Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłaszenie pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego - samochód Star 266


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY STEPNICA
ogłasza pisemny ofertowy
przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 266

Dane techniczne:

Marka

FSC STARACHOWICE

Model

STAR 266

Rodzaj pojazdu

Samochód ciężarowy

Przeznaczenie

Przewóz wody

Numer rejestracyjny

ZGLE998

Numer identyfikacyjny

A266CD5027419875

Rok produkcji

1987

Barwa

Czerwona

Rodzaj paliwa

Olej napędowy

Poj. silnika

6842 ccm

Rodzaj silnika

Zapłon samoczynny

CENA WYWOŁAWCZA: 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Wadium wynosi 750,00 zł

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica pok. Nr 6, w terminie do dnia 1 marca 2012 r. do godz. 9.00, w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego”. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2012 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Stepnicy w Sali nr 3 - (parter budynku) ul. T. Kościuszki 4.

Kupujący pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać :

  1. podstawowe informacje o oferencie (imię, nazwisko, jego adres lub nazwę i siedzibę firmy, formę organizacyjną wraz z dokumentacją - zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wyciąg z Rejestru Sądowego lub KRS ),

  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 29 lutego 2012 r. na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420 w PKO BP Goleniów.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Na przelewie zaznaczyć : wadium samochód ciężarowy - pożarniczy.

Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzedawanego pojazdu. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Wójtowi Gminy Stepnica przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu. Bliższych informacje na temat stanu technicznego pojazdu i uzgodnienia można uzyskać u Pana Krzysztofa Wasiluka, tel. ( 607260527).

Wójt Gminy

mgr Andrzej Wyganowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 10-02-2012 10:44:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 10-02-2012 10:44:29