Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2015 r. o godzinie  1400 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędą  się obrady III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy 

 Ryszard Ławicki                             

Porządek posiedzenia

 

 

I. Sprawy regulaminowe:

1.Stwierdzenie quorum,

2.Przyjęcie porządku obrad,

 1. Przyjęcie protokołu Nr II/14 z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r.
 1. Blok informacyjny
  1. Analiza Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Posterunku Policji   w Stepnicy.
  2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Gminnego OSP za rok 2014 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2014 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2014.
  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  w Stepnicy i świetlic wiejskich za rok 2014.
  6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy w 2014 r.
  7. Raport z wykonania Gminnego Programu Ochrony  Środowiska w latach 2013-2014 r.
  8. Sprawozdanie z Programu Ochrony Zabytków i Opieki Gminy Stepnica nad Zabytkami na lata 2013-2016.
  9. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica w 2014 r.
  10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014.
  11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2014 r.

 

III. Podjęcie uchwał :

1.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

2.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.

3. w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica,

4.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizację programu na 2015 r.

5. w sprawie wyrażenia /niewyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego  w budżecie  Gminy Stepnica na 2016 rok.

6. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu Gminy Stepnica,

7. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Stepnica na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn,

8.  w sprawie planu nadzoru nad żłobkami,,

9.  w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r.,

10. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

11.  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

12.  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

13.  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

14.  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

15. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

16. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

17. w sprawie uznania za zasadną/niezasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

III. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

IV.  Wnioski i zapytania radnych.

 V.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

VI.  Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 02-03-2015 09:50:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 02-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 02-03-2015 10:06:52