Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/282/05 w sprawe


UCHWAŁA Nr XXXII/282/05 RADY GMINY STEPNICA

z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwalę o określeniu regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006r.

Na podstawie art.30 ust. 6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,poz.l397, Nr 179, poz.1487 i Nr 181, poz. 15267 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/268/05 Rady Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006r. w rozdziale III Dodatek motywacyjny w § 4 w ust.8 wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

a) opracowanie i wdrażanie autorskich programów nauczania,

b) prowadzenie edukacji medialnej,

c) prowadzenie zajęć edukacyjnych metodą projektu."

2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) realizowanie zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności:

a) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w czasie wolnym,

b) włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły,

c) promowanie szkoły w środowisku,

d) pozyskiwanie sponsorów na rzecz poprawy warunków pracy szkoły."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2006r. i podlega publikacji w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 12-01-2006 11:15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 12-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 12-01-2006 11:15:38