Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Wójt Gminy Stepnica  podaje do wiadomości publicznej,  iż w okresie od 6 grudnia  do 31grudnia  br. będą  przeprowadzane konsultacje społeczne w gminie Stepnica   w przedmiocie  strategii rozwoju gminy Stepnica. 

                                                                          Andrzej Wyganowski

                                                                          Wójt Gminy Stepnica  

KOMUNIKAT

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminie Stepnica.  Celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców gminy Stepnica w przedmiocieStrategii Rozwoju Gminy Stepnica.

 Konsultacje trwały od 6 do 31 grudnia 2013 r. i zostały przeprowadzone w dwóch formach:

- spotkań tematycznych w dniu 6 grudnia 2013 r. w zakresie infrastruktury technicznej   i podmiotów gospodarczych oraz w dniu 17 grudnia 2013 r. w zakresie turystyki, oświaty, sportu, kultury i ngo. 

- badania opinii mieszkańców poprzez anonimowy formularz ankietowy. Formularz udostępniony był w formie elektronicznej na stronie internetowej www.stepnica.pl,                       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stepnicy oraz w formie papierowej  w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy.

            W spotkaniach tematycznych udział wzięli przedstawiciele podmiotów związanych  z tematyką spotkań.

Ankietę złożyło siedem osób dwóch mężczyzn i pięć kobiet, w tym dwie ankiety złożone zostały w formie elektronicznej. Średnia wieku składających ankietę to 39 lat.  Wśród ankietowanych 3 osoby to emeryci i renciści, dwaj przedsiębiorcy i po jednym uczeń lub student; zatrudniony w sektorze publicznym oraz zatrudniony w sektorze prywatnym.  Wśród składających dwie osoby posiadały wykształcenie wyższe pozostałe pięć średnie.

Ankietowani poszczególne obszary w zakresie warunków życia ocenili następująco:

 

 

Obszar

Ocena

1

(niedostateczne)

2

(mierne)

3

(dostateczne)

4

(dobre)

5

(bardzo dobre)

Przedszkola

 

2

1

1

2

Szkoły podstawowe

 

 

2

3

2

Gimnazja

 

1

1

4

2

Lokalny rynek pracy

 

3

1

2

 

Stan dróg i komunikacji

1

2

4

1

 

Kanalizacja, wodociągi i jakość wody

 

2

1

3

 

Stan środowiska naturalnego

 

 

1

5

1

Opieka społeczna

 

2

2

3

 

Opieka zdrowotna

1

1

1

2

1

Warunki mieszkaniowe

 

1

4

1

 

Bezpieczeństwo mieszkańców

1

1

1

4

1

Dostęp do kultury, rozrywki i sportu

 

1

3

1

2

Gastronomia

2

1

2

1

 

Placówki handlowe

1

2

2

2

 

Placówki usługowe

1

2

2

1

1

Funkcjonowanie urzędu miasta/gminy

 

 

1

3

2

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

 

2

2

2

 

 

W ankiecie wskazano, że w zakresie rozwoju kultury i nauki, władze gminy powinny podjąć działania polegające na organizacji wymiany młodzieżowej z zagranicy jak  i w obrębie kraju, stypendiów dla najlepszych, organizacji zajęć pozaszkolnych, cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi, aktorami, sportowcami, podróżnikami. W tej dziedzinie pojawił się również głos o budowie kina i interaktywnego muzeum historii rybactwa na Zalewie Szczecińskim.W zakresie rozwoju turystyki padły propozycje, aby było więcej atrakcji wodnych (tj. jet ski- skutery wodne), aby zbudować silną sekcję żeglarską w klasie dzieci, junior startującą w zawodach ogólnopolskich. W tej kategorii znalazł się też pomysł przeniesienia ośrodka kultury do centrum Stepnicy oraz podjęcia prób zachęcenia dzieci do uprawiania sportu, ponieważ rozrywki mają w nadmiarze.

W zakresie rozwoju infrastruktury i transportu ankietowani napisali o uruchomieniu tramwaju wodnego Szczecin-Stepnica, budowie nowych dróg i modernizacji istniejących, ograniczeniu ruchu samochodowego latem, budowie nowych  hoteli, pensjonatów. Pojawił się też pomysł na budowę basenu krytego z zapleczem fizyko-terapii,  sauną, masażami, solankami i jacuzzi.

W rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego ankietowani widzą szanse poprzez rozwój chałupnictwa,  turystyki, wsparcie  finansowe i logistyczne małych i lokalnych organizacji pozarządowych na terenie gminy.  W samej turystyce władze gminy powinny skupić się na przygotowaniu warunków sprzyjających rozbudowie infrastruktury turystycznej, budowie hoteli, spa, pensjonatów, sanatorium, domu wczasowego, parku rozrywki lub wsi tematycznej oraz poszukiwaniu inwestorów na realizację tych przedsięwzięć. W jednej  z ankiet znalazł się pomysł na budowę zaplecza logistycznego do obsługi i przechowania (zimowania) sprzętu wodnego pod dachem. Ankietowani widzą także potrzebę powołani  w urzędzie ciała doradczego ds. promocji i rozwoju turystyki.

W zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego w ankietach wskazywano najczęściej podjęcie przez władzę gminy działań zmierzających do większej segregacji   śmieci poprzez wprowadzenie dysproporcji między opłatami za odbiór śmieci segregowanych i niesegregowanych oraz bardziej restrykcyjnych działań w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko i nie dbających o swoje obejścia. Pojawił się także pomysł   na organizację konkursów na najładniejszą posesję w gminie. W tej kategorii wskazano również potrzebę naprawy systemu odwadniania i melioracji.

W poprawie sytemu zdrowia wskazano potrzeby nie leżące w zakresie zadań gminy tj. : zakontraktowanie lekarzy specjalistów w tym radiologa do wykonywania USG, rehabilitanta i zrewolucjonizowania ochrony zdrowia. W ramach profilaktyki wskazano potrzebę cyklu spotkań zdrowotnych prowadzonych przez lekarzy specjalistów oraz promocję aktywnego trybu życia.

W dziedzinie bezpieczeństwa należy położyć nacisk na współpracę straży gminnej  z policją, wprowadzenie na stałe posterunku policji, częstsze kontrole prędkości samochodów na ul. B. Krzywoustego, zwiększenie nadzoru policji oraz jej doposażenie również w sprzęt umożlwiający łapanie kłusowników na wodzie.      

W poprawie jakości obsługi mieszkańców przez władze Gminy ankietowani piszą ogólnie, że jest dobrze, choć znalazł się jeden głos o więcej uśmiechu i serdeczności.

Ankietowani mogli wskazać obszary dodatkowe, w których należy podjąć działania, w tym miejscu wskazali m.in. darmowy dostęp do internetu w każdej wsi, problem zapylenia z firmy „Swedwood” i hałas z firmy „Andreas”, pogłębienie toru wodnego w Kopicach do 2m głębokości, a w ramach marketingu doprowadzić do MODY NA GMINĘ STEPNICA wśród mieszkańców Szczecina.

W większości ankiet atutami Gminy Stepnica są: wspaniałe położenie nad wodami zalewu szczecińskiego oraz lasy, przyroda, szeroko pojęte bogactwo naturalne, cisza i spokój. W trzech ankietach naszym atutem są przystanie, port i rybołówstwo, a także gospodarność  w zarządzaniu.

W słabościach gminy ankietowani widzą te obszary, które wcześniej wykazali, jako obszary do działań tj.brak wodnego transportu Szczecin- Stepnica, Police- Stepnica,

brak pól namiotowych, stan dróg, brak wystarczającego zaplecza turystycznego – noclegi, brak całorocznej restauracji, brak basenu kąpielowego, brak zaplecza do bieżących napraw i zimowania sprzętu wodnego pod dachem (łodzi, jachtów i motorówek), słabo rozwinięty sektor handlowo- usługowy, niedostateczny dostęp do opieki zdrowotnej.

W pytaniu o największe zagrożenia dla rozwoju Gminy Stepnica wskazano brak energii elektrycznej dla rozwoju gminy, brak nowych stanowisk pracy, nowych firm, nowych inwestycji, sezonowość w ruchu turystycznym, a także niechęć do aktywnego działania.

Szanse w rozwoju Gminy Stepnica ankietowani widzą w rozwoju turystyki poprzez uruchomienie transportu wodnego  Szczecin- Stepnica, w utworzeniu nowych miejsc pracy  w infrastrukturze hotelarskiej, drobnym przemyśle, fermach  wiatrowych, energii alternatywnej. W jednej z ankiet wpisano, iż szansą dla gminy jest nowo powstała hala widowiskowo-sportowa.

Ankietowani w gminie Stepnica chcą zmienić stan dróg, kopułę w amfiteatrze (więcej kolorów), banery reklamowe szpecące gminę, estetykę poszczególnych miejscowości poprzez nadanie im charakteru, więcej plaż, stworzyć jeden silny klub żeglarski z lokalnych żeglarzy, który promowałby Stepnicę w Skandynawii, Niemczech itp.

W Gminie Stepnica trzy osoby widzą coś niepowtarzalnego, jedna nie widzi nic,  a pozostałe trzy nie wyraziły zdania. Takimi niepowtarzalnymi przymiotami są  położenie nad wodą sprzyjające rozwojowi turystyki,  cisza i spokój, przystanie  jachtowe,  amfiteatr, zabytkowy kościół.

Uwagi i sugestie zostały uwzględnione w tworzonej Strategii Gminy Stepnica.

 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 komunikat konsultacje spoleczne.pdf (PDF, 14KB) 2013-12-16 10:49:42 0 razy
2 Zarządzenie nr 75 Wójta Gminy Stepnica.pdf (PDF, 16KB) 2013-12-05 18:38:07 404 razy
3 Ankieta.doc (DOC, 56KB) 2013-12-05 18:35:20 419 razy
4 Ankieta.docx (DOCX, 20KB) 2013-12-05 18:33:28 400 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 20-11-2013 22:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 20-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 03-02-2014 12:42:12