Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego


 

ZARZĄDZENIE Nr 69/04

 

WÓJTA GMINY STEPNICA

 

z dnia 23 listopad 2004 r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego

 

Na podstawie art.128 ust 1 pkt.1 i 2, art.126 ust.1 pkt.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych DzU. Nr 15 poz.148 z 2003 zmiany z 2003 Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874 , z 2004 r. Nr. 19, poz. 177, Nr 93 poz. 980 , Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, oraz § 16 uchwały Rady Gminy Stepnica Nr XIV/120/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 5.742,- zł

 

w tym:

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 5.742,- zł

 

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 5.742,- zł

 

§ 2030-1 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

 

bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 5.742,- zł

 

 

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 95.336,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 95.336,- zł

 

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

z ubezpieczenia społecznego 95.336,- zł

 

§ 2010-1 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 95.336,- zł

 

 

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 3.000,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 3.000,- zł

 

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,- zł

 

§ 2010-1 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 3.000,- zł

 

 

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 3.000,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 3.000,- zł

 

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,- zł

 

3110-1 - Świadczenia społeczne o kwota 3.000,- zł

 

 

§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 5.742,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 5.742,- zł

 

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 5.742,- zł

 

§ 4210-1- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.542,- zł

 

§ 4410-1 - Podróże służbowe krajowe kwota 200,- zł

 

 

§ 6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 95.336,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 95.336,- zł

 

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

z ubezpieczenia społecznego 95.336,- zł

 

§ 3110-1 - Świadczenia społeczne o kwota 89.558,- zł

 

§ 3110-2 - Świadczenia społeczne o kwota 3.000,- zł

 

§ 4010-1- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 848,- zł

 

§ 4110-1- Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 170,- zł

 

§ 4210-1- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.510,- zł

 

§ 4410-1 - Podróże służbowe krajowe kwota 250,- zł

 

 

 

 

§ 7. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych zadań własnych w rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej , w tym:

 

 

 

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia

 

w rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

 

z § 6050-1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 50,- zł

 

na § 4110-1- Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 50,- zł

 

 

 

§ 8. 1.Zmiany w układzie wykonawczym przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

2. Zmiany układzie wykonawczym spowodowane uchwałą rady Gminy XXII/185/04 z dnia 19 listopada 2004 roku przestawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 9.Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 02-12-2004 11:05:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 07-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Anna Sawa 18-12-2009 11:09:27