Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/283/05 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica


U C H W A Ł A Nr XXXII/283/2005

Rady Gminy Stepnica

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Gminy Stepnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz na podstawie art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 ) Rada Gminy Stepnica uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica uchwalonego Uchwałą Nr XXX/215/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 października 2001r. w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 42, poz. 1029.

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica jest zmiana funkcji „39 ZP Teren zieleni parkowej i części 2 KLg Ulica lokalna główna na długości 220 m” na funkcję „39 MJ/UT Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej z dopuszczeniem funkcji gastronomiczno - hotelarskiej”.

2. Granicę obszaru objętego zmianą określa załącznik graficzny w skali 1:1000 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zakres ustaleń obejmuje przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 12-01-2006 11:16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 12-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 12-01-2006 11:16:07