Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 28 kwietnia 2006 r.


Stepnica 13.04.2006r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam że XXXV Sesja Rady Gminy Stepnica odbędzie się 28 kwietnia 2006 r. ogodz. 16.30. Miejsce obrad Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Stepnicy.

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica

Ryszard Ławicki

Proponowany porządek obrad

XXXV Sesji Rady Gminy Stepnica

w dniu 28.04.2006 r.

I Sprawy regulaminowe

a) stwierdzenie quorum

b) ustalenie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu Nr XXXIV/06 z dnia 24 lutego 2006 r.

II Podjęcie uchwał w sprawie:

a) absolutorium Wójta Gminy Stepnica z wykonania budżetu za 2005 r.

b) w sprawie ustalenia w Gminie Stepnica górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

c) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica.

d) o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stepnica.

e) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy


f) w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stepnica

g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Stepnica liczby punktów

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

h) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 r."

j) w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w energię elektryczną gminy Stepnica na okres 2004-2008

k) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

1) w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

ł) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

m) w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

n) w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego pod nazwą

„Dąb Paweł" (m. Czarnocin)

III. Rozpatrzenia pisma z Biura Wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Adama Goryniaka i Piotra Szarejko.

IV. Sprawozdanie z pobytu radnej Barbary Sandeckiej w Irlandii w ramach projektu INTERREG III C

V. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności miedzysesyjnej

VI. Wnioski i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

VIII. Sprawy bieżące

IX. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 19-04-2006 13:49:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 19-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 19-04-2006 13:49:55