Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023

Uchwały Rady Miejskiej od sesji nr VIII w dniu 18.11.2019 r. znajdują się w systemie rada http://bip.stepnica.pl/rada/uchwaly/2019

 

 

DATA

 

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

POZ. w DZ.U.W.Z

sesja nr I z dnia 22 listopada 2018 r.

22.11.2018

I/1/18

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

22.11.2018

I/2/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/3/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/4/18

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/5/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/6/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/7/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/8/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/9/18

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/10/18

w sprawie powołania członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/11/18

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5637 z dn.06.12.18

22.11.2018

I/12/18

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2019

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5638 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/13/18

w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz.U.W.Z z 2018 poz. 5639 z dn 06.12.18

22.11.2018

I/14/18

w sprawie dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2018 ,poz.5640 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/15/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018

poz.5753 z dn 11.12.18

22.11.2018

I/16/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

22.11.2018

I/17/18

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

sesja nr II z dnia 19 grudnia 2018 r.

19.12 2018

II/18/18

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/19/18

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/20/18

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019

 

19.12 2018

II/21/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych -Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

 

19.12 2018

II/22/18

zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przestąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego

 

19.12 2018

II/23/18

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

 

19.12 2018

II/24/18

wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedziba w Nowogardzie.

 

19.12 2018

II/25/18

zmieniająca Uchwałę Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

19.12 2018

II/26/18

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

 

19.12 2018

II/27/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2019 rok.

Dz.U.W.Z z 2019, poz.383 z dn. 14.01.2019

19.12 2018

II/28/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2019-2022

 

19.12 2018

II/29/18

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2019.

 

19.12 2018

II/30/18

w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin.

 

19.12 2018

II/31/18

  1. sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 532 z dn. 17.01.19

19.12.2018

II/32/18

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 447 z dn. 15.01.19

sesja nr III z dnia 19 marca 2019 r.

19.03.2019

III/33/19

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2020 r.

 

19.03.2019

III/34/19

w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2085 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/35/19

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2086 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/36/19

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

 

19.03.2019

III/37/19

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2077 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/38/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

 

19.03.2019

III/39/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących.

 

19.03.2019

III/40/19

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

19.03.2019

III/41/19

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2078 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/42/19

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2079 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/43/19

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2080 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/44/19

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

19.03.2019

III/45/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018 r.

 

19.03.2019

III/46/19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

 

19.03.2019

III/47/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

19.03.2019

III/48/19

w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

19.03.2019

III/49/19

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia nauczycieli.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2081 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/50/19

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2082 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/51/19

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2083 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/52/19

w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

19.03.2019

III/53/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 1744 z dn. 02.04.19

19.03.2019

III/54/19

w sprawie określania wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2084 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/55/19

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

 

sesja nr IV z dnia 10 maja 2019 r.

10.05.2019

IV/56/19

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2987 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/57/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

10.05.2019

IV/58/19

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa)

 

10.05.2019

IV/59/19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2984 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/60/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2721 z dn. 14.05.19

10.05.2019

IV/61/19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2985 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/62/19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2986 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/63/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

 

10.05.2019

IV/64/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2720 z dn. 14.05.19

sesja nr V z dnia 28 czerwca 2019 r.
28.06.2019

V/65/19

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2018

 

28.06.2019

V/66/19

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 3991 z dn. 18.07.19

28.062019

V/67/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

 

28.06.2019

V/68/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

 

28.06.2019

V/69/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/14, położonej w obrębie Stepnica - 1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 

28.06.2019

V/70/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 778/3, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 

28.06.2019

V/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat

 

28.06.2019

V/72/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 3799 z dn. 09.07.19

28.06.2019

V/73/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania

 

28.06.2019

V/74/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

 

28.06.2019

V/75/19

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018

 

12.09.2019

VI/76/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka- gmina Stepnica

DZ.U.W.Z z 2019 , poz.5067

12.09.2019

VI/77/19

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica

 

12.09.2019

VI/78/19

w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

 

12.09.2019

VI/79/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

DZ.U.W.Z z 2019 poz.5068

12.09.2019

VI/80/19

w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do wykonania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

 

12.09.2019

VI/81/19

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023

 

12.09.2019

VI/82/19

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

24.10.2019

VII/83/19

w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

24.10.2019

VII/84/19

wyboru ławników  Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020 – 2023.

 

24.102019

VII/85/19

w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego  gminy Stepnica.

 

24.10.19

VII/86/19

w sprawie  zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica.

 

 

24.10,2019

VII/87/19

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

 

Uchylona Uchwałą Nr VIII/99/19 z dnia 18 listopada 2019 r.

Sesja VIII z dnia 18 listopada 2019 r.

18.11.2019

VIII/88/19

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

18.11.2019

VIII/89/19

w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

DZ.U.W.Z poz.5974 z 22.11.19r.

18.11.2019

VIII/90/19

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

18.11.2019

VIII/91/19

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica.

 

18.11.2019

VIII/92/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

DZ.U.W.Z.poz.5975 z 22.11.19r.

18.11.2019

VIII/93/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

DZ.U.W.Z. poz.6060 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/94/19

w sprawie opłaty od posiadania psów.

DZ.U.W.Z. poz.5976 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/95/19

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

DZ.U.W.Z. poz.5977z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/96/19

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2020 r.

DZ.U.W.Z. poz.5978 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/97/19

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica.

DZ.U.W.Z. poz.5979 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/98/19

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

 

18.11.2019

VIII/99/19

w sprawie uchylenia uchwały NR VII/87/19  Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r   

 

18.11.2019

VIII/100/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DZ.U.W.Z. poz.5980 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/101/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2010-2022

 

Sesja nr IX z dnia 18 grudnia 2019 r.

18.12.2019

IX/102 /19

w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

18.12.2019

IX/103 /19

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.

 

18.12.2019

IX/104/19

w sprawie wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego.

 

18.12.2019

IX/105/19

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych- Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

 

18.12.2019

IX/106 /19

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Stepnica z Gmina Goleniów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

18.12.2019

IX/107/19

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2019/2020.

 

18.12.2019

IX/108/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

18.12.2019

IX/109/19

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2020.

 

18.12.2019

IX/110/19

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r

 

18.12.2019 IX/111/19

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r.

 
18.12.2019 IX/112/19

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r.

 
18.12.2019 IX/113/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 
18.12.2019 IX/114/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2020.

 
18.12.2019 IX/115/19  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023
18.12.2019 IX/116/19

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej.

 
18.12.2019 IX/117/19

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2020.

 
18.12.2019 IX/118/19

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania

 
18.12.2019 IX/119/19

w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Basenie Przeładunkowym Morskiego Portu Rybackiego w Stepnicy.

 
18.12.2019 IX/120/19 zmieniająca uchwałę Nr VIII/91/19 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica  
18.12.2019 IX/121/19

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

 
18.12.2019 IX/122/19 w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego im .Konstantego Maciejewicza w Stepnicy  
Sesja Nr X  z dnia   7 lutego  2020 r.
07.02.2020 r. X/ 123/20

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stepnicy.

 
07.02.2020 r. X/124/20

w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
07.02.2020 r. X/125/20

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
07.02.2020 r. X/126/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 
07.02.2020 r. X/127/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

 
07.02.2020 r. X/128/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin.

 
07.02.2020 r. X/129/20

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej w 2020 roku.

 
07.02.2020 r. X/ 130/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 
07.02.2020 r. X/ 131/20

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku.

 
Sesja Nr XI  z dnia 30 marca 2020 r.
30.03.2020 r. XI/132/20

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2020 rok.XI

 
30.03.2020 r. XI/13320

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 rok/Frajda/.

 
30.03.2020 r. XI/134/20

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 rok/Gumiś/.

 
30.03.2020 r. XI/135/20

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku.

 
30.03.2020r. XI/136/20

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.

 
30.03.2020 r. XI/137/20

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stepnica.

 
30.03.2020 r. XI/138/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.

 
30.03.2020 r. XI/139/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej, stanowiącej przystań żeglarską na Kanale Młyńskim na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym.

 
30.03.2020 r. XI/140/20

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2021 rok.

 
30.03.2020 r. XI/141/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 
30.03.2020 r. XI/142/20

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

 
30.03.2020 r. XI/143/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 
30.03.2020 r. XI/144/20

w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z Województwem Zachodniopomorskim.

 
30.03.2020 r. XI/145/20

w sprawie podatków od osób fizycznych; rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
30.03.2020 r. XI/146/20

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
30.03.2020 r. XI/147/20

sprawie rozpatrzenia petycji Stepnickiej Organizacji Turystycznej z dnia 10 lutego 2020 r. o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
30.03.2020 r. XI/148/20

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2020 r. w przedmiocie wyboru schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stepnica na rok 2020.

 
30.03.2020 r. XI/149/20

zmieniająca30.03.20 uchwałę Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Basenie Przeładunkowym Morskiego Portu Rybackiego w Stepnicy.

 
30.03.2020 r. XI/150/20

w sprawie uchylenia w części uchwały Nr IX/104/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

 
XII Sesja Nadzwyczajna  z dnia 24 kwietnia 2020 r.
24.04.2020 r. XII/151/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców,których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19 (wirusa SARS-CoV-2)

Dz.U.W.Z. poz. 2024 z 28.04.2020 r.

24.04.2020 r. XII/152/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/300/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym Dz. U.W.Z. poz. 2510 z 28.05.2020 r.
Sesja Nr XIII  z dnia 26 czerwca 2020 r.
26.06.2020 r. XIII/153/20 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2019  
26.06.2020 r. XIII/154/20  w sprawie Uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica Dz.U.W.Z. poz. 3569 z 27.07.2020 r.
26.06.2020 r. XIII/155/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dz.U.W.Z. poz 3571 z 27.07.2020 r.
26.06.2020 r. XIII/156/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego Dz.U.W.Z.poz.3570 z 27.07.2020 r.
26.06.2020 r. XIII/157/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Dz.U.W.Z. poz. 3568 z 27.07.2020 r.
26.06.2020 r. XIII/158/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania  
26.06.2020 r. XIII/159/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.  
26.06.2020 r. XIII/160/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.  
26.06.2020 r. XIII/161.20 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego,leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za inkaso Dz.U.W.Z. poz. 3251 z 06.07.2020 r.
26.06.2020 r. XIII/162/20 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.U.W.Z. poz.3250 z 06.07.2020 r.
26.06.2020 r. XIII/163/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej  
    Sesja Nr XIV z dnia 17 września 2020 r.  
17.09.2020 r. XIV/164/20 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2020-2023.  
17.09.2020 r. XIV/165/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod działalność rolniczą.  
17.09.2020 r. XIV/166/20 w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy.  
17.09.2020 r. XIV/167/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2020/2021.  
17.09.2020 r. XIV/168/20 w sprawie Statutu Gminy Stepnica.  
17.09.2020 r. XIV/169/20 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy.  
       
       
       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 15-02-2019 12:39:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Marian 29-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Izabela Marian 18-09-2020 11:49:32