Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stawki opłat za lokale mieszkalne


ZARZĄDZENIE Nr 90/2005

jta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591, z 2002r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457 ) w związku art. 8 ust. l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 i Nr 69, póz. 626 ) oraz §10 Uchwały nr Y/50/2003 Rady Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2003 r.w sprawie ustalenia polityki czynszowej zarządza się co następuje:

§ l .W Zarządzeniu Nr 21/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne i socjalne następnie zmienionym Zarządzeniem Nr 53/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2003 r. i Zarządzeniem Nr 96/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dniał 6 grudnia 2003 r. oraz Zarządzeniem Nr 83/2004 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2004 r.§ l pkt l i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się stawkę bazo waza lokale mieszkalne za Im2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

położonych na terenie gminy Stepnica w wysokości 1,50 zł

2. Ustala się stawkę czynszu za lokale socjalne za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości

0,64 zł"

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2006 r. i podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 04-01-2006 11:08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 04-01-2006 11:08:00