Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2005-02-04 12:56:59
dokument Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy 2005-02-04 15:17:16
dokument Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2005-02-23 11:08:47
dokument Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycz 2005-02-04 12:57:26
dokument Zarządzenie Nr 5/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu. . 2005-01-31 14:24:55
dokument Zarządzenie Nr 6/05 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na sprzedaż szyn kolejowych. 2005-02-04 12:57:12
dokument Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży i dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych . 2005-01-25 11:42:25
dokument Zarządzenie Nr 8/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego za działki ogrodowe oraz gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. 2005-02-03 16:18:51
dokument Zarządzenie Nr 9/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-02-03 16:19:04
dokument Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-02-03 16:19:18
dokument Zarządzenie Nr 11/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności gminnych składników majątkowych w zakresie ich dalszego użytkowania 2005-02-09 13:39:41
dokument Zarządzenie Nr 12/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uporządkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 23/2 w Stepnicy 2005-02-09 13:39:15
dokument Zarządzenie Nr 14/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla ogrodów działkowych oraz terenów innych(zieleńców) przyległych do obiektów usługowo – handlowych 2005-03-04 15:17:54
dokument Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlo 2005-03-04 15:19:06
dokument Zarządzenie Nr 16/05 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds inwentaryzacji Gminego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2005-05-16 12:12:39
dokument Zarządzenie Nr 17/05 w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2005 oraz układu wykonawczego 2005-05-16 12:13:42
dokument Zarządzenie Nr 18/05 w sprawie powołnia komisji przetargowej 2005-05-16 12:15:01
dokument Zarządzenie Nr 19/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stepnica 2005-05-16 12:16:11
dokument Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu nieograniczonego 2005-05-16 12:16:38
dokument Zarządzenie Nr 21/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie obsługi prawnej Gminy 2005-05-16 15:43:53
dokument Zarządzenie Nr 22/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r oraz układu wykonawczego 2005-05-18 13:24:56
dokument Zarządzenie Nr 23/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na wywóz nieczystosci stałych 2005-05-18 13:25:25
dokument Zarządzenie Nr 24/05 w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy 2005-05-23 09:54:04
dokument Zarządzenie Nr 25/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica 2005-05-23 09:53:45
dokument Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica. 2005-04-06 16:56:08
dokument Zarządzenie Nr 26/05 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej 2005-05-23 09:53:27
dokument Zarządzenie Nr 27/05 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2005-05-23 13:58:56
dokument Zarządzenie Nr 28/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r oraz układu wykonawczego 2005-05-23 09:52:57
dokument Zarządzenie Nr 30/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej 2005-05-23 09:55:27
dokument Zarządzenie Nr 31/05 w sprawie wprowadzenia Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy wraz z procedurą monitoringu oraz powołaniem Komisji Etyki 2005-05-23 09:55:45
dokument Zarządzenie Nr 32/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r oraz układu wykonawczego 2005-05-23 09:55:07
dokument Zarządzenie Nr 33/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica 2005-05-23 09:56:16
dokument Zarządzenie Nr 34/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2005-05-23 13:59:19
dokument Zarządzenie Nr 35/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Stepnica działkek nr 4/19 i 4/51 w obrębie Bogusławie 2005-06-27 12:30:54
dokument Zarządzenie Nr 36/05 w sprawie zamiany nieruchomości gminnej 2005-06-27 12:45:31
dokument Zarządzenie Nr 38/05 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży nieruchomości gminnych. 2005-06-10 15:10:02
dokument Zarządzenie Nr 39/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alinie Adamowskiej 2005-06-27 12:46:16
dokument Zarządzenie Nr 40/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Ławickiej 2005-06-27 12:46:37
dokument Zarządzenie Nr 41/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolańcie Jędrzejewskiej 2005-06-27 12:46:53
dokument Zarządzenie Nr 42/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Kaleczycowi 2005-06-27 12:47:08
dokument Zarządzenie Nr 43/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Tarnożkowi 2005-06-27 12:47:28
dokument Zarządzenie Nr 44/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości gminnej. 2005-06-30 10:42:23
dokument Zarządzenie Nr 45/05 w sprawie powołania komisji pzrzetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i wykonanie podczyszczenia wód deszczowych. 2005-06-30 11:43:58
dokument Zarządzenie Nr 46/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica 2005-06-30 11:44:18
dokument Zarządzenie Nr 47/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2005-08-19 11:28:49
dokument Zarządzenie Nr 48/05 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stepnica za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 2005-08-22 10:51:08
dokument Zarządzenie Nr 49/05 w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-08-22 10:51:40
dokument Zarządzenie Nr 50/05 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2005-08-22 10:52:54
dokument Zarządzenie Nr 51/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2005-08-22 10:53:58
dokument Zarządzenie Nr 52/05 w sprawie zwrotu nienależnej opłaty 2005-08-22 10:54:28
dokument Zarządzenie Nr 53/05 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej. 2005-08-22 10:55:42
dokument Zarządzenie Nr 54/05 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2005-08-22 10:57:03
dokument Zarządzenie Nr 55/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców 2005-08-22 10:57:52
dokument Zarządzenie Nr 56/05 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 2005-08-22 10:58:18
dokument Zarządzenie Nr 57/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pn. "przebudowa ulicy Chrobrego w Stepnicy 2006-01-09 16:05:31
dokument Zarządzenie Nr 58/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomość gminną nr 544 2005-09-08 13:03:37
dokument Zarządzenie Nr 59/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w Stepnicy, Racimierzu i Gąsierzynie 2005-09-13 09:34:21
dokument Zarządzenie Nr 60/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych nr 1 w stepnicy nr 2 w Racimierzu i nr 3 w Gąsierzynie ds. wyborów Prezydenta RP 2005-09-23 15:30:15
dokument Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:24:59
dokument Zarządzenie Nr 62/05 w sprawie określenia wysokości cen i opłat za umieszczanie reklam na obiektach komunalnych Gminy Stepnica 2005-10-19 13:27:58
dokument Zarządzenie Nr 63/05 w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Gminy w Stepnicy 2005-10-19 13:28:17
dokument Zarządzenie Nr 64/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2005-10-19 13:28:32
dokument Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont 2016-05-11 07:40:11
dokument Zarządzenie Nr 66/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:26:31
dokument Zarządzenie Nr 67/05 w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-11-08 11:28:20
dokument Zarządzenie Nr 68/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:28:56
dokument Zarządzenie Nr 69/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:30:55
dokument Zarządzenie Nr 70/05 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań pokontrolnych 2005-11-08 11:31:50
dokument Zarządzenie Nr 71/05 w sprawie ustalenia 31 października dniem wolnym od pracy 2005-11-08 11:32:15
dokument Zarządzenie Nr 72/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:32:57
dokument Zarządzenie Nr 73/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przepriowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przewozów szkolnych w 2006 r. 2005-11-08 12:28:52
dokument Zarządzenie Nr 74/05 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów i opłat za wydzierżawianie gruntów stanowiących mienie komunalne 2005-11-08 13:44:31
dokument Zarządzenie Nr 75/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia częsci działek od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 2005-11-08 13:45:02
dokument Zarządzenie Nr 76/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr 279/15 2005-11-24 13:21:24
dokument Zarządzenie Nr 77/05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów i opłat za wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne 2005-11-24 13:21:47
dokument Zarządzenie Nr 78/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 listopad 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 07:42:24
dokument Zarządzenie Nr 79/05 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w gmnnych jednostkach organizacyjnych. 2005-11-24 13:22:17
dokument Zarządzenie Nr 80/05 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2005-11-24 13:23:02
dokument Zarządzenie Nr 81/05 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Stepnica 2005-12-01 12:44:46
dokument Zarządzenie Nr 82/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-12-15 13:13:54
dokument Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2005-12-01 10:08:37
dokument Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz procedury ich aktualizacji 2005-12-15 13:14:51
dokument Zarządzenie Nr 88/05 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 2006-01-09 10:04:54
dokument Zarządzenie Nr 89/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-05-11 07:44:35
dokument Zarządzenie Nr 90/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne 2006-01-04 15:13:14
dokument Zarządzenie Nr 91/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 07:49:59