Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie w sprawach zgromadzeń

 I.        POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  w taki sposób, aby wiadomość w przedmiotowym zakresie dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.
W przypadku zakazu zorganizowania zgromadzenia – decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  • pisemnie bezpośrednio w sekretariacie urzędu, bądź drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta i Gminy Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

  • za pomocą faksu – 91 418 85 80
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) na adres: sekretariat@stepnica.pl
  • ustnie do protokołu

 - odbiór:

  • informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.
  • w przypadku wydania decyzji administracyjnej - decyzję udostępnia się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

 II.       POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

 W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

 FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  •  telefonicznie: tel. 91 418 85 21, tel. kom. 507 056 998 ,  fax 91 418 85 80 

- odbiór: informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.

 

 III.      INFORMACJE WSPÓLNE DLA ZGROMADZEŃ.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

SPRAWĘ PROWADZI:  Referat Organizacyjno-Społeczny  oraz stanowisko ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego

INFORMACJI UDZIELA: Referat Organizacyjno-Społeczny  oraz stanowisko ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego, Urząd Miasta i Gminy Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek – piątek 7.30-15.30,  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - całodobowo tel. kom. 507 056 998.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 druk zawiadomienia - tryb administracyjny.docx (DOCX, 21KB) 2016-07-21 09:23:57 404 razy
2 druk zawiadaomienia - tryb uproszczony.docx (DOCX, 20KB) 2016-07-21 09:23:57 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 21-07-2016 09:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 21-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 21-07-2016 09:23:57