Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 czerwca 2015 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 1530 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych

                                                                                                        Rady Miejskiej w Stepnicy

             Agnieszka Makowska                                  

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:

1) Stwierdzenie quorum,

2) Przyjęcie porządku obrad,

3) Przyjęcie Protokołu Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 kwietnia 2015 r.        

2. Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV,

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica,                                                                                                                                                   

4)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

5)  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018,

6)  w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 rok,

7) w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica,

8) w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy,

9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,                                                                                                                       

10)  w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.                                                   

3.Ocena zasobów pomocy społecznej.

4.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014r.                                      

5.  Wolne wnioski

6.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 23-06-2015 11:53:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 23-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 23-06-2015 11:53:56