Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 przejście przez miejscowość Kąty i Stepnica". 2016-01-07 12:50:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 2015-12-29 09:49:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ?Stepnica?, na terenie działek nr 122/6 i 122/7 z obrębu Nad Gowienicą, gm. Stepnica 2015-12-23 09:46:03
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE 400 o długości ok. 30 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 150 o długości ok. 150 mb z przepompownią ścieków, obiektami towarzyszącymi i zasilaniem elektroenergetycznym, miasto STEPNICA, obręb STEPNICA 1, część działki nr 289/1 2015-12-21 10:26:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeby przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Goleniów-Police wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-12-11 09:24:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o ponownym przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski" 2015-12-10 15:11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu i zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Mokrą i Dworcową w Stepnicy, na działkach o numerze ewidencyjnym 512/35, 579/2, 512/33, 512/36, 512/37, 440/1, 440 2015-12-04 13:49:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolno stojących tablic informacji turystycznej w ramach zadania pod nazwą ?Oznakowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz portów i przystani jachtowych wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego?, na terenie działek nr 690, 355/3, 416/2, 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2015-12-03 10:44:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu i zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej zasilającej wejściowe światło nawigacyjne zainstalowane na głowicy falochronu, stanowiącej część przedsięwzięcia celu publicznego Stały falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy, gmina STEPNICA, działki nr 4/1, 4/4 z obrębu ZALEW SZCZECIŃSKI oraz nr 418/3 i 418/4 z obrębu STEPNICA 1. 2015-11-30 15:28:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE 150 ok. 50 mb wraz z przepompownią ścieków, obiektami towarzyszącymi i zasilaniem energetycznym, na terenie działek nr 289/1 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2015-11-30 14:47:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu o numerze JNI 14270087 na rzece Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z w km 23+960?, na terenie działek nr 193, 194, 199 z obrębu 0011 Zielonczyn, gm. Stepnica. 2015-11-27 13:39:33
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolno stojących tablic informacji turystycznej w ramach zadania pod nazwą ?Oznakowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz portów i przystani jachtowych wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego?, na terenie działek nr 690, 355/3, 416/2, 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2015-11-17 14:25:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 przejście przez miejscowość Kąty i Stepnica?. 2015-11-17 13:46:06
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu o numerze JNI 14270087 na rzece Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z w km 23+960?, na terenie działek nr 193, 194, 199 z obrębu 0011 Zielonczyn, gm. Stepnica. 2015-11-16 10:19:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy linii kablowej nn. 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, gmina STEPNICA, obręb BUDZIEŃ, działki nr 20/1, 20/4 i 19/11. 2015-11-05 11:54:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie czterech wolno stojących tablic informacji turystycznej w ramach zadania pod nazwą ?Oznakowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz portów i przystani jachtowych wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego?, na terenie działek nr 690, 355/3, 416/2, 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2015-10-27 15:05:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu o numerze JNI 14270087 na rzece Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z w km 23+960?, na terenie działek nr 193, 194, 199 z obrębu 0011 Zielonczyn, gm. Stepnica. 2015-10-27 14:15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące przyjęcia przez Radę Miejską w Stepnicy Uchwały Nr VII/63/15 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica 2015-10-26 09:19:00
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Żarnowo ? gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2015-10-23 10:12:42
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy linii kablowej nn. 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, gmina Stepnica, obręb Budzień, działki nr 20/1, 20/4 i 19/11. 2015-10-15 09:36:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ?Stepnica?, na terenie działek nr 122/6 i 122/7 z obrębu Nad Gowienicą, gm. Stepnica. 2015-09-23 15:18:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ?Stepnica?, na terenie działek nr 122/6 i 122/7 z obrębu Nad Gowienicą, gm. Stepnica. 2015-09-23 15:16:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy odcinków o długości ok. 160 mb sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, miasto STEPNICA, obręb STEPNICA 1, działka nr 65, 125/4 i 30. 2015-09-23 13:50:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE 150 ok. 50 mb wraz z przepompownią ścieków, obiektami towarzyszącymi i zasilaniem energetycznym, na terenie działek nr 289/1 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2015-09-21 10:34:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy linii kablowej nn. 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, gmina Stepnica, obręb Budzień, działki nr 20/1, 20/4 i 19/11. 2015-09-21 10:28:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE, gmina STEPNICA, obręb STEPNICZKA, działka nr 145/20. 2015-09-10 12:50:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie czterech wolno stojących tablic informacji turystycznej w ramach zadania pod nazwą ?Oznakowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz portów i przystani jachtowych wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego?, na terenie działek nr 690, 355/3, 416/2, 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. 2015-09-02 15:08:25
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków o długości ok. 160 mb sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, miasto Stepnica, obręb Stepnica 1, działka nr 65, 125/4 i 30. 2015-09-01 10:44:40
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Uchwała RM NR V/51/15 2015-08-28 09:41:32
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE, gmina Stepnica, obręb Stepniczka, działka nr 145/20 2015-08-27 11:48:57
dokument bwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolno stojących tablic informacji turystycznej w ramach zadania pod nazwą ?Oznakowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz portów i przystani jachtowych wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego?, na terenie działek nr 690, 355/3, 416/2, 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica 2015-08-20 13:15:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica 2015-08-10 12:45:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy odcinków o długości ok. 160 mb sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, miasto STEPNICA, obręb STEPNICA 1, działka nr 65, 125/4 i 30 2015-08-06 09:50:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE, gmina Stepnica, obręb Stepniczka, działka nr 145/20. 2015-07-27 14:08:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa oświetlenia parku (posadowienie 2 słupów lamp oświetleniowych oraz ułożenie kabla zasilającego- dz. nr 4/25 i 4/51 obręb Stepnica-1 2015-07-14 11:53:42
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia parku (posadowienie 2 słupów lamp oświetleniowych oraz ułożenie kabla zasilającego), gmina Stepnica, obręb Stepnica-1, działka nr 4/25 i 4/51 2015-07-06 10:03:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia parku (posadowieniu 2 słupów lamp oświetleniowych oraz ułożenie kabla zasilającego), gmina STEPNICA, obręb Stepnica - 1, działka nr 4/25 i 4/51. 2015-06-10 12:04:26
dokument Obwieszczenie dot. konsultacji społecznych -Plan gospodarki niskoemisyjnej 2015-06-08 14:39:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 26, 125/4, 68/1 w obrębie ewidencyjnym STEPNICA - 1, miejscowość CZERWONAK, gmina STEPNICA. 2015-06-03 11:14:28
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Uchwała RM NR IV/36/15 2015-05-15 10:33:02
dokument Obwieszczenie dot. prowadzonych konsultacji społecznych odnośnie projektu dokumentu "Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" 2015-05-15 08:33:00
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 26, 125/4, 68/1 w obrębie ewidencyjnym STEPNICA - 1, miejscowość CZERWONAK, gmina STEPNICA. 2015-05-13 11:59:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmianijacej decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 416/2, 415/2, 414/1, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2015-05-07 13:27:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów do zmiany decycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 416/2, 415/2, 414/1, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica 2015-04-29 14:16:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 26, 125/4, 68/1 w obrębie ewidencyjnym STEPNICA - 1, miejscowość CZERWONAK, gmina STEPNICA. 2015-04-20 15:13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmianijacej decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 355/3, 354, 353, 367/4, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2015-04-15 09:09:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 350 mb na terenie dz. nr 115, 116, 133 i 77 obręb Kopice 2015-04-03 08:02:53
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie uzupełnienie raportu dla przedsięwzięcia "Budowa linii napowietrznej 220kV Glinki-Recław" 2015-03-27 11:51:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów do zmiany decycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 355/3, 354, 353, 367/4, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica 2015-03-17 15:17:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowie wiaty, na terenie działki nr 232/11 z obrębu STEPNICA 1, gm. STEPNICA 2015-03-17 12:46:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350 mb, na terenie działek nr 115, 116, 133, 77/1 z obrębu KOPICE, gm. STEPNICA 2015-03-09 13:09:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów do wydania decycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty na terenie działki nr 232/11, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2015-03-06 14:14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działce nr 513 obręb Stepnica-1 2015-03-06 14:12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebranie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działce nr 513 obręb Stepnica-1 2015-02-24 09:37:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty na terenie działki nr 232/11, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2015-01-30 12:23:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej n.n. 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działce nr 513, obręb Stepnica 1, Gmina Stepnica. 2015-01-26 14:27:37
katalog OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-01-16 09:21:25