Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXIV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIV/256/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2013-2015 2013-10-07 12:24:46
dokument Uchwała Nr XXIV/257/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2013-10-07 12:26:28
dokument Uchwała Nr XXIV/258/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Goleniów zadania publicznego polegajacego na prowadzeniu Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn 2013-10-07 12:28:01
dokument Uchwała Nr XXIV/259/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-10-07 12:30:22
dokument Uchwała Nr XXIV/260/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2013-2016 2013-10-07 12:32:35
dokument Uchwała Nr XXIV/261/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn 2013-10-07 12:34:54
dokument Uchwała Nr XXIV/262/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej 2013-10-07 12:36:22
dokument Uchwała Nr XXIV/263/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na pomoc dla osobom poszkodowanym w pożarze w dniu 15 czerwca 2013 r. 2013-10-07 12:38:33
dokument Uchwała Nr XXIV/264/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-10-07 12:39:46
dokument Uchwała Nr XXIV/265/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorowej obsługiwanej przez Urząd Gminy Stepnica 2013-10-07 12:41:54
dokument Uchwała Nr XXIV/266/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Stepnica nieruchomości os Agencji Nieruchomości Rolnych 2013-10-07 12:43:15
dokument Uchwała Nr XXIV/267/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 2013-10-07 12:45:02
dokument Uchwała Nr XXIV/268/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2010-2015 2013-10-07 12:46:59
dokument Uchwała Nr XXIV/269/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki 183/1, obręb Kopice 2013-10-07 12:50:40
dokument Uchwała Nr XXIV/270/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosoparowania przestrzennego dla działki 183/1, obręb Kopice 2013-10-07 12:54:20