Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXII/246/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 2018-01-12 08:41:26
dokument Uchwała Nr XXII/245/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania 2018-01-12 08:39:13
dokument Uchwała Nr XXII/244/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2018 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeka Iną, wale Skoszewo i Szkoszewo-Czarnocin 2018-01-12 08:36:59
dokument Uchwała Nr XXII/243/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-12 08:31:49
dokument Uchwała Nr XXII/242/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. 2018-01-12 08:30:26
dokument Uchwała Nr XXII/241/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Stepnicy na 2018 r. 2018-01-12 08:28:57
dokument Uchwała Nr XXII/240/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. 2018-01-12 08:27:32
dokument Uchwała Nr XXII/239/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. 2018-01-12 08:26:19
dokument Uchwała Nr XXII/238/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniina rok 2018 2018-01-12 08:24:38
dokument Uchwała Nr XXII/237/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w 2018 roku 2018-01-12 08:19:29
dokument Uchwała Nr XXII/236/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy - Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2018 2018-01-12 08:17:56
dokument Uchwała Nr XXII/235/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręguw sprawie 2018-01-12 08:16:04
dokument Uchwała Nr XXII/234/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawnia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 2018-01-12 08:13:33
dokument Uchwała Nr XXII/232/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2018-01-12 08:09:31
dokument Uchwała Nr XXII/233/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2018-01-12 08:08:23
dokument Uchwała Nr XXII/231/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2018-01-12 08:06:54
dokument Uchwała Nr XXII/230/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica 2018-01-12 08:02:49
dokument Uchwała Nr XXII/229/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica 2018-01-12 07:59:26
dokument Uchwała Nr XXII/228/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021 w sprawie 2018-01-12 07:57:50
dokument Uchwała Nr XXII/227/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-01-12 07:53:10
dokument Uchwała Nr XXI/226/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-11-30 08:01:22
dokument Uchwała Nr XXI/225/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 2017-11-30 08:00:15
dokument Uchwała Nr XXI/224/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-30 07:57:57
dokument Uchwała Nr XXI/223/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2017-11-30 07:56:20
dokument Uchwała Nr XXI/222/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu w ośmioletnią Szkołe Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2017-11-30 07:52:54
dokument Uchwała Nr XXI/221/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica 2017-11-28 15:10:07
dokument Uchwała Nr XXI/220/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2017-11-28 15:06:54
dokument Uchwała Nr XXI/219/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 . 2017-11-28 15:05:55
dokument Uchwała Nr XXI/218/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2018 r. 2017-11-28 15:03:53
dokument Uchwała Nr XX/217/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-09 08:19:03
dokument Uchwała Nr XX/216/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2017-08-09 08:17:30
dokument Uchwała Nr XX/215/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2017-08-09 08:14:57
dokument Uchwała Nr XX/214/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica 2017-08-09 08:10:21
dokument Uchwała Nr XX/213/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica 2017-08-09 08:08:15
dokument Uchwala Nr XX/212/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-09 08:06:57
dokument Uchwała Nr XX/211/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-08-09 08:05:58
dokument Uchwała Nr XX/210/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-08-09 07:58:14
dokument Uchwała Nr XIX/209/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat 2017-06-30 11:18:54
dokument Uchwała Nr XIX/208/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie gminne 2017-06-30 11:17:52
dokument Uchwała Nr XIX/207/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2017-06-30 11:16:35
dokument Uchwała Nr XIX/206/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica 2017-06-30 11:15:13
dokument Uchwała Nr XIX/205/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowgo w Stepnicy 2017-06-30 11:13:02
dokument Uchwała Nr XIX/204/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów 2017-06-30 11:11:41
dokument Uchwała Nr XIX/203/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - gmina Stepnica 2017-06-30 11:03:19
dokument Uchwała Nr XIX/202/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2017-06-30 11:02:05
dokument Uchwała Nr XIX/201/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania 2017-06-30 10:58:17
dokument Uchwała Nr XIX/200/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2017-06-30 10:56:08
dokument Uchwała Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 2017-06-30 10:51:19
dokument Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-30 10:35:06
dokument Uchwała Nr XIX/197/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2017-06-30 10:33:18
dokument Uchwała Nr XIX/196/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-30 10:31:02
dokument Uchwała Nr XIX/195/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016 2017-06-30 10:28:20
dokument Uchwała Nr XIX/194/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-06-30 10:19:52
dokument Uchwała Nr XIX/193/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2017-06-30 10:13:25
dokument Uchwała Nr XIX/192/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-06-30 09:56:46
dokument Uchwała Nr XVIII/191/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-04-03 12:30:49
dokument Uchwała Nr XVIII/190/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2018 r. 2017-04-03 12:29:43
dokument Uchwała Nr XVIII/189/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017 " 2017-04-03 12:28:15
dokument Uchwała Nr XVIII/188/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2017 rok 2017-04-03 12:25:54
dokument Uchwała Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica 2017-04-03 12:24:23
dokument Uchwała Nr XVIII/186/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat w 2017 r. 2017-04-03 12:22:55
dokument Uchwała Nr XVIII/185/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce 2017-04-03 12:21:17
dokument Uchwała Nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstwaowych i gmnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-04-03 12:19:17
dokument Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. 2017-02-21 14:20:58
dokument Uchwała Nr XVII/182/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica 2017-02-21 14:18:38
dokument Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. 2017-02-21 14:17:48
dokument Uchwała Nr XVII/180/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnic 2017-02-21 14:17:11
dokument Uchwała Nr XVII/179/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-02-21 14:16:41