Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 157/04 w sprawie zabezpieczenia wierzytelności Banku Millennium S.A. w Warszawie


UCHWAŁA Nr XVIII/157/04

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie zabezpieczenia wierzytelności Banku Millennium S.A. w Warszawie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie zapłaty zobowiązań Gminy Stepnica wobec Banku Millennium S.A. w Warszawie należności w kwocie 1.671.098,07 zł wynikających z Umowy - Porozumienia Kontraktowego z dnia 27.01.1997 r., zmienionego Aneksem Nr 1/97 z dnia 16.09.1997 r., Aneksem nr 1/98 z dnia 15.09.1998 r. oraz Aneksem 1/99 z dnia 07.09.1999 r., o Generalne Wykonawstwo Kompleksowego Systemu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Gminie Stepnica, potwierdzonych fakturą S-01/01/2000 z dnia 07.01.2000 r. z terminem płatności 31.12.2004 r., których spłata objęta została Porozumieniem z dnia 19.10.2000 r. zawartym między Gminą Stepnica, a Bankiem Millennium S.A. w Warszawie, wekslem „in blanco” oraz na poddanie się rygorowi egzekucji na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Porozumieniem z 19 października 2000 roku Gmina Stepnica przyjęła do wiadomości przelew wierzytelności z z Umowy - Porozumienia Kontraktowego z dnia 27.01.1997 r., zmienionego Aneksem Nr 1/97 z dnia 16.09.1997 r., Aneksem nr 1/98 z dnia 15.09.1998 r. oraz Aneksem 1/99 z dnia 07.09.1999r., o Generalne Wykonawstwo Kompleksowego Systemu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Gminie Stepnica, potwierdzonych fakturą S-01/01/2000 z dnia 07.01.2000 r. , dokonany przez P. Agnieszkę Moschkowitsh zam. w Szczecinie przy ulicy Jasnej 1c/2, prowadzącej „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAGA - Agnieszka Wołoszyn” na rzecz Banku Millennium S.A. w Warszawie. Jednocześnie Gmina Stepnica zobowiązała się do zapłaty ww. wierzytelności na rzecz Banku Millennium S.A. w Warszawie do dnia 31 grudnia 2004 r.

Uchwała ma na celu wprowadzenie zabezpieczenia zapłaty przez Gminę Stepnica ww. wierzytelności Banku Millennium S.A. Podpisanie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz poddanie się dobrowolnej egzekucji na podstawie Prawa Bankowego spowoduje uzyskanie umorzenia 20% zadłużenia pod warunkiem spłaty 200.000,00 PLN do końca czerwca 2004 r i pozostałej części wierzytelności do końca września 2004 roku.

Opracował : Mirosław Guzikiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 07-07-2004 15:58:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 07-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 07-07-2004 15:58:45