Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie po obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca  2018 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXIV Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy                                                                             Ryszard Ławicki

Porządek obrad.

I.  Sprawy regulaminowe

    1. Stwierdzenie quorum.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/18 z dnia  25 stycznia 2018 r. z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy.

II. Blok informacyjny

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji                            

w Stepnicy w 2017 r.

2. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za 2017 r.

3.Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Stepnica w 2017 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

za 2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

za 2017 r.

8.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Stepnicy za 2017 r.

9Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2017 r.

10. Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych Niezależnych za 2017 r.  

11Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy nt.  kontroli przeprowadzonej w dniu    12 marca 2018r.                                                     

III. Podjęcie uchwał :

1.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na a 2018-2021    z perspektywą na lata 2022-2025,

2. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020,

3.w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.,

4.w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na  2018 r.,

5.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica,

6.w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

7. w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, ,

8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                                         

9. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                              

 

10. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, 

11. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                                                                                                       

12.w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu   sołeckiego,                                                                         

13. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,                                                                        

14.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”  ,                                                                                                                                                                       

15.w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok,                                                                                                

16. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021. 

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                        

 V. Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                  

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.                                                                                                    

VII. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 22-03-2018 10:40:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 27-03-2018 07:57:38