Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zawiadamiam, że w dniu 3 marca  2015 r. o godzinie  1500 w sali konferencyjnej   w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

 

Ryszard Ławicki                               

Porządek posiedzenia

 

1. Sprawy regulaminowe.

1)Stwierdzenie quorum,

2)Przyjęcie porządku obrad,

3) Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2014 r.

2. Blok informacyjny.

1) Sprawozdanie z działalności Komendanta Gminnego OSP za rok 2014 r.

2) Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2014 r.

3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2014.

4) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy i świetlic wiejskich za rok 2014.

5) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy w 2014 r.

6) Raport z wykonania Gminnego Programu Ochrony  Środowiska w latach 2013-2014 r.

7) Sprawozdanie z Programu Ochrony Zabytków i Opieki Gminy Stepnica nad Zabytkami na lata 2013-2016.

8) Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica w 2014 r.

9) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w roku 2014.

10) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2014 r.

                                                                                                                   

3 Rozpatrzenie projektów uchwał :

1)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

2)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018,

3) w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ‘Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizację programu na 2015 r.

5) w sprawie wyrażenia /niewyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie  Gminy Stepnica na 2016 rok,

6)   w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu Gminy Stepnica,

7)  w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Stepnica na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn,

8)   w sprawie planu nadzoru nad żłobkami,

9)   w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r.,

10) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej   o charakterze socjalnym,

11)  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

12)  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

13)  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

14)  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

15)  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

16)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

17) w sprawie uznania za zasadną/niezasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta  i Gminy Stepnica.

 4.  Wolne wnioski

 5.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 02-03-2015 09:45:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 02-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 02-03-2015 10:06:20