Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-11 13:53:32
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-02-07 11:41:35
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z nis 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji gminnych składników majątkowych 2020-01-17 09:13:24
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-02-07 11:39:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. 2020-01-16 11:39:11
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki 2020-02-07 11:36:48
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:37:30
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:38:10
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:38:56
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:39:44
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stepnica, w celu prowadzenia przystani jachtowej 2020-01-27 15:26:57
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Gminie Stepnica 2020-01-29 12:19:01
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-06 12:08:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do nieodpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej 2020-02-06 15:00:38
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Miastab i Gminy do wystepowania w imieniu gminy w sprawach o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej 2020-02-07 11:34:56
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-02-07 11:27:40
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-02-12 14:21:47
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-06 12:07:26
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21.02.2020 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2020-02-21 13:00:31
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stepnicy 2020-02-25 10:28:57
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica 2020-02-26 14:06:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Stepnica, działka numer 129 i część 130, obręb Stepnica-1 2020-02-27 13:19:57
dokument Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. 2020-03-04 13:10:14
dokument Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-05 14:15:44
dokument Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-05 15:25:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 25/2020 oraz unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy 2020-03-10 15:11:46
dokument Zarządzenie nr 28/2020 Brumistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10.03.2020 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy pełnomocnictwa do wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia pomieszczeń, terenów oraz ścian i urządzeń zagospodarowania terenu będących w ich dyspozycji 2020-04-03 08:12:53
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-31 13:55:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2020r. w sprawie upoważnienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla rodziny 2020-03-16 10:29:59
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-03-13 15:13:22
dokument Zarzadzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 marca 2020 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pozarów oraz ewakuacji pracowników 2020-03-23 10:18:26
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 marca w sprawie upowaznienia Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań opraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych( t.j. Dz.U z 2020 poz.111) 2020-03-23 10:13:30
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiących świetlice wiejskie na okres 15 lat, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2020-03-20 09:32:35
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica, pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze 2020-03-27 11:32:28
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2020-03-30 10:04:52
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-31 12:04:35
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r 2020-04-21 10:04:40
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023 2020-04-21 10:02:44
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnocin, będących własnością Gminy Stepnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2020-04-01 08:58:01
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej przystań żeglarską na Kanale Młyńskim w Stepnicy 2020-04-01 08:58:33
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-04-01 11:00:17
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-11 13:50:46
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 7 kwietnia 2020 r . w sprawie upowaznienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Kart Seniora w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014- 2020 pn. Region dla rodziny 2020-04-14 10:04:16
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczń Socjalnych 2020-04-08 12:04:46
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-04-17 09:29:21
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upowaznienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-05-07 22:00:44
dokument Zarzadzenie 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Stepnica od przedsiębiorców z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę w okresie stanu zagrożenia lub stanu epidemii COVID-19 2020-04-21 10:11:38
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020-04-21 10:08:37
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie sprządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sepnica 2020-05-11 13:38:29
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2020 rok 2020-05-21 09:45:58
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-05-12 08:57:58
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-21 11:59:12
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-21 12:00:04
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2020-05-21 10:03:05
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-22 14:17:48
dokument Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-16 10:02:48
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu terenu plaży oraz Kąpieliska nad Zalewem Szczecińskim 2020-05-27 14:05:09
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-05 09:14:30
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. 2020-06-08 12:44:02
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego MaciejewicStepnicyza w 2020-06-10 13:37:14
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2020-06-17 14:36:57
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stepnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-17 14:40:50
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-25 11:31:39
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Stepnica 2020-06-25 11:36:03
dokument Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Stepnica w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 2020-06-30 15:02:57
dokument Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne, oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2020-06-30 13:37:39
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2020-07-02 13:44:52
dokument Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżąwy części nieruchomości będącej własnością Gminy Stepnica w trybie bezprzetargowym 2020-07-07 14:33:07
dokument Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Widzieńsko 2020-07-16 10:33:25
dokument Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023 2020-07-16 09:57:27
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica, w celu zamontowania urządzeń telekomunikacyjnych dla należytego świadczenia usługi polegającej na dostępie do sieci Internet i transmisji danych. 2020-07-15 13:51:22
dokument Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady uczestnictwa oraz proces rekrutacji do projektu pn. ,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Stepnica realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Gminę Stepnica. 2020-07-22 13:55:08
dokument Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:04:11
dokument Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-07-31 14:11:16
dokument Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:22:02
dokument Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 13:45:44