Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica informujące strony o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2018-12-19 15:19:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie znak SZ.ZUZ.3.421.49.3.2018.MG1 z dnia 26.11.2018 r. 2018-11-28 12:48:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14.11.2018 r. znak: SZ.RUZ.421.73-5.2018.BG 2018-11-19 15:01:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica 13/1/2018 z dnia 6.11.2018 2018-11-07 14:28:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, na działkach oznaczonych numerami: 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2018-11-05 12:16:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania dokumentów do wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica 2018-10-23 14:58:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 z dnia 9.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2018-10-23 12:07:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wznowieniu postępowania w sprawie wydania ostatecznej decyzji nr 13/2018 z dnia 23.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica 2018-09-28 14:56:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 z dnia 9.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2018-09-25 12:31:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica 2018-09-12 14:11:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-09-10 13:16:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat Goleniowski" 2018-07-31 14:39:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica 2018-07-26 11:04:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia dot sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2017 z dnia 13.10.2017r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej na działce oznaczonej nr ewid. 334/2, położonej w obrębie geodezyjnym Racimirz, gmina Stepnica 2018-07-25 09:04:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia dot sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2018 z dnia 20.04.2018r dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na wodę pitną na działce oznaczonej nr ewid. 12/3, położonej w obrębie geodezyjnym Budzień, gmina Stepnica 2018-07-24 11:32:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2018-07-18 14:19:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica 2018-07-18 11:44:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2018-07-06 12:13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica 2018-07-05 13:51:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2018-07-05 13:50:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica 2018-06-12 12:38:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica 2018-06-12 12:37:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej z rur PE RC 90 o długości ok. 790 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 810 mb na dz. nr 176/86, 176/7, 152, 154/52, ob. geod. Stepniczka, Gmina Stepnica 2018-06-08 11:47:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY?, działka nr 106/2, obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2018-05-29 12:07:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów w postępowaniu w sprawie wydnaia decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej z rur PE RC 90 o długości ok. 790 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 810 mb na dz. nr 176/86, 176/7, 152, 154/52, ob. geod. Stepniczka, Gmina Stepnica 2018-05-28 10:21:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o możliwości zapozanania się Stron z materiałami przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski". 2018-05-16 11:27:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2018-05-14 14:46:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica 2018-04-20 14:51:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o wydaniu dezycji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej diojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 2018-04-17 15:02:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica 2018-04-17 10:55:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej raz z przyłączami, dz. nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica 2018-04-11 15:15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia , 122/4 i 122/6, obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2018-04-11 15:13:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowei elektroenergetycznych lini kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica-1 2018-04-11 15:12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica, działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów, działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 2018-04-06 15:03:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica 2018-04-05 13:25:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica. 2018-04-05 13:12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działka nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica 2018-03-26 14:00:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroeneregtycznych linii kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica -1, miasto Stepnica 2018-03-26 13:59:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 1224 i 122/6, obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica. 2018-03-26 13:53:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o uchyleniu decyzji nr 2/2018 znak AOŚ.6733.2.4.2018.MK z dnia 22.02.2018 r. i wydano nową nr 4/2018 znak:AOŚ.6733.2.9.2018MK. z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4kV na dizałce oznaczonej nr ewid. 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2018-03-22 14:17:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające wszystkie Strony postępowania o wydanym postanowiemniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". 2018-03-22 13:02:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzja ostateczną nr 2/2018 z dnia 13.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz Gminy Goleniów dla inwestycji polegające na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewid. 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2018-03-13 15:06:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica, działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów, działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 2018-03-12 13:15:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepncia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewid. 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów 2018-03-09 13:13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica 2018-03-08 14:38:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica. 2018-03-08 14:35:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". 2018-03-08 12:05:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania administracyjnego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem, działka nr 40, 41/17, 41/6, 41/7, obręb Kopice, gmina Stepnica 2018-03-05 10:58:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza dot.wszczęcia postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej, działki nr 122/4 i 122/6 obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica. 2018-02-26 11:44:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza dot. wszczęcia postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji polegającej na budowie elektromagnetycznych linii kablowych 15kV, działki nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica, gmina Stepnica 2018-02-26 11:23:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. 2018-02-23 11:50:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2018-02-23 10:27:58
dokument Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". 2018-02-21 15:04:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16.02.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-02-16 16:00:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2018-02-06 10:43:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. 2018-02-06 10:41:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów. 2018-02-06 10:21:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wdaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16,35/1, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica 2018-01-25 12:16:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025?. 2018-01-16 11:03:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. 2018-01-15 09:16:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów. 2018-01-12 13:15:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica 2018-01-12 13:10:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica 2018-01-09 13:35:20