Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV.


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica

dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami]

zawiadamiam

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, opracowywanego w oparciu o Uchwałę nr XXVI/287/13 Rady Gminy Stepnica z dnia
20 grudnia 2013 r.

- o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie miejscowego planu.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w godz.
od 800 do 1500 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym [Dz. U. Nr 130 poz.1450].

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego
do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami], organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Wasiluk 07-02-2014 14:27:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Wasiluk 07-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Wasiluk 07-02-2014 14:27:37