomienie o obradach V Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 31 maja 2011 r. 2011-05-26 09:12:36
zasady udzielania pożyczek na remont budynków mieszkalnych 2011-05-20 18:48:11
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej. 2011-05-16 14:52:33
Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 maja 2011 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2011-05-02 10:32:49
Zapisy do przedszkola na 2011/2012 2011-04-08 10:57:45
Ogłoszenie o przystąpieniu do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Prognozy Oddziaływania na środowisko - dokumenty do wglądu w Urzędzie Gminy 2011-04-05 14:56:52
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Stepnica. 2011-03-22 11:36:26
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica 2011-03-18 13:34:36
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gminnej 2011-03-11 15:20:05
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stepnica do 2025 roku" 2011-03-08 12:56:04
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pomocowych 2011-02-23 17:47:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pomocowych 2011-02-10 15:23:15
Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Gminy Stepnica 2011-02-08 10:25:40
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-13 11:28:47
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieogranbiczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 232/41, obręb Stepnica. 2010-12-15 13:03:04
Zawiadomienie o obradach II Sesji Rady Gminy Stepnica 2010-12-14 16:08:06
Zawiadomienie o obradach I Sesji Rady Gminy Stepnica 2010-11-25 13:57:29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej: dz. nr 232/41, obręb Stepnica. 2010-11-10 11:04:45
ZAWIADOMIENIE OBRADACH XXXII SESJI RADY GMINY STEPNICA 2010-11-08 12:12:52
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 2010-10-28 11:25:32
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. 2010-10-11 10:51:04
Zawiadomienie o bradach XXXI Sesji Rady Gminy Stepnica 2010-10-05 14:48:37
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego 2010-09-30 19:13:15
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 2010-09-30 19:10:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 2010-09-17 10:55:46
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 2010-08-20 07:45:47
Zawiadomienie o obradach XXX Sesji Rady Gminy Stepnica 2010-07-22 09:29:28
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne dla Paź w wieku 50-69 lat 2010-07-08 08:18:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego 2010-07-01 13:30:27
zawiadomienie o obradach Nazwyczajnej Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 28 czerwca 2010 r. 2010-06-23 12:40:56
zawiadomienie o obradach Uroczystej Sesji Rady Gminy Stepnica 2010-06-18 13:58:07
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 2010-06-04 19:14:23
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych, dz. nr 232/41 i 78/2, obręb Stepnica. 2010-05-11 11:23:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bez przetargu na okres 3 lat , stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 23/10 Wójta Gminy Stepnica 2010-04-09 08:08:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bez przetargu ( załącznik do Zarządzenia 22/10 Wójta Gminy STepnica z dnia 31.03.2010r. 2010-03-31 15:23:38
Zawiadomienie o obradach XXVII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 31 marca 2010 r. 2010-03-26 07:55:29
Ogłoszenie o prztergu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. 2010-03-12 13:07:22
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2010-02-25 17:30:16
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących. 2010-01-27 12:35:04
Zawiadomienie o obradach sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stepnica w dniu 18 stycznia 2010 r. 2010-01-14 10:10:36
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 21 grudnia 2009 r. 2009-12-14 10:01:35
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 10 lat, nieruchomości gminnej dz. nr 4/52, obręb Bogusławie 2009-12-10 13:04:21
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, dz. nr 78/1, obrę Stepnica. 2009-12-10 13:03:04
Zawiadomienie o obradach XXIV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 30 listopada 2009 r. 2009-11-23 15:18:56
Ogłoszenie o przeatargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne 2009-11-09 10:06:35
zawiadomienie o obradach XXIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 26 października 2009 r. 2009-10-21 13:24:12
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 2009-09-13 16:29:36
Ogłoszenie sprzedaż samochodu Volkswagen 2009-09-11 11:15:23
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gminnej dz. nr 78/2, obreb Stepnica 2009-09-07 15:17:32
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gminnej dz. ner 78/1, obreb Stepnica 2009-09-07 15:16:50
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 232/41, obręb Stepnica 2009-09-07 15:16:01
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 232/40, obręb Stepnica. 2009-09-07 14:03:40
Zawiadomienie o obradach XXII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 28 sierpnia 2009r. 2009-08-24 10:38:53
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-08-05 15:26:21
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-07-31 12:04:14
Ogłoszenie o przystapienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-07-31 12:02:32
Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica, część obrębu Piaski małe oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-07-31 11:30:44
Zawiadomienie o obradach XXI Sesji Rady Gminy Stepnica 2009-07-06 13:56:28
Zawiadomienie o obradach XX Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 2 czerwca 2009 r 2009-06-02 12:00:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwiec 2009 2009-05-22 10:01:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 11.05.2009 r, dz. nr 693/1 obręb Racimierz.. 2009-05-11 14:07:30
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dz. nr 322, obręb Miłowo, z przeznaczeniem pod uprawy rolne 2009-05-08 13:42:14
Odłoszenie konkursu na dyrektora Gminazjum Nr 1 w Stepnicy 2009-05-08 09:43:45
Zawiadomienie o obrada XIX Sesji Rady Gminy Stepnica 2009-04-20 13:40:49
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2009-04-06 15:48:17
Ogłsozenie Wójta Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2009-03-31 10:03:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2009-03-27 08:14:54
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Gminy Stepnica 2009-03-05 11:39:38
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2009-01-23 14:02:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu uzytkowego na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność handlową. 2008-12-30 13:15:40
Zawiadomienie o obradach XVII Sesi Rady Gminy Stepnica w dniu 30 grudnia 2008 r. 2008-12-29 13:16:32
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych 2008-12-22 14:36:47
Ogłoszenie przetarg na dzień 20 stycznia 2009 r. 2008-12-19 08:23:57
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na okres 10 lat terenu portu. 2008-12-04 11:24:52
Zarządzenie nr 73/08 z dnia 19.11.2008 r. Wójta Gminy Stepnica, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2008-11-19 13:57:09
Zawiadomienie o obradach XVI sesji Rady Gminy Stepnica 2008-11-05 11:05:10
Ogłoszenie-przetarg na dzierżawę portu 2008-10-30 08:58:16
Informacja Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Biuro Rolnictwo i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje seminaria na temat " Funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw" 2008-10-28 13:15:07
Zarządzenie nr 63/08 Wójta Gminy stepnica z dnia 08.10.2008 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej wraz z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1. 2008-10-10 11:25:44
Yawiadomieni Nadywzcyajna Sesja Radz Gminz Stepnica 25.09.2008 r. 2008-09-23 10:42:13
Zawiadomienie XIV/08 Sesja Rady Gminy w dniu 29.08.2008 r. 2008-08-28 14:17:27
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2008-08-04 09:01:46
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne. 2008-07-16 15:27:24
Ogloszenie konkursu na stanowisko insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2008-06-11 08:54:52
Protokół z dokonania otwarcia i oceny ofertzłożonych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Stepnica 2008-04-23 10:06:04
Wójt Gminy Stepnica informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-04-22 15:13:30
Wybory uzupełniające 22 czerca 2008 2008-04-14 11:23:18
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących mienie Gminy. 2008-04-09 15:46:18
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat przeznaczonych pod uprawy rolne nieruchomości gminnych. 2008-04-07 10:44:39
Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. obslugi sekretariatu i ewidencji działalności gospodarczej 2008-04-01 12:09:03
Wykaz osób które złozyły ofertę na stanowisko podinspektora ds. obslugi sekretariatu i ewidencji działalności gospodarczej 2008-04-01 12:03:04
Wójt Gminy Stepnica odwołuje przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat przeznaczonych pod uprawy rolne 2008-03-26 14:26:12
zawiadomienie X Sesja Rady Gminy Stepnica- 27 marca 2008 r 2008-03-19 12:40:07
Wójt Gminy Stepnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat niżej wymienionych nieruchomości gminnych: 2008-03-18 11:58:05
Ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i ewidencji działalności gospodarczej 2008-03-11 09:13:30
Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2008-02-28 08:17:37
Wójt Gminy Stepnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej. 2008-01-16 14:53:59
Zawiadomienie -IX Sesja Rady Gminy Stepnica w dniu 20 grudnia 2007 r. 2007-12-12 12:39:58
Wójt Gminy Stepnica ogłoszenie otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej 2007-12-07 09:46:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/07 Wójta Gminy Stepnica 2007-11-27 14:10:51
Wójt Gminy stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat działki nr 512/13 o pow. 0,3677 m2, KW nr 41307, położonej w obrębie Stepnica 2007-11-27 14:04:57
Wójt Gminy Stepnica ogłasza konkurs otwarty dla oraganizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie 2007-11-27 14:00:48
Zarzadzenie Nr 68/07 Wójta gminy Stepnica z dnia 21.XI.2007 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej 2007-11-21 14:13:26
Zaproszenie dla Operatorów telekomunikacyjnych dzialających na terenie Gminy Stepnica do przedstawienia koncepcji budowy sieci dostępu do internetu 2007-11-14 12:27:00
Wyniki konkursu na stanowisko inspektora ds inwestycji, drogownictwa, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego i inspektora ds gospodarki nierychomosciami 2007-11-12 10:54:15
Wykaz osób które złozyły ofertę na stanowisko inspektora ds inwestycji , drogownictwa, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego i inspektora ds gospodarki nieruchomościami 2007-10-25 12:07:06
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:inspektora ds. gospodarki nieruchomościami 2007-10-09 15:49:42
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego 2007-10-09 15:48:43
wynik konkursu na stanowisko insp. ds. inwestycji, budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2007-09-19 13:53:46
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego 2007-09-02 21:07:03
Zawiadomienie -VII Sesja Rady Gminy Stepnica w dniu 24 sierpnia 2007 r. 2007-08-10 12:39:53
Gmina Stepnica oferuje do sprzedaży wycofany z eksploatacji sprzęt strażacki 2007-08-01 12:31:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie zatrudni nauczyciela j. polskiego posiadającego kwalifikacje 2007-08-01 08:19:40
wynik konkursu na stanowisko insp. ds. inwestycji, budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2007-07-18 08:43:16
Wójt Gminy informuje, że Gmina Stepnica posiada do zbycia materiał budowlany w postaci suporeksu porozbiórkowego 2007-07-03 13:09:07
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego 2007-06-29 15:35:05
Wykaz osób które złożyły ofertę na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2007-04-16 08:30:37
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych 2007-04-13 15:11:38
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ins ds gosp. komunalnej i ochrony środowiska 2007-03-29 14:31:20
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. wywózu komunalnych nieczystości stałych z terenu gminy 2007-03-14 13:11:33
Gmina oferuje podkłady kolejowe 2007-01-02 16:06:39
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwart konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarownia przestrzennego 2006-12-22 15:15:16
Wykaz osób które złożyły oferty na stanowisko inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2006-12-12 16:00:24
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwart konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarownia przestrzennego 2006-11-24 14:04:47
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 28 kwietnia 2006 r. 2006-04-19 13:49:55
Protokół z dnia 17 marca 2006 r. z dokonania otwarcia ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stepnica 2006-03-31 12:38:32
Dot.umorzonia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacji ) Kanału Królewskiego w miejs 2006-03-21 15:42:39
Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Stepnica 2006-02-21 14:03:23
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu 2006-02-07 11:40:59
Zawiadomoienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 01.02.06 r. 2006-01-26 15:54:42
Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej podania o pracę na stanowisko ksiuęgowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stepnicy 2006-01-16 16:51:46
Ogłoszenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2006-01-16 13:58:24
WÓJT GMINY STEPNICA ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2006-01-09 12:47:44
Wójt Gminy Stepnica ogłsza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Stepnica na rok 2006 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 2006-01-06 12:09:10
Dyrektor Zespołu Szkólno-Przedszkolnego w Stepnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko KSIĘGOWY w Zespole Szklno-Przedszkolnym w Stepnicy 2005-12-30 11:45:51
Informator budżetowy 2005-11-24 14:11:46
Informacja dot. kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej ze Szczecina. 2005-10-13 13:47:32
Informacja dot. kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Gminie Stepnica. 2005-09-13 13:52:05
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stepnica. 2005-05-25 15:45:46
informacja dla mieszkańców Gminy Stepnica 2005-04-15 14:04:07
otwarty konkurs na realizację zadań Gminy Stepnica na rok 2005 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2005-04-06 16:55:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2005-03-09 12:55:31
zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 24 lutego 2005 r. 2005-02-22 14:22:39
2005 rok 2005-02-01 13:31:28
informacja nt. realizacji zdania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej 2005-01-17 15:53:56
Formularze 2005-01-17 14:13:37
Zapytanie ofertowe dotyczy rozbiórki torów kolei wąskotorowej ze Stepnicy do Babigoszczy 2005-01-04 11:34:44
ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej 2004-12-07 16:31:11
zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 19 listopada 2004 r. 2004-11-10 13:44:56
ogłoszenie 2004-09-16 15:04:13
zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 25 czerwca 2004 r. 2004-06-23 17:25:05
Ogłoszenie Gmina Stepnica przystąpiła do tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 (z perspektywą realizacji do 2013 r.) 2004-06-03 15:10:39
rok 2004 2004-06-02 14:57:45
zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 7 maja 2004 r. 2004-05-04 15:10:19