Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi na działkach nr 365/3, 684/3, 418/4, 415/2, 414/1, 416 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-12-16 13:53:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi na działkach nr 365/3, 684/3, 418/4, 415/2, 414/1, 416 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-12-03 12:05:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi na działkach nr 365/3, 684/3, 418/4, 415/2, 414/1, 416 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-11-13 10:10:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 212/5, 210/11, 667 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-11-07 13:15:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Rybołówstwa Zalewowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 684/6, 684/3 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-11-05 08:01:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 212/5, 210/11, 667 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-10-30 08:54:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 212/5, 210/11, 667 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-10-10 11:22:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stepnicy na dz. nr 321/2, obręb Stepnica ? Gmina Stepnica. 2013-10-09 08:38:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stepnicy na dz. nr 321/2, obręb Stepnica ? Gmina Stepnica. 2013-10-01 11:30:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 30, 82, 83, 92 obręb Czarnocin, Gmina Stepnica. 2013-10-01 10:27:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 30, 82, 83, 92 obręb Czarnocin, Gmina Stepnica. 2013-09-13 10:55:23
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znaK WOOŚ-TŚ.4211.1.2013.AC.9 2013-09-04 08:23:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stepnicy na dz. Nr 321/2, obręb Stepnica ? Gmina Stepnica. 2013-09-02 10:15:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rowu wzdłuż ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z projektem odprowadzenia wód opadowych do Zalewu Szczecińskiego, realizowanej na działkach nr 418/8, 419, 424/2, 424/4, 424/6, 424/7, 428, 429/4, 429/5, 440/1, 440, 441/2, 466, 467/1,467/2,512/10 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-08-23 14:54:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rowu wzdłuż ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z projektem odprowadzenia wód opadowych do Zalewu Szczecińskiego, realizowanej na działkach nr 418/8, 419, 424/2, 424/4, 424/6, 424/7, 428, 429/4, 429/5, 440/1, 440, 441/2, 466, 467/1,467/2,512/10 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-07-31 13:38:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy dz. nr 118/12 obręb Racimierz przy działce drogowej nr 116 - Gmina Stepnica. 2013-07-29 11:28:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na dz. nr 691/7 obręb Stepnica ? Gmina Stepnica. 2013-07-24 13:10:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko, Gmina Stepnica, a także o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. 2013-07-19 09:09:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 30, 82, 83 obręb Czarnocin, Gmina Stepnica. 2013-07-16 12:51:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 1/2013 z dnia 08.01.2013r. zmienionej decyzją znak AOŚ.6730.91.2012.JW (12) z dnia 24.05.2013r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy dz. nr 118/12 obręb Racimierz przy działce drogowej nr 116 - Gmina Stepnica. 2013-07-15 09:38:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rowu wzdłuż ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z projektem odprowadzenia wód opadowych do Zalewu Szczecińskiego, realizowanej na działkach nr 418/8, 419, 424/2, 424/4, 424/6, 424/7, 428, 429/4, 429/5, 440/1, 440, 441/2, 466, 467/1,467/2,512/10 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-07-09 16:01:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej n.n. 0,4kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej napowietrznej, rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej typu wieżowego na działkach nr 26/11, 26/12 obręb Żarnowo, dz. nr 23/1, 25 obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2013-06-21 14:02:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stepnicy na dz. Nr 321/2, obręb Stepnica ? Gmina Stepnica. 2013-06-11 13:00:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 10/2013 z dnia 22.04.2013r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej n.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej napowietrznej, rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej typu wieżowego na działkach nr 26/11, 26/12 obręb Żarnowo, dz. nr 23/1, 25 obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2013-06-07 14:05:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy dz. nr 118/12 obręb Racimierz przy działce drogowej nr 116 - Gmina Stepnica. 2013-05-24 10:00:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 1/2013 z dnia 08.01.2013r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy dz. nr 118/12 obręb Racimierz przy działce drogowej nr 116 - Gmina Stepnica. 2013-05-10 09:57:07
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej typu kontenerowego, na działkach nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/32, 478, 579/2 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-05-06 14:55:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej typu kontenerowego, na działkach nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/32, 478, 579/2 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-04-23 09:17:57
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej napowietrznej, rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej typu wieżowego na działkach nr 26/11, 26/12 obręb Żarnowo, dz. nr 23/1, 23/2, 25 obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2013-04-22 13:38:53
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi publicznej na działkach nr 7/1, 4/64, 4/37,4/61, 11/2, 7/3 obręb Bogusławie oraz na części dz. nr 125/2 obręb Stepnica - Gmina Stepnica. 2013-04-22 13:37:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi publicznej na działkach nr 7/1, 4/64, 4/37,4/61, 11/2, 7/3 obręb Bogusławie oraz na części dz. nr 125/2 obręb Stepnica - Gmina Stepnica. 2013-04-12 12:30:04
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią na dz. nr 213/5, 213/8, 213/11, 226/7, 226/19, 240/28, 249, 250/14, 691/15 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-04-04 14:59:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej typu kontenerowego, na działkach nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/32, 478, 579/2 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-04-04 14:03:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej napowietrznej, rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej typu wieżowego na działkach nr 26/11, 26/12 obręb Żarnowo, dz. nr 23/1, 23/2, 25 obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2013-03-29 14:32:31
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i budowie pola refulacyjnego "Chełminek" (część lądowa) na dz. nr 2 obręb Zalew Szczeciński, Gmina Stepnica. 2013-03-28 15:40:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica dotyczące zwiększenia zakresu inwestycji będącej przedmiotem postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publiczego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi publicznej na działkach nr 7/1, 4/64, 4/37,4/61, 11/2, 7/3 obręb Bogusławie oraz na części dz. nr 125/2 obręb Stepnica - Gmina Stepnica. 2013-03-20 14:38:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi publicznej na działkach nr 7/1, 4/64, 4/37,4/61, 11/2, 7/3 obręb Bogusławie, Gmina Stepnica. 2013-03-15 14:24:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie i budowie pola refulacyjnego ?Chełminek? (część lądowa) na dz. nr 2 obręb Zalew Szczeciński, Gmina Stepnica. 2013-03-15 14:23:39
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przystani jachtowej w basenie rybackim w Stepnicy na dz. nr 418/5, 418/6, 418/8 obręb Stepnica - Gmina Stepnica.. 2013-03-08 15:37:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV, budowa stacji transformatorowej napowietrznej, rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej typu wieżowego na działkach nr 26/11, 26/12 obręb Żarnowo, dz. nr 23/1, 23/2, 25 obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2013-03-04 09:57:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią na dz. nr 213/5, 213/8, 213/11, 226/7, 226/19, 240/28, 249, 250/14, 691/15 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2013-03-01 13:56:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przystani jachtowej w basenie rybackim w Stepnicy na dz. nr 418/5, 418/6, 418/8 obręb Stepnica - Gmina Stepnica. 2013-02-26 15:29:13
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV na części dz. nr 115, 111, 109, 110, 103, 102/4, 101, 140/10, 61/5, 91/4, 149/12, 93, 176/1 obręb Stepniczka, wraz z budową stacji transformatorowej na działce nr 110 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2013-02-25 15:57:39
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodników i zjazdów drogi publicznej na części dz. nr 710, 78, 701,700, 699, 698, 694/2, 697, 480/1, 480/2, 481, 486/1, 487/1, 488/2, 489/1, 490, 492/2, 493, 494/1, 494/2, 507/1, 508/1, 509/1, 511, 578, 576/5, 576/8, 501, 540 obręb Racimierz - Gmina Stepnica 2013-02-22 13:11:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie i budowie pola refulacyjnego ?Chełminek? (część lądowa) na dz. nr 2 obręb Zalew Szczeciński, Gmina Stepnica. 2013-02-13 11:44:02
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV na części dz. nr 200, 203/1, 203/2, 204, 253/7 obręb Widzieńsko, Gmina Stepnica. 2013-02-08 10:41:47
dokument Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią na dz. nr 213/5, 213/8, 213/11, 226/7, 226/19, 240/28, 249, 250/14, 691/15 obręb Stepnica 2013-02-07 13:17:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodników i zjazdów drogi publicznej na części dz. nr 710, 78, 701,700, 699, 698, 694/2, 697, 480/1, 480/2, 481, 486/1, 487/1, 488/2, 489/1, 490, 492/2, 493, 494/1, 494/2, 507/1, 508/1, 509/1, 511, 578, 576/5, 576/8, 501, 540 obręb Racimierz - Gmina Stepnica. 2013-01-29 10:35:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przystani jachtowej w basenie rybackim w Stepnicy na dz. nr 418/5, 418/6, 418/8 obręb Stepnica - Gmina Stepnica. 2013-01-24 14:33:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV na części dz. nr 200, 203/1, 203/2, 204, 253/7 obręb Widzieńsko, Gmina Stepnica. 2013-01-24 11:24:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV oraz rozdzielczej linii kablowej n.n. 0,4kV na części dz. nr 115, 111, 109, 110, 103, 102/4, 101, 140/10, 61/5, 91/4, 149/12, 93, 176/1 obręb Stepniczka, wraz z budową stacji transformatorowej na działce nr 110 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2013-01-24 11:22:58
dokument Owieszczenie RDOS w Szczecinie dot zawiadomienia stron postepowania o wydaniu postanowienia odstepujacego od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko oraz zawiadomienia stron o mozliwości zapozanaia sie ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem wnioskowanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na poszykiwaniu i rzpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrebie obszaru koncesji 1/2000/p Kamien Pomorski. 2013-01-09 11:27:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy dz. nr 118/12 obręb Racimierz przy działce drogowej nr 116 - Gmina Stepnica. 2013-01-08 14:41:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części dz. nr 162, 152, 154/52 obręb Stepniczka - Gmina Stepnica. 2013-01-02 15:43:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczynych dotyczących statutów sołectw 2013-01-02 13:15:31