Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wojewody Z w sprawie wydania decyzji Nr 304/2011 w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011 r o pozwoleniu na budowe gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujście - Sczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego - odcinek od Terminalu Gazu Skroplonego LNG do zespołu zaporowo-upustowego "Kaminke" w Świnoujściu, zmienionej decyzja Nr 172/2011 z dnia 29.07.2011 r w zakresie dotyczacym wycinki drzew kolidujących z inwestycją 2011-12-30 11:51:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego na części dz. nr 51, 48, 145/2 obręb Gąsierzyno, Gmina Stepnica 2011-12-29 13:53:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/ć na dz. nr 43 oraz 51/5 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica 2011-12-22 15:13:20
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i przyległych do Zalewu Szczecińskiego" 2011-12-08 12:01:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzeką Iną Gowienicą i Kanałem Żarnowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie" 2011-12-02 09:01:00
dokument Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego cisnienia DN 800 MOP 8,4 Mpa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego 2011-11-29 15:00:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15 kV na części dz. nr 200, 213/4, 253/11, 253/12 obręb Widzieńsko; dz. nr 72/4, 172/5, 191/4 obręb Krokorzyce, GminaStepnica; dz. nr 121/4, 144/1, 145/4 obręb Babigoszcz, Gmina Przybiernów. 2011-11-28 14:38:54
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. 2011-11-24 14:14:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. o przystapieniu do sporzadzenia projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza zachodniego i regionu wodnego Ucker 2011-11-24 13:19:52
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzeką Iną Gowienicą i Kanałem Żarnowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie" 2011-11-24 13:14:29
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEPNICA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linie kablowej n.n. 0,4 kV na części dz. nr 337, 131/14, obręb Stepnica- Gmina Stepnica. 2011-11-17 13:09:26
dokument Obwieszczenie decyzja - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie basenu rybackiego w porcie Stepnica na dz. nr 418/3, 418/4, obręb Stepnica, dz. Nr 4/1, 4/4 obręb Zalew Szczeciński w Stepnicy gmina Stepnica (dz. Nr 4/1, 4/4 znajdują się w granicach pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych) 2011-11-16 07:52:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/ć na dz. nr 43 obręb Stepniczka Gmina Stepnica. 2011-11-09 15:13:27
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEPNICA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na dz. nr 33/2, 43, cz. dz. nr 33/7 obręb Stepniczka- Gmina Stepnica. 2011-11-08 12:58:38
dokument Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmującego część Bogusławie oraz w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko-prognozy oddziaływania na środowisko. 2011-11-04 13:42:49
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, część obrębu Bogusławie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2011-11-04 13:40:58
dokument Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 326/1, 292/3 obręb Stepnica ,gmina Stepnica. 2011-10-05 13:24:25
dokument Budowa sieci wodociągowej i ikanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej na dz. nr 33/2 i 43 obręb Stepniczka 2011-09-23 10:13:32
dokument Budowa wieży telekomunikacyjnej na dz. nr 67/10 obręb Zielonczyn przy działce drogowej nr 192 gmina Stepnica. 2011-09-23 09:23:38
dokument Budowa wieży telekomunikacyjnej na dz. nr 644 obręb Racimierz przy działce drogowej nr 811 gmina Stepnica. - dokument stracił ważność 2011-09-06 16:45:42
dokument Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 326/1, 292/3 obręb Stepnica gmina Stepnica. 2011-08-29 12:22:24
dokument Decyzja - budowa wieży telekomunikacyjnej na dz. nr 12/3 obręb Budzień przy działce drogowej nr 20/1 gmina Stepnica 2011-08-22 14:59:12
dokument Decyzja - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 27/1, 27/12, 26/1 oraz część dz. 26/2 obręb Miłowo gmina Stepnica 2011-08-01 09:24:21
dokument Obwieszcznie w sprawie zmian decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MPO 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego 2011-07-18 11:43:16
dokument Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 27/1, 27/12, 26/1 oraz część dz. 26/2 obręb Miłowo gmina Stepnica. 2011-07-05 09:12:33
dokument Decyzja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 124/1, 255/8, 257 obręb Gąsierzyno gmina Stepnica. 2011-06-22 14:46:55
dokument Decyzja -budowa obiektu sportowego skateparku na dz. nr 568 obręb Stepnica. 2011-06-10 15:04:11
dokument Decyzja - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 337, 131/14, 510 obręb Stepnica gmina Stepnica. 2011-06-10 15:03:19
dokument Decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV, sieci kablowej n.c. 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV na dz. nr 94/2, 80, 82, 111/4, 27/12, 27/1, 26/1 obręb Miłowo. 2011-06-09 09:12:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 80/2011 o pozwoleniu na budowę gazociagu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujście - Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego - odcinek od zespołu zaporowo-upustowego 'Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów - na terenie miasta Świnoujście, powiatu kamieńskiego ( gmina Międzyzdroje, gmina Wolin) na terenie miasta Świnoujście i powiatu goleniowskiego ( gmina Stepnica , gmina Goleniów) 2011-05-18 13:16:07
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV, sieci kablowej n.c. 0,4 kV 2011-04-28 14:06:12
dokument Decyzja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 811, 655 obręb Racimierz gmina Stepnica. 2011-04-19 14:46:04
dokument Decyzja - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na dz. nr 52, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2011-04-15 08:32:25
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji Świnoujście Szczecin na terenie woj zachodniopomorskiego - odcinek zespołu zaporowo-upustowego "Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów 2011-04-01 14:58:57
dokument Decyzja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wykonania przyłączy kanalizacyjnych oraz wymianie (przebudowie) istniejącej sieci wodociągowej na dz. nr 4/42, 7/1, 8, 9, 11/1 obręb Bogusławie gmina Stepnica 2011-03-30 08:56:47
dokument Decyzja - budowa budynku świetlicy na dz. nr 113 obręb Kopice. 2011-03-21 14:44:45
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 811, 655 obręb Racimierz gmina Stepnica 2011-03-21 14:43:46
dokument Budowa budynku świetlicy na dz. nr 113 obręb Kopice przy działce drogowej nr 77/1 w Kopicach gmina Stepnica. 2011-03-03 08:22:49
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wykonania przyłączy kanalizacyjnych oraz wymianie (przebudowie) istniejącej sieci wodociągowej na dz. nr 4/42, 7/1, 8, 9, 11/1 obręb Bogusławie gmina Stepnica. 2011-02-09 14:00:01
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części dz. nr 52 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2011-01-28 14:40:49
dokument Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 326/1, 395/5, 395/10 obręb Stepnica gmina Stepnica. 2011-01-28 14:35:01
dokument Decyzja - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na dz. nr 361 obręb Racimierz, gmina Stepnica. 2011-01-25 16:33:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego" 2011-01-11 13:22:40