Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o obradach V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 30 czerwca 2015 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca  2015 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady V Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Ryszard Ławicki                   

Porządek posiedzenia

 

I. Sprawy regulaminowe:

1)Stwierdzenie quorum,

2)Przyjęcie porządku obrad,

      3) Przyjęcie protokołu Nr IV/15 z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  24 kwietnia 2015 r.                                                

II.Podjęcie uchwał :

1. w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

4.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5.  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018.

6.  w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 rok.

7.  w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

8.  w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy.

9.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

10.  w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.               

III. Ocena zasobów pomocy społecznej.

IV. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.                                                                                                                                                                                                                                                  

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

V.  Wnioski i zapytania radnych.

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

VII.  Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 23-06-2015 11:58:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 23-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 23-06-2015 11:58:26