Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Zespołu Szkólno-Przedszkolnego w Stepnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko KSIĘGOWY w Zespole Szklno-Przedszkolnym w Stepnicy


Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Dyrektor Zespołu Szkólno-Przedszkolnego w Stepnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko KSIĘGOWY w Zespole Szklno-Przedszkolnym w Stepnicy

ul B. Krzywoustego 4
w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę

Kwalifikacje do pełnienia funkcji księgowego jednostki budżetowej określa art.35 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.)

Opis stanowiska:
Księgowy będzie pełnić obowiązki i ponosić odpowiedzialność w zakresie:
- prowadzenia rachunkowości,
- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym,
- udział w opracowywaniu planów finansowych jednostki,
- sporządzanie list płac i rozliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełni następujące wymogi:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: - przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno - skarbowe,
4) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości lub
5) posiada umiejętność obsługi komputera.

6) jest dyspozycyjna

Wymagane dokumenty:
1) Zaświadczenie o niekaralności.
2) Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe.
3) Dokumenty poświadczające staż pracy w księgowości.
4) Życiorys / CV / z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej.
5) List motywacyjny.
6) Kwestionariusz osobowy.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty można składać
- osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy ul B. Krzywoustego 4 lub przesłać w terminie do 13 stycznia 2006 r. na adres:
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stepnicy ul. B. Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica

Decyduje data wływu oferty. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane

.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

Uwaga:
lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na tablicy ogłoszeń.

0x08 graphic


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 30-12-2005 11:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 30-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 30-12-2005 11:45:51