Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Stepnica, dnia 16 stycznia 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i pkt. 2, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz podjętej Uchwały Nr XXVI/287/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV,

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV,
obejmującego obszar o powierzchni ok. 148,7 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 stycznia 2015 r. do 24 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, w godz. od 900 do 1400, w pokoju 13A.

Informuję również, że w dniach od 26 stycznia 2015 r. do 24 lutego 2015 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, będący przedmiotem wyłożenia dostępny będzie również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w dziale Informacje >>Ogłoszenia, Informacje.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy o godz. 1200 w pokoju nr 3.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 i z 2014 r. 183) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2013 r. poz. 235 i z 2014 r. poz. 183) lub też ustnie do protokołu podczas trwania dyskusji publicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2015 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Wasiluk 16-01-2015 08:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Wasiluk 16-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Wasiluk 16-01-2015 08:35:37