Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków, opłat i sprawozdawczości

 Wójt Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 1. Stanowisko pracy:

ds. podatków, opłat i sprawozdawczości

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5.  nieposzlakowana opinia,
 6.   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne     przestępstwo skarbowe,
 7. wykształcenie średnie,
 8.  uregulowany stosunek do służby wojskowej

 

3. Wymagania dodatkowe:

a)  komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

b) umiejętność pracy w zespole,  

c) umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność,

d) komunikatywność, kultura osobista,

e) odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,

f) biegła znajomość obsługi komputera,

g) znajomość obsługi programu finansowo-księgowego dla jst SIGID oraz systemu zarządzania budżetem jst Besti@

h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

i) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego i cywilnego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, ordynacji podatkowej,

j) staż pracy na podobnym stanowisku.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1)  wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,

2) wymiar podatku rolnego i leśnego od osób prawnych,

3) prowadzenie postępowań podatkowych,

4) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

5) załatwianie spraw dotyczących podatku od spadków i darowizn,

6)  wymiar opłaty od posiadania psów,

7) wymiar opłat ściekowych w miejscowościach Budzień i Widzieńsko,

8) wymiar opłat za wywóz odpadów,

9) kontrole podatkowe,

10) sporządzanie sprawozdań o udzieleniu bądź nieudzieleniu pomocy publicznej, w tym o pomocy de minimis w aplikacji SHRIMP,

11) analizowanie i kontrola formalno-rachunkowa okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy oraz urzędu gminy jako jednostki,

12) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych urzędu gminy jako jednostki, gminy jako organu oraz pozostałych sprawozdań wynikających z ksiąg rachunkowych przygotowywanych na podstawie innych przepisów prawnych. 

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dokumenty  poświadczające wykształcenie,
 5. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopia prawa jazdy,
 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 8. kserokopia książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną na adres: ug@stepnica.plw przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dotyczy naboru na stanowisko ds. podatków, opłat i sprawozdawczości,  w terminie do dnia 18-05-2012 r. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stepnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku -  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz.1458 z późn. zm).

 

 

Stepnica, dnia 08-05-2012 r.      

Andrzej Wyganowski

Wójt Gminy Stepnica            

 

Osoba do kontaktu: Mariola Kwiryng tel. 91 418 85 21 w. 15,

e-mail: sekretarz@stepnica.pl

 

 

  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 29KB) 2012-05-08 14:09:49 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 08-05-2012 14:09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 08-04-2013 22:04:11