Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu   27 marca  2018 r. o godzinie 1230  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się    posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej w Stepnicy .

                                                                                                                               Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu                  

                                       Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                                                                                                                 Marek Kleszcz

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA

1. Sprawy regulaminowe

    1. Stwierdzenie quorum,
    2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
    3. Przyjęcie Protokołu Nr 11/201 z  wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 24 stycznia  2018 r.

2. Blok informacyjny

1) Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za 2017 r.

2) Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

3) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.

4) Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica w 2017 r.

6) Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

za 2017 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał

1)w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na a 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025,

2) w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020,

3) w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.,

4) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na  2018 r.,

5) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica,

6) w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

7) w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                                           

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,                                                                                                                                    11) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                                                                                           12)w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu   sołeckiego,                                                                                                                                                                                                  13) Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli                                                                                                                                                            14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2018”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15) w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok,                                                                                                 

 16) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021,                                                                                                               

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 22-03-2018 10:28:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 27-03-2018 07:55:17