Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Stepnica, dnia 9 maja 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), a także art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i pkt. 2, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) oraz podjętej Uchwały Nr XX/220/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko, obejmującego obszar o powierzchni 6,137 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 maja 2014r. do 6 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, w godz. od 1000 do 1400 w pokoju 13A.

Informuję również, że w dniach od 17 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko będący przedmiotem wyłożenia dostępny będzie również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 czerwca 2014 r. (poniedziałek)
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy o godz. 1300 w pokoju 3.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub też ustnie do protokołu podczas trwania dyskusji publicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2014 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 17_05_2014_00_26_58_MPZP_Jarszewko_prognoza_oddz_na_środ.pdf (PDF, 1.MB) 2014-05-17 00:26:58 435 razy
2 17_05_2014_00_26_58_MPZP_Jarszewko_uchwała.pdf (PDF, 16KB) 2014-05-17 00:26:58 329 razy
3 17_05_2014_00_26_58_MPZP_Jarszewko_zał1.pdf (PDF, 49KB) 2014-05-17 00:26:58 330 razy
4 MPZP_Jarszewko_prognoza_oddz_na_środ.pdf (PDF, 1.MB) 2014-05-16 14:29:32 0 razy
5 MPZP_Jarszewko_uchwała.pdf (PDF, 16KB) 2014-05-16 14:29:32 0 razy
6 MPZP_Jarszewko_zał1.pdf (PDF, 49KB) 2014-05-16 14:29:32 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Wasiluk 09-05-2014 08:57:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Wasiluk 17-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Wasiluk 17-05-2014 00:26:58