Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko, gmina Stepnica, a także o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania.


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko, gmina Stepnica, a także o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz art.3 ust.1, pkt. 11 i 14, art. 39, art. 40 pkt.1, art.41, art. 46 pkt1, art.50, art. 51 ust.1 i art. 54 ust 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stepnica Uchwały Nr XX/220/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pokazano na załączniku graficznym, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stepnica (pok. nr 13 i na tablicy ogłoszeń), a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb wyżej wymienionego opracowania.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, w godzinach: od 900 do 1400 (pok. nr 13)

Każdy zainteresowany ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego opracowania, tj. planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, a także zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego opracowania można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Gminy Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, e-mail: planowanie@stepnica.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stepnica.

Wójt Gminy Stepnica

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Wasiluk 19-07-2013 09:00:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Wasiluk 19-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Wasiluk 19-07-2013 09:00:58