Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-11-24 15:04:24
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 369.8 Stepnica-1 2021-11-23 14:00:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania-dz. nr 84.1 (wydzielona z dz. nr 84) obręb Miłowo 2021-11-17 11:35:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 144.10 (wydzielona z dz. nr 144.5) obręb Stepniczka 2021-11-16 21:25:33
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 388.16 (wydzielona z dz. nr 388.3)-udział 215.1000 obręb Stepnica 2021-11-16 21:22:33
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 393.3 (wydzielona z dz. nr 393.1)-udział 153.3000 obręb Stepnica-1 2021-11-16 21:18:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 671.7 (wydzielonej z dz. nr 671) obręb Racimierz 2021-11-16 21:13:52
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN-ON.6320.6.2021.RCh z dnia 9 listopada 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-11-10 13:13:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN-PK.082.1.2017.GK; WOPN-ON.6320.4.2021.RCh z dnia 8 listopada 2021 r. 2021-11-10 10:01:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-11-05 14:06:41
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 97.6 obręb Stepniczka 2021-10-28 09:43:32
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 75.1 i 113.1 obręb Racimierz 2021-10-28 08:20:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-10-21 14:09:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 671.1 (wydzielonej z dz. nr 671) obręb Racimierz 2021-10-13 11:00:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 10.1 (wydzielona z dz. nr 10) obręb Stepnica-1 2021-10-08 14:48:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania udział 3123.10000 z dz. nr 232.55 Stepnica 2021-10-07 13:44:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące miejsc przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji przez koła łowieckie. 2021-09-30 07:57:55
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DLI-III.7621.36.2020.MM.11 2021-09-29 13:52:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-09-24 11:26:51
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 388.16 (wydzielonej z dz. nr 388.3)- 1.2 części z udziału 215.1000 2021-09-24 10:32:05
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 393,9 (wydzielonej z dz. nr 393,1) obręb Stepnica-1 2021-09-20 14:13:57
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-13 11:04:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 ? Miasto Stepnica ? w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-10 11:19:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana 10) 2021-09-10 11:18:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-09-02 14:00:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-09-02 13:59:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 10.1 ob. Stepnica-1 2021-09-02 13:58:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-08-20 14:33:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-08-20 13:19:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek 37/2, 78, 42, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-16 14:57:14
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 36/9 (wydzielonej z dz. 36/1) obręb Racimierz 2021-08-12 11:43:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-08-10 14:20:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-08-10 14:13:50
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 92.5 (wydzielonej z dz. 92.2) obręb Racimierz oraz dz. nr 85.3 (wydzielonej z dz. 85.1) obręb Miłowo 2021-08-05 11:35:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-08-04 11:54:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-08-03 14:59:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 37/2, 78, 42 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-03 14:41:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania- z działki nr 75,1 i 113,1 obręb Racimierz 2021-07-30 12:37:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -sieć energetyczna nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działki 68,1 obręb Stepnica 2021-07-26 12:30:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak AP-4.747.2-8.2021.PM, informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap II" 2021-07-26 10:57:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-07-15 14:36:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-07-15 14:35:01
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 90,3 (wydzielonej z dz. nr 90,1) obręb Racimierz 2021-07-14 15:21:11
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za udział 1,2 części działki nr 101,11 obręb Racimierz 2021-07-07 12:38:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-07-06 14:48:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-07-06 14:47:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 37/2, 78, 42 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-07-06 14:46:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr 36,9 (wydzieloną z dz. nr 36,1) obręb Racimierz 2021-07-06 10:00:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-4.747.2-3.2021.PM, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:"Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap II". 2021-07-06 08:28:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 17.06.2021r. o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-07-02 13:32:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 509,3 (wydzielonej z dz. nr 509,1) obręb Racimierz 2021-06-29 12:39:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działki 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-28 14:19:03
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego -wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie ustalenia odszkodowania dz. nr 92,5 (wydzielona z dz. nr 92,2) obręb Racimierz i 85,3 (wydzielonej z dz. nr 85,1) obręb Miłowo 2021-06-17 10:50:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 112,3 obręb Racimierz 2021-06-11 12:05:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-08 10:46:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica wydaniu decyzji znak: AOŚ.6733.5.9.2020.2021.MS z dnia 2.06.2021r. w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. zmienionej decyzją znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS z dnia 9.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-02 12:42:30
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej-dz. nr 486.6 (wydzielonej z dz. nr 486.5) obręb Racimierz 2021-05-28 13:40:52
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 309.1 (wydzielonej z dz. nr 309) obręb Racimierz 2021-05-27 14:16:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działki 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-25 13:14:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -udział 72.100 -dz. nr 115.17 (wydzielonej z dz. nr 115.6) obręb Racimierz 2021-05-24 22:08:46
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania -dz. nr 90.3 (wydzielona z dz. nr 90.1) obręb Racimierz 2021-05-24 21:53:28
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 310.1 (wydzielonej z dz. nr 310) obręb Racimierz 2021-05-17 11:21:52
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 481.1 (wydzielonej z dz. nr 481) i 511.1 (wydzielonej z dz. nr 511) obręb Racimierz 2021-05-17 10:57:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. zmienionej decyzją znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS z dnia 9.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-14 13:34:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-10 12:57:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 671.1 (wydzielonej z dz. nr 671) obręb Racimierz 2021-05-06 13:41:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 112.3 (wydzielonej z dz. nr 112.1) obręb Racimierz 2021-05-06 13:23:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 509.3 (wydzielonej z dz. nr 509.1) obręb Racimierz 2021-05-06 12:30:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.1.2.2021.MS nr 2/2021 znak z dnia 5.05.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami o długości ok 14,5 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 170 mb, na działce nr ewid. 52, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-05-06 09:47:11
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Znak: SZ.ZUZ.4.4210.52.2021.KKB 2021-04-30 12:15:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 693,5 (wydzielonej z dz. nr 693,2) -udział 25,100 obręb Racimierz 2021-04-23 14:30:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 67,12 (wydzielonej z działki nr 67,4) obręb Miłowo 2021-04-20 21:40:35
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 317,5 (wydzielonej z dz. nr 317,1) udział 3,56 obręb Racimierz 2021-04-20 11:42:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -udział 3,32 części we współwłasności dz. nr 691,1 (wydzielonej z dz. nr 691) obręb Racimierz 2021-04-20 09:36:23
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 347,3 (wydzielonej z dz. nr 347,2) obręb Racimierz 2021-04-20 09:35:25
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr 101,11 (wydzielonej z dz. nr 101,6) obręb Racimierz 2021-04-19 11:17:38
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 318,3 (wydzielonej z dz. nr 318,2) (1,2 części własności) obręb Racimierz 2021-04-19 11:17:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 691,1 (wydzielonej z działki nr 691) obręb Racimierz 2021-04-14 11:25:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zebraniu niezbędnych materiałów dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami o długości ok 14,5 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 170 mb nr ewid. 52, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica. 2021-04-12 11:47:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 493,3 (wydzielonej z dz. nr 493,2) obręb Racimierz 2021-04-06 13:36:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 489,5 (wydzielonej z dz. nr 489,4) obręb Racimierz 2021-04-06 13:16:53
dokument Obwieszczenie Wojewody o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 481,1 (wydz. z dz. nr 481) oraz 511,1 (wydz. z dz 511) obr. Racimierz 2021-04-02 13:36:02
dokument Obwieszczenie Wojewody o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania część 1,2 z udziału 451,1000 -dz. nr 310,1 (wydzielonej z dz. nr 310) obręb Racimierz 2021-04-02 12:43:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania udział 281,1000 -dz. nr 310,1 (wydzielonej z dz. nr 310) obręb Racimierz 2021-04-02 12:25:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 486,6 (wydzielonej z dz. nr 486,5) obręb Racimierz 2021-04-02 11:54:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 309,1 (wydzielonej z dz. nr 309) obręb Racimierz 2021-04-02 11:40:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 115,7 obręb Racimierz (wydzielonej z dz. nr 115,6) 2021-03-18 14:41:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 8 marca 2021 r. ZNAK: SZ.ZUZ.4.4210.52.2021.KKB o wszczęciu postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2021-03-16 10:21:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej- dz. nr 693,3 (wydzielonej z dz. nr 693,1) obręb Racimierz 2021-03-12 09:52:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 691.1 (wydzielonej z dz. nr 691) obręb Racimierz 2021-03-11 21:10:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 347.3 (wydzielonej z dz. nr 347.2) obręb Racimierz 2021-03-11 21:06:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 27/29 (wydzielonej z dz. nr 27/12) obręb Miłowo 2021-03-08 13:25:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 489.5 (wydzielonej z działki nr 489.4) obręb Racimierz 2021-03-05 12:24:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 318.3 (wydzielonej z działki nr 318.2) obręb Racimierz 2021-03-05 12:24:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 693/5 (wydzielonej z dz. nr 693/2) obręb Racimierz 2021-03-03 09:49:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 64/1 (wydzielonej z dz. nr 64) obręb Miłowo 2021-03-03 09:39:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 67/12 (wydzielonej z dz. nr 67/4) obręb Miłowo 2021-03-02 12:25:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania - dz. nr 317/5 (wydzielonej z dz. nr 317/1) obręb Racimierz 2021-02-26 12:47:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2021-02-15 13:47:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.10.4.2020.2021.MS nr 1/2021 znak z dnia 15.02.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-02-15 12:30:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS zmieniającej decyzję nr 6/2020 znak AOŚ.6733.5.4.2020.MS z dnia 14.10.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1. 2021-02-09 10:35:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-02-04 11:56:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-01-19 09:18:30
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęśnica- budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo" 2021-01-14 10:34:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-01-12 11:33:05