Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta                 i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XIX Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Ryszard Ławicki 

                

                

I.  Wręczenie nowo wybranemu radnemu  zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Stepnicy oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

II.  Sprawy regulaminowe:

    1. Stwierdzenie quorum,
    2. Przyjęcie porządku obrad,
    3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/17 z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy                             z dnia  29 marca 2017 r.

III. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  „ za rok 2016.

IV.  Podjęcie uchwał :

1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy,

2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,                                                                                                                        3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy,                                                                              

4. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016, 5. w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,                                                                                                      6. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,                                                                                                                                                         8. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,          9. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o  charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,                                                                                                                                                                                                                   10. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania,                                                                                                                                                                          11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica,                                                                                                                                                                                                                   12. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - Gmina Stepnica,                                                                                                                                                                                                                  13.w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów,                                                                                                                                                                                                               14. w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowego w Stepnicy.                                                                                              15. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Stepnica,                                                                                                                                                   16.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,                                                                                                                                                                                                                             17. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie  gminne,                                                                         18. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat.                                                                                                                                                                                                                     

V.     Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                                                                   VI.    Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                                                         VII.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                                 VIII.  Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 19-06-2017 12:53:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 19-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 19-06-2017 12:53:45