Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY STEPNICA

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

Przedmiotem przetargu jest:

1. AUTOBUS

Dane techniczne pojazdu:

Marka

JELCZ

Model

L090M 12 t

Rodzaj pojazdu

Autobus

Rok produkcji

2004

Numer rejestracyjny

ZGLL626

Numer identyfikacyjny (VIN)

SUJ09010040000466

Data pierwszej rejestracji

09.09.2004

Wskazania drogomierza

381171 km

Okres eksploatacji pojazdu

121 miesięcy

Barwa

Pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy

Rodzaj autobusu

Miejski 2 drzwiowy 49 osobowy

Liczba miejsc siedzących

44

Liczba osi/ rodzaj napędu

2/ 4x2

Rozstaw osi

5200 mm

Rodzaj silnika

Z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika / Moc silnika

4580 ccm / 132 kW (179KM)

Liczba cylindrów / układ cylindrów

4 / rzędowy

Długość/ szerokość / wysokość

9575 mm/ 2500 mm / 3205 mm

1.      CENA WYWOŁAWCZA: 39.500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

2.      Wadium wynosi 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

3.      Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Miasta i Gminy Stepnica   ul. Tadeusza Kościuszki 4,  72-112 Stepnica pok. Nr 6 (sekretariat) – wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia  31 lipca 2014 r. do godz. 1000, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:                                              „OFERTA  NA  ZAKUP  AUTOBUSU  SZKOLNEGO  JELCZ”.                                                     

 

4.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy Stepnica w sali nr 3 (sala konferencyjna) –  ul. Tadeusza Kościuszki 4.

5.      Kupujący pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert. 

6.      Oferta powinna zawierać :

* podstawowe informacje o oferencie

- osoby fizyczne (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon)

- pozostałe osoby lub jednostki ( nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisywania ofert udzielone przez osoby upoważnione),

*oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

* oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

*datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

7.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 30 lipca 2014 r. na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420 w PKO BP Goleniów.

8.      Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Na przelewie zaznaczyć : wadium autobus szkolny JELCZ.

9.      Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.

10.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

11.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,  będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

12.  W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

13.  Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy  kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu.

14.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzedawanego  pojazdu.

15.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli będzie niekompletna bądź nieczytelna, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

16.  Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

17.  Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica przysługuje prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

18.  Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

19.  Bliższych informacje na temat stanu technicznego pojazdu i uzgodnienia można uzyskać u Pani Doroty Bednarczyk tel. 91 4188521 wew. 39 lub Pani Anny Humieja  tel. 91 4188521 wew. 24.

 

 

 

                                                                                  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarządzenie przetarg autobus.pdf (PDF, 19KB) 2014-07-18 08:01:35 381 razy
2 OGŁOSZENIE O PRZETARGU AUTOBUS.doc (DOC, 41KB) 2014-07-18 08:01:35 351 razy
3 wzór do ofery.docx (DOCX, 14KB) 2014-07-18 08:01:35 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 18-07-2014 08:01:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 15-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 18-07-2014 08:01:35