Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wydania decyzji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 2017-01-20 09:59:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania niezbędnych materiałów do wydania decyzji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 2017-01-10 14:31:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo, część działki nr 26/2 2016-12-23 12:01:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 2016-12-23 11:54:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. 2016-12-21 11:58:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. 2016-12-19 14:02:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kotłowni wraz z kominem stalowym opalanej korą i zrębkami sosnowymi". 2016-12-05 12:48:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na działce nr 418/6 obręb Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-11-03 13:44:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2016-11-02 09:51:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". 2016-10-24 14:56:05
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2016-10-21 13:57:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-09-30 15:18:25
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2016-09-15 15:15:57
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 7/3, 11/4, 11/3, 8, 6/8 z obrębu Stepnica 1, gm.Stepnica 2016-08-29 11:00:38
dokument Obwieszczenie- decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo- Miękowo km 44+220 - 61+800 pow. goleniowski, województwo Zachodniopomorskie". 2016-08-26 13:41:25
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2016-08-25 14:27:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Goleniów ? Police wraz z prognozą odziaływania na środowisko 2016-08-12 09:35:30
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW ws. ustalenia warunków korzystanie z wód zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspa Wolin i Uznam 2016-08-11 13:12:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wylesieniu drzew i krzewów na działce nr 268/2 położonej w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica". 2016-08-10 09:23:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-08-08 14:12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalziacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 7/3, 11/4, 11/3, 8, 6/8 z obrębu Stepnica 1,gm.Stepnica. 2016-08-03 15:16:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4128 Z Śmięć - Czarnocin - Stepnica w m. Świętowice, gmina Stepnica". 2016-07-08 15:17:46
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana nr 7 i 8) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2016-07-08 13:06:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE 400 o długości ok. 30 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 150 o długości ok. 150 mb z przepompownią ścieków, obiektami towarzyszącymi i zasilaniem elektroenergetycznym, miasto STEPNICA, obręb STEPNICA 1, część działki nr 289/1. 2016-06-30 11:46:15
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 11/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE 400 o długości ok. 30 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 150 o długości ok. 150 mb z przepompownią ścieków, obiektami towarzyszącymi i zasilaniem elektroenergetycznym, miasto Stepnica, obręb Stepnica 1, część działki nr 289/1 2016-06-14 08:37:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". 2016-06-09 10:06:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111; odcinek Stepnica - Kąty". 2016-06-07 14:40:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, gmina STEPNICA, obręb MIŁOWO, działka nr 90/13 2016-05-09 10:02:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Żarnowo ? gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-04-29 10:13:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej na dz. nr 122/1 obręb nr 7 oraz dz. nr 351/1 obręb nr 8 przy działce drogowej nr 192 i 121 w Goleniowie 2016-04-15 10:48:44
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, gmina STEPNICA, obręb MIŁOWO, działka nr 90/13 2016-04-14 12:56:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej zasilającej wejściowe światło nawigacyjne zainstalowane na głowicy falochronu oraz linii kablowej do zasilenia dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego falochronu, stanowiącej część przedsięwzięcia celu publicznego Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy, gmina STEPNICA, działki nr 4/1 z obrębu Zalew Szczeciński oraz nr 418/3 i 418/4 z obrębu Stepnica 1 2016-04-12 15:02:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działek nr 569/14, 569/22, 692/10, 569/15 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-04-11 13:54:41
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działek nr 569/14, 569/22, 692/10, 569/15 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-03-30 13:08:51
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej zasilającej wejściowe światło nawigacyjne zainstalowane na głowicy falochronu oraz linii kablowej do zasilenia dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego falochronu, stanowiącej część przedsięwzięcia celu publicznego Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy, gmina STEPNICA, działki nr 4/1 z obrębu Zalew Szczeciński oraz nr 418/3 i 418/4 z obrębu Stepnica 1 2016-03-29 14:20:04
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej na dz. nr 122/1 obręb nr 7 oraz dz. nr 351/1 obręb nr 8 przy działce drogowej nr 192 i 121 w Goleniowie 2016-03-21 13:15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy ciągu pieszego pomiędzy ulicami Mokrą i Dworcową w Stepnicy, na działkach o numerze ewidencyjnym 512/35, 579/2, 512/33, 512/36, 512/37, 440/1, 440 i 466 2016-03-18 13:19:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalziacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, gmina STEPNICA, obręb MIŁOWO, działka nr 90/13. 2016-03-18 08:41:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o łącznej długości ok. 150 mb, gmina STEPNICA, obręb MIŁOWO, działki nr 41 i 111/4, na rzecz Gminy Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica 2016-03-15 09:45:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działek nr 569/14, 569/22, 692/10, 569/15 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-03-09 15:03:07
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Mokrą i Dworcową w Stepnicy, na działkach o numerze ewidencyjnym 512/35, 579/2, 512/33, 512/36, 512/37, 440/1, 440 i 466 obręb Stepnica -1 2016-03-08 14:09:29
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o łącznej długości ok. 150 mb na działkach nr 41 i 111/4 obręb Miłowo, Gmina Stepnica 2016-03-04 14:52:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej zasilającej wejściowe światło nawigacyjne zainstalowane na głowicy falochronu oraz linii kablowej do zasilenia dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego falochronu, stanowiącej część przedsięwzięcia celu publicznego Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy, gmina Stepnica, działki nr 4/1, 4/4 z obrębu Zalew Szczeciński oraz nr 418/3 i 418/4 z obrębu Stepnica 1 2016-03-04 11:09:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o ponownym zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 przejście przez miejscowość Kąty i Stepnica". 2016-02-26 12:52:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Mokrą i Dworcową w Stepnicy, na działkach o numerze ewidencyjnym 512/35, 579/2, 512/33, 512/36, 512/37, 440/1, 440 i 466 obręb Stepnica -1 2016-02-18 10:34:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalziacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłowie 2016-02-09 15:17:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu skupu złomu w już istniejącym budynku na działce nr 5/7, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica. 2016-02-09 14:30:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ?Stepnica?, na terenie działek nr 122/6 i 122/7 z obrębu Nad Gowienicą, gm. Stepnica 2016-02-04 14:33:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej zasilającej wejściowe światło nawigacyjne zainstalowane na głowicy falochronu, stanowiącej część przedsięwzięcia celu publicznego Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy, gmina STEPNICA, działki nr 4/1, 4/4 z obrębu ZALEW SZCZECIŃSKI oraz nr 418/3 i 418/4 z obrębu STEPNICA 1 2016-02-02 09:35:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej zasilającej wejściowe światło nawigacyjne zainstalowane na głowicy falochronu, stanowiącej część przedsięwzięcia celu publicznego Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy, gmina STEPNICA, działki nr 4/1, 4/4 z obrębu ZALEW SZCZECIŃSKI oraz nr 418/3 i 418/4 z obrębu STEPNICA 1 2016-01-21 07:45:54
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ?Stepnica?, na terenie działek nr 122/6 i 122/7 z obrębu Nad Gowienicą, gm. Stepnica. 2016-01-19 09:40:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu i zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działek nr 569/14, 569/22, 692/10, 569/15 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2016-01-08 09:13:03