Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego


 

ZARZĄDZENIE Nr 67/04

 

WÓJTA GMINY STEPNICA

 

z dnia 16 listopad 2004 r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego

 

Na podstawie art.128 ust 1 pkt.1 i 2, art.126 ust.1 pkt.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych DzU. Nr 15 poz.148 z 2003 zmiany z 2003 Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874 , z 2004 r. Nr. 19, poz. 177, Nr 93 poz. 980 , Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, oraz § 16 uchwały Rady Gminy Stepnica Nr XIV/120/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 300,- zł

 

w tym:

 

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie 300,- zł

 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność 300,- zł

 

§ 2030-1 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

 

bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 300,- zł

 

 

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 43.568,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 43.568,- zł

 

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

z ubezpieczenia społecznego 43.568,- zł

 

§ 2010-1 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 43.568,- zł

 

 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 300,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie 300,- zł

 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność 300,- zł

 

§ 4300-2- Zakup usług pozostałych kwota 300,- zł

 

 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 43.568,- zł

 

w tym:

 

 

W Dz. 852 - Pomoc społeczna 43.568,- zł

 

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

z ubezpieczenia społecznego 43.568,- zł

 

3110-1 - Świadczenia społeczne o kwota 43.568,- zł

 

 

§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych zadań własnych w rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej , w tym:

 

 

 

W Dz. 750 - Administracja publiczna

 

z rozdz. 75023 - Urząd Gminy

 

z § 4270-1 - Zakup usług remontowych kwota 2.000,- zł

 

na § 4300-8- Zakup usług pozostałych kwota 2.000,- zł

 

z § 4410-3 - Podróże służbowe krajowe kwota 6.000,- zł

 

na § 4410-1 - Podróże służbowe krajowe kwota 6.000,- zł

 

 

 

 

 

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie

 

w rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

 

z § 4210-1 - Zakup materiałów i wyposażenia kwota (SzP Stepnica) 5.000,- zł

 

na § 6060-1 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota (SzP Stepnica) 5.000,- zł

 

w rozdz. 80110 - Gimnazjum

 

z § 4300-1- Zakup usług pozostałych kwota (Gimnazjum Stepnica) 6.000,- zł

 

na § 4240-3 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota (Gimnazjum Stepnica) 4.000,- zł

 

na § 6060-3 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. kwota (Gimnazjum Stepnica) 2.000,- zł

 

 

 

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia

 

w rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

 

z § 6050-1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 500,- zł

 

na § 4270-1 - Zakup usług remontowych kwota 500,- zł

 

w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

z § 4210-1 - Zakup materiałów i wyposażenia kwota 100,- zł

 

na § 4410-1 - Podróże służbowe krajowe kwota 100,- zł

 

 

 

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

 

Z § 4260-1 - Zakup energii kwota 15.500,- zł

 

Na § 6050-1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 15.500,- zł

 

 

§ 6. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych zadań własnych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , w tym:

 

 

 

W Dz. 630 - Turystyka

 

z rozdz. 63095 - Pozostała działalność

 

z § 6050-2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1.300,- zł

 

na rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

na § 4210-1 - Zakup materiałów i wyposażenia kwota 300,- zł

 

na § 4300-1- Zakup usług pozostałych kwota 1.000,- zł

 

 

 

W Dz. 750 - Administracja publiczna

 

z rozdz. 75023 - Urząd Gminy

 

z § 4270-3 - Zakup usług remontowych kwota 2.000,- zł

 

na rozdz. 75095 - Pozostała działalność

 

na § 4300-1- Zakup usług pozostałych kwota 2.000,- zł

 

 

 

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie

 

z rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe (Urząd Gminy)

 

z § 4270-3 - Zakup usług remontowych kwota 7.000,- zł

 

na rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (SzP Stepnica)

 

na § 4210-1 - Zakup materiałów i wyposażenia kwota (SzP Stepnica) 7.000,- zł

 

z rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

 

z § 4300-1- Zakup usług pozostałych kwota 321,- zł

 

na rozdz. 80195 - Pozostała działalność

 

na § 4300-2- Zakup usług pozostałych kwota 321,- zł

 

 

§ 7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 2.600,- zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

 

 

 

Z Dz. 758 - Różne rozliczenia

 

z rozdz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe

 

z § 4810-1 - Rezerwy 2.600,- zł

 

 

Na Dz. 852 - Pomoc społeczna (zadania własne)

 

na rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

3110-1 - Świadczenia społeczne o kwota 2.600,- zł

 

 

§ 8.Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 9. Zmiany w układzie wykonawczym przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 02-12-2004 11:05:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 07-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Anna Sawa 18-12-2009 11:09:41