Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/33/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2020 r. 2019-03-25 09:19:42
Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-03-25 09:21:14
Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica. 2019-03-25 09:55:33
Uchwała Nr III/36/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 2019-03-25 09:57:57
Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2019-03-25 09:59:30
Uchwała Nr III/38/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej. 2019-03-25 10:02:00
Uchwała Nr III/39/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 2019-03-25 10:03:03
Uchwała Nr III/40/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2019-03-25 10:04:41
Uchwała Nr III/41/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019r. 2019-03-25 10:06:38
Uchwała Nr III/42/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019r. 2019-03-25 10:08:11
Uchwała Nr III/43/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica. 2019-03-25 10:11:05
Uchwała Nr III/44/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 2019-03-25 10:15:06
Uchwała Nr III/45/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018r. 2019-03-25 10:16:59
Uchwała Nr III/46/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019r. 2019-03-25 10:18:16
Uchwała Nr III/47/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2019-03-25 10:21:12
Uchwała Nr III/48/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. 2019-03-28 07:58:22
Uchwała Nr III/49/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia wynagrodzenia nauczycieli. 2019-03-28 08:01:09
Uchwała Nr III/50/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica. 2019-03-28 08:04:53
Uchwała Nr III/51/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-03-28 08:06:28
Uchwała Nr III/52/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2019-03-28 08:07:59
Uchwała Nr III/53/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-03-28 08:10:32
Uchwała Nr III/54/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2019-03-28 08:12:40
Uchwała Nr III/55/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-03-28 08:13:55
Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica 2019-07-09 10:23:14
Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-07-09 10:24:45
Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie nawiązania partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa) 2019-07-09 10:26:17
Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. 2019-07-09 10:28:26
Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-07-09 10:29:14
Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok 2019-07-09 10:30:18
Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok 2019-07-09 10:31:13
Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2019-07-09 10:32:26
Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-09 10:33:39
Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Stepnica 2019-07-09 10:54:37
Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-09 11:02:02
Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego? 2019-07-09 11:04:03
Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 2019-07-09 11:05:20
Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/14, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2019-07-09 11:06:26
Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 778/3, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2019-07-09 11:07:22
Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat 2019-07-09 11:08:20
Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-09 11:09:21
Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania 2019-07-09 11:10:07
Uchwała Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-09 11:11:12
Uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-09 11:12:03