Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie po obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca  2018 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXIV Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy                                                                             Ryszard Ławicki

Porządek obrad.

I.  Sprawy regulaminowe

    1. Stwierdzenie quorum.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/18 z dnia  25 stycznia 2018 r. z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy.

II. Blok informacyjny

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji                            

w Stepnicy w 2017 r.

2. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za 2017 r.

3.Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Stepnica w 2017 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

za 2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

za 2017 r.

8.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Stepnicy za 2017 r.

9Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2017 r.

10. Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych Niezależnych za 2017 r.  

11Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy nt.  kontroli przeprowadzonej w dniu    12 marca 2018r.                                                     

III. Podjęcie uchwał :

1.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na a 2018-2021    z perspektywą na lata 2022-2025,

2. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020,

3.w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.,

4.w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na  2018 r.,

5.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica,

6.w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

7. w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, ,

8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                                         

9. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                              

 

10. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, 

11. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                                                                                                       

12.w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu   sołeckiego,                                                                         

13. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,                                                                        

14.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”  ,                                                                                                                                                                       

15.w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok,                                                                                                

16. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021. 

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                        

 V. Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                  

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.                                                                                                    

VII. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 22-03-2018 10:40:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 27-03-2018 07:57:38