Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXVI

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVI/283/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-03 14:23:10
dokument Uchwała Nr XXVI/285/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2014 . 2014-01-03 14:21:34
dokument Uchwała Nr XXVI/284/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2013-2016 2014-01-03 14:45:28
dokument Uchwała Nr XXVI/286/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2014-2017 2014-01-03 14:43:44
dokument Uchwała Nr XXVI/287/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 KV 2014-01-03 14:25:24
dokument Uchwała Nr XXVI/288/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2014 " i preliminarza wydatków na realizację programu w 2014 r. 2014-01-03 14:40:38
dokument Uchwała Nr XXVI/289/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2014 " i preliminarza wydatków na realizację programu w 2014 r. 2014-01-03 14:42:24
dokument Uchwała Nr XXVI/290/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Stepnica oraz szczegółowych warunków jego funkconowania 2014-01-03 14:36:41
dokument Uchwała Nr XXVI/291/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej 2014-01-03 14:34:33
dokument Uchwała Nr XXVI/292/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości gminnej na okres kolejnych trzech lat w trybie bezprzetargowym 2014-01-03 14:33:41
dokument Uchwała Nr XXVI/293/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2014-01-03 14:46:28
dokument Uchwała Nr XXVI/294/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 2014-01-03 14:32:24
dokument Uchwała Nr XXVI/295/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2014 r. 2014-01-03 14:30:56
dokument Uchwała Nr XXVI/296/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2014 r. 2014-01-03 14:29:35
dokument Uchwała Nr XXVI/297/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2014 r. 2014-01-03 14:27:55
dokument Uchwała Nr XXVI/298/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2014-01-03 14:26:56