Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/11/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

 

UCHWAŁA Nr II/11/06 RADY GMINY STEPNICA z dnia 4 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116 póz. 1203 z 2005 r. Nr 172 póz. 1441 i Nr 175 póz. 1457, z 2006 r. DzU Nr 17, póz. 128 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych na 2006 rok o kwotę 18.731,- zł
z tego :

Dz.758 - Różne rozliczenia 18.731,- zł

rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.520,- zł

§ 2920-1 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.520,- zł

rozdz.75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.211,- zł

§2750-1 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin 7.211,- zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na 2006 rok o kwotę 30.000,- zł
z tego :

Dz.710 - Działalność usługowa 30.000,- zł

rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,- zł

§ 4300-1 - Zakup usług pozostałych 30.000,- zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na 2006 rok o kwotę 48.731,- zł
z tego :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16.000,- zł

rozdz.40002 - Dostarczanie wody 16.000,- zł

§ 6050-1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000,- zł

Dz. 630 - Turystyka 32.731,- zł

rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 32.731,- zł

§ 4309-1 - Zakup usług pozostałych 32.731,- zł

§ 4. l. Zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu i układ po zmianach przedstawia załącznik nr 1. 2. Zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu i układ po zmianach przedstawia załącznik nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 06-12-2006 15:40:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 06-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 01-04-2015 11:01:56