Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stawki opłat za lokale mieszkalne


ZARZĄDZENIE Nr 90/2005

jta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591, z 2002r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457 ) w związku art. 8 ust. l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 i Nr 69, póz. 626 ) oraz §10 Uchwały nr Y/50/2003 Rady Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2003 r.w sprawie ustalenia polityki czynszowej zarządza się co następuje:

§ l .W Zarządzeniu Nr 21/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne i socjalne następnie zmienionym Zarządzeniem Nr 53/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2003 r. i Zarządzeniem Nr 96/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dniał 6 grudnia 2003 r. oraz Zarządzeniem Nr 83/2004 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2004 r.§ l pkt l i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się stawkę bazo waza lokale mieszkalne za Im2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

położonych na terenie gminy Stepnica w wysokości 1,50 zł

2. Ustala się stawkę czynszu za lokale socjalne za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości

0,64 zł"

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2006 r. i podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 04-01-2006 11:08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 04-01-2006 11:08:00