Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja publiczna

Zgodnie do zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, który może być:

  • przesłany pocztą na adres:  Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,
  • złożony osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy pok. nr  6,
  • przesłany  faxem na numer 91 418 85 80,
  • przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stepnica.pl
  • przesłany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  na platformie ePUAP  adres skrytki: /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP

 
Termin: Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, organ powiadamia  wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, tajemnice: skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Opłaty: dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 26-06-2003 18:49:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 09-05-2019 22:23:27