Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 czerwca 2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 1530  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się   posiedzenie Komisji ds. Społecznych  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

 

                                                            Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych

                                                               Agnieszka Makowska

1. Sprawy regulaminowe:

  1. 1) Stwierdzenie quorum,
  2. 2) Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                                                      3) Przyjęcie Protokołu Nr 15/2017 z  posiedzenia  Komisji ds. Społecznych  Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 27 marca 2017 r.

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi „ za rok 2016.

3.Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016,

2) w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,                                                                                                    

3) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,                                                                                                                                                         5) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,         6) w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o  charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,                                                                                                                                                                                                                      7) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania,                                                                                                                                                                                        8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica,                                                                                                                                                                                                                        9) w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - Gmina Stepnica,                                                                                                                                                                                                                       10)w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów,                                                                                                                                                                                                                   11) w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowego w Stepnicy.                                                                                              12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Stepnica,                                                                                                                                               13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,                                              

14) w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie  gminne,                                                                          15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat.                                                                                                                                                                                         

4. Wolne wnioski.

5. Rozpatrzenie przydziału 3 lokali mieszkalnych.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 1300  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta    i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się   posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

 

                                                           

                                                                    Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu

                                                                                                                                            Marek Kleszcz

 

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe

  1. 1) Stwierdzenie quorum,
  2. 2) Przyjęcie porządku obrad,

          3) Przyjęcie Protokołu Nr 9/2017  z  Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej  w Stepnicy  z dnia 27 marca 2017 r.

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi„ za rok 2016.

3.Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016,                                                                                                2) w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,                                                                                                                                                                                                                              3) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,                                                                                                                                                          5) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,           6) w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych  o  charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,                                                                                                                                                                                                                      7) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania,                                                                                                                                                                                       8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica,                                                                                                                                                                                                                       9) w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - Gmina Stepnica,                                                                                                                                                                                                                       10) w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów,                                                                                                                                                                                                               11) w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowego w Stepnicy.                                                                                              12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia   29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Stepnica,                                                                                                                                              13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,                                                                                                                                                                                                                                 14) w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie  gminne,                                                                                                                                                                                                                       15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10   lat.                                                                                                                                                                                   

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 19-06-2017 12:43:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 19-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 19-06-2017 12:43:42