Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 19.12.2019r. 2019-12-23 15:22:15
dokument Obwieszczenie do Społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-09-30 15:30:02
dokument Obwieszczenie do Społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-09-30 15:29:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-09-11 13:26:57
dokument Zawiadomienie o VI obradach Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-09-03 13:02:27
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-09-03 12:58:31
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-09-03 12:55:30
dokument Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego dla planowanego zadania pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m" 2019-08-20 10:29:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów dotyczące decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzień polegającej na budowie drogi dla rowerów... 2019-08-14 14:46:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów dotyczące decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzień polegającej na budowie drogi dla rowerów..." 2019-07-09 11:30:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem na działkach oznaczonych numerami ewid.: 337, 131/4, 130 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-06-13 09:28:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia ws. sprostowania oczywistej omyłki w treści decyzji nr 4/2019 znak: AOŚ.6733.2.4.2019.MS z dnia 30.04.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, działki nr 247/9, 264, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-06-04 15:05:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem na działkach oznaczonych numerami ewid.: 337, 131/4, 130 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-05-31 13:18:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE o długości ok 190m, działka nr 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-05-29 09:31:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok 183 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm i długości ok 23 mb wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewid.: 625/10, 624, 649/10, 648/6, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-05-21 09:33:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do istniejących zabudowań mieszkalnych z rur PE 100 RC DN 160 MM o długości ok 6600 mb na działkach oznaczonych numerami ewid.: 26/2, 25, 6, 279/1, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 92, 71, 59/1, położonych w obrębie geodezyjnym Zielonczyn, gmina Stepnica oraz na działkach oznaczonych numerami ewid.: 124/1, 124, 51, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsierzyno, gmina Stepnica 2019-05-16 13:10:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.167-14.2018.PM 2019-05-13 10:27:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniahącej decyzję nr 11/2017 z dnia 27.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej o śr. 200mm i długości ok. 41m wraz z przyłączem do dz. 784/1 oraz budowie odcinka sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości ok. 19,5m wraz z przyłączem do dz. 784/1, działki nr 783, 784/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2019-05-10 11:50:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2019-05-08 12:57:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (...) dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzień polegajaca na budowie drogi dla rowerów" 2019-05-07 20:55:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o prowadzeniu postępowania administracyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzień polegajaca na budowie drogi dla rowerów" 2019-05-07 20:51:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE o długości ok 190m, działka nr 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-05-06 12:21:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok 183 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm i długości ok 23 mb wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewid.: 625/10, 624, 649/10, 648/6, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-05-06 11:41:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem na działkach oznaczonych numerami ewid.: 337, 131/4, 130 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-04-30 14:48:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 247/9, 264, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1 2019-04-30 14:18:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do istniejących zabudowań mieszkalnych z rur PE 100 RC DN 160 MM o długości ok 6600 mb na działkach oznaczonych numerami ewid.: 26/2, 25, 6, 279/1, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 92, 71, 59/1, położonych w obrębie geodezyjnym Zielonczyn, gmina Stepnica oraz na działkach oznaczonych numerami ewid.: 124/1, 124, 51, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsierzyno, gmina Stepnica 2019-04-26 13:44:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE, działki nr 578, 576/2 i 576/10, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-04-26 09:36:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 11/2017 z dnia 27.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej o śr. 200mm i długości ok. 41m wraz z przyłączem do dz. 784/1 oraz budowie odcinka sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości ok. 19,5m wraz z przyłączem do dz. 784/1, działki nr 783, 784/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2019-04-16 13:08:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, działka nr 247/9, 264 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-04-16 11:15:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE, działki nr 578, 576/2 i 576/10, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-04-12 14:42:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok 183 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm i długości ok 23 mb wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewid.: 625/10, 624, 649/10, 648/6, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-04-09 13:32:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE o długości ok 190m, działka nr 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-04-08 11:35:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej i wysokości całkowitej do 56 m n.p.t., wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, działka nr 106/2, obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2019-04-01 12:22:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do istniejących zabudowań mieszkalnych z rur PE 100 RC DN 160 MM o długości ok 6600 mb na działkach oznaczonych numerami ewid.: 26/2, 25, 6, 279/1, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 92, 71, 59/1, położonych w obrębie geodezyjnym Zielonczyn, gmina Stepnica oraz na działkach oznaczonych numerami ewid.: 124/1, 124, 51, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsierzyno, gmina Stepnica 2019-03-28 13:32:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka ? gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-27 11:45:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, działka nr 247/9, 264 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-03-22 14:17:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE, działki nr 578, 576/2 i 576/10, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-03-20 15:05:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, działka nr 240/36 i 226/36, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-03-18 14:01:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie znak SZ.ZUZ.3.421.40.6.2018.ŻS2 2019-03-12 14:35:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, działka nr 240/36 i 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-03-05 12:56:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniającej decyzję nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, na działce oznaczonej nr ewid. 395/10, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-03-01 10:38:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.167-8.2018.PM 2019-02-25 12:09:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o zmianie decyzji nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, na działce oznaczonej nr ewid. 395/10, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-02-19 11:56:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? działka nr 106/2, obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2019-02-13 14:10:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, działka nr 240/36 i 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-02-07 14:11:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, na działce oznaczonej nr ewid. 395/10, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2019-01-18 14:41:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej w dniu 10.01.2019 r. decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 przejście przez miejscowość Kąty i Stepnica". 2019-01-10 10:59:43